[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2008

Resort ČÚZK

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
 • 50 let v rezortu
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  Geodézie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem
 • Kolik máme ÚOZI?

  Kartografie

 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Pohled do historie
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel

  Pozemkové úpravy

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  GIS

 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  GPS

 • Katastrální keš
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Trimble GIS Express se blíží
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví

  DPZ

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší

  Fotogrammetrie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

  Software

 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo

  Různé

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Vedra a pití na pracovišti
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě
 • Na Slovácku jsou lidé hrdí
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Školství

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Kolik máme ÚOZI?

  Internet

 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  Historie

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Pohled do historie
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

  Přečtěte si

 • Pohled do historie

  Zajímavosti

 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Z domova

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Zatmění Slunce
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem

  Ze zahraničí

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  ČSGK

 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  KGK

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vedra a pití na pracovišti

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?

  Nějaký nadpis

  Rozhovor s „otcem“ novely zákona o zeměměřictví – Zdeňkem Skořepou z ČVUT na téma úřední oprávnění i pro bakaláře .

  V Zeměměřiči č.11/07 a 12/07 diskutovali ing. Václav Slaboch a profesor Čepek z ČVUT o Boloňské deklaraci a o možnosti bakalářů získat ÚOZI. Všechny zájemce o podrobnější informace odkáži na zmíněné články. Stručné shrnutí je, že Václav Slaboch je zastáncem, aby úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry (ÚOZI) byli jen ti nejlepší z nejlepších – tedy, aby kulaté razítko mohli získat až inženýři (2. stupeň vysokoškolského vzdělání) po určité praxi a složení předepsaných zkoušek.

  Profesor Čepek ale tvrdí, že je to v rozporu s evropskou dohodou a možnost získat kulaté úřední razítko by měla být dána i bakalářům (1. stupeň VŠ). Nutno podotknout, že odborné vysoké školy v ČR mají rozdílně postaveného bakaláře – všude je cca 3letý a jen Praha má studijní program bakaláře 4letý. Všechny odborné VŠ jsou proti návrhu profesora Čepka (ČVUT). Proti je i ČÚZK z důvodu, že podle pravidla EU musí být uchazečům z jiných členských státu umožněno získat oprávnění (ÚOZI), ale bude jim stačit o stupeň nižší vzdělání, pokud je to v jejich zemi obvyklé. Pokud tedy "projdou bakaláři", mohou o oprávnění žádat cizinci s maturitou, pokud u nich může výsledky ověřovat středoškolák.

  Aktivitu směrem k poslancům údajně vyvinul dr. ing. Zdeněk Skořepa, zástupce vedoucího Katedry geodézie a pozemkových úprav ČVUT, kterého jsme dnes požádali o komentář.

  Pracujete na ČVUT a inicioval jste poslaneckou aktivitu - novelu zákona o zeměměřictví. Proč?

  V současnosti se vysokoškolské vzdělání získá studiem v rámci akreditovaného studijního programu. Akreditaci uděluje akreditační komise při ministerstvu školství, která předložený studijní program pečlivě zkoumá, než udělí akreditaci. Velký důraz se při tom klade: 1. na potřebu programu z hlediska společnosti, 2. odbornou úroveň pedagogů a jejich vědeckovýzkumnou a publikační činnost, 3. vybavení odborných laboratoří přístroji. Studium je obecně dvoustupňové (nejdříve bakalářské a pak následuje magisterské). V uceleném bakalářském studijním programu získá jeho absolvent akademický titul „bakalář“ (podle zákona o vysokých školách je standardní doba studia nejméně tři a nejvýše čtyři roky). Bakalář, absolvent studijního programu Geodézie a kartografie se stává vysokoškolským zeměměřickým odborníkem s technickými znalostmi (podle kódu KKOV - Klasifikace Kmenových Oborů Vzdělávání - je to obor 36-46R). Hodnotu tohoto studia nelze devalvovat tím, že se na odbornou přípravu těchto absolventů bude pohlížet jako na nedostatečnou pro výkon některých zeměměřických činností. Pokud se bakalář rozhodne dále nepokračovat v magisterském studiu nebo toto studium nedokončí, nemá v současné době možnost získat podle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a). Toto oprávnění může (§ 14, odst. 2, pís. b) uvedeného zákona) získat pouze ten, kdo ukončil vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru v magisterském studijním programu a má pět let odborné praxe (zřejmě se uznává i vzdělání v jiných, příbuzných oborech než je 36-46T).

  Podle mého názoru nebrání z odborného hlediska nic tomu, aby bakalář po čtyřech nebo třech letech studia na vysoké škole (na jednotlivých školách se délka studia i zastoupení jednotlivých předmětů liší, ale tuto skutečnost nemůže novela zákona uvažovat) zeměměřického směru a odpovídající praxe v KN (podle návrhu novely zákona sedmiletá praxe) a vykonání odborné zkoušky mohl výše uvedené oprávnění získat. Opačně musíme prakticky přiznat: zaprvé, že bakalářské studijní programy na vysokých školách, které vychovávají zeměměřické odborníky, neposkytují dostatečné teoretické a technické znalosti na to, aby se bakaláři mohli v budoucnu, podle jasně stanovených pravidel, ucházet o oprávnění 1a), zadruhé, že bakaláři nedokážou v zeměměřické praxi dále rozvíjet vlastní odborné, praktické a právní znalosti získané ve škole a v praxi. Stát jim zaplatil tři nebo čtyři roky studia, aby jim nakonec sdělil, že jejich vzdělání je z profesionálního hlediska pouze na úrovni střední odborné školy. Rozdíl je pouze v tom, že se na jejich odborné přípravě tentokrát podíleli učitelé z vysokých škol (profesoři, docenti a další osoby s vědeckými tituly).

  Poznámka. Ostatních úředních oprávnění 1b) a 1c) se novela zákona netýká.

  V Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 26.6.2008 zasedal Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a ten novelu doporučil. Již 10.4.2008 k tomuto poslaneckému návrhu vyslovila Vláda ČR nesouhlas. 14.5.2008 projednal návrh Zemědělský výbor, který doporučil návrh zamítnout. Návrh nepodporuje ani ČÚZK a většina odborných vysokých škol.

  Jdete proti všem. Jste natolik přesvědčení o „své pravdě“?

  Pokud někdo chápe novelu zákona jako nebezpečí, zlý úmysl, či jako způsob jak jít za každých okolností proti všem, tak se mýlí. Jestliže existuje apriori fundamentální neochota změnit ve prospěch bakalářů zákon pak je diskuse velmi obtížná. Odpověď na tento problém je binární a rozhodnout musí parlament. Pro mě má novela zákona smysl v tom, aby došlo k uznání bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který má odborné schopnosti vykonávat činnost úředně oprávněného zeměměřiče s oprávněním 1a). Je zajímavé, že v poměrně liberální ekonomice, kterou má ČR se ozývá jak z vlády, tak odborné veřejnosti nesouhlas, podle kterých nemůže bakalář za žádných okolností uvedené oprávnění získat. V otázce stojí, že novelu odmítá většina vysokých škol, které mají akreditovaný bakalářský studijní program Geodézie a kartografie. To je zajímavá situace. Nevím, kdo to říká nahlas a veřejně, protože by tímto zpochybnil vlastní práci, vlastní bakalářské studijní programy, které předložil k akreditaci a jméno vysoké školy kde působí. Nicméně, je-li toto pravda, pak si myslím, že je lepší upravit studijní programy a předložit je k nové akreditaci a snažit se o to, aby byli bakaláři v praxi náležitě odborně uznáváni.

  Tuto novelu Zeměměřického zákona 13.3.2008 navrhli:
  prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. (ČSSD, předseda podvýboru, Jihomoravský kraj, Hodonín) *),
  PhDr. Walter Bartoš (ODS, předseda výboru, Jihomoravský kraj, Hodonín) **),
  PhDr. Olga Zubová (SZ, Středočeský kraj, Kutná Hora) *),
  doc. Ing. Petr Wolf, CSc. (ČSSD, Moravskoslezský kraj, Ostrava) *),
  ing. Miloslav Soušek (ČSSD, Pardubický, Ústí nad Orlicí,
  mgr. Marcela Mertinová (ČSSD, Ústecký kraj, Ústí n.L.) *),
  Jan Látka (ČSSD, Plzeňský kraj, Domažlice) a
  ing. Jaromír Chalupa (ČSSD, Moravskoslezský kraj, Ostrava) *).
  *) = člen/členka Podvýboru pro vědu a vysoké školy,
  **) = člen/členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu .

  Hlasování v Podvýboru pro vědu a VŠ dopadlo 4:3 pro schválení návrhu novely zákona. Když spekuluji nad výsledky hlasování a nad iniciátory novely, tak to asi není odvislé od stranické příslušnosti. Takže se asi dostává do střetu odborný názor poslanců – různorodých vysokoškolských pedagogů s odborným názorem většiny zeměměřických vysokoškolských pedagogů, s odborným názor rezortu, který příslušná úřední oprávnění uděluje, a názorem poslanců v Zemědělském výboru, který má náš rezort v gesci, a také proti Vládě. Kolik byste si vsadil na to, že „váš boj“ vyhrajete? Nebo jste to jen zkusili, když už ten studijní program pro bakaláře máte takto postavený?

  Odpověď je jednoduchá (myšleno v nadsázce): „Státní správa společně s podnikatelskou sférou vyvinuly v parlamentu tak obrovský tlak na nepřijetí této novely, že její neschválení je prakticky jisté a tak milovníci starých pořádků mohou klidně spát“.

  Do jisté míry chápu, že tato novela zákona (technicky se jedná o vložení jednoho odstavce do § 14 a několik dalších drobných úprav) vyvolává negativní reakce, protože porušuje asi navždy zažitou představu o udělování oprávnění spojenou s inženýrem. V úvodu je citován ing. V. Slaboch, CSc., že oprávnění mají získat jen ti nejlepší z nejlepších (myslí se tím, např. absolventi s celkovým výsledkem studia: prospěl s vyznamenáním). Takto zákon nemluví, žádný princip selekce tam naštěstí není uveden, jenom podmínky, které musí každý uchazeč splnit. Novela zákona nevytváří nějaké úlevy pro bakaláře, umožňuje jim získat pouze jedno oprávnění, splní-li podmínky dané zákonem. Bakalář má za sebou studium, kdy musel vykonat řadu zkoušek z matematiky, geodézie, vyrovnávacího počtu, katastru nemovitostí, mapování, informačních technologií, byl na několika praktických výukách v terénu. Studium řádně ukončil obhajobou bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky, neboť tak to předepisuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 45 odst. 3. De facto by se novela zákona týkala malého počtu bakalářů, protože: 1. většina pokračuje v magisterském studiu, 2. po sedmileté předepsané praxi v KN budou někteří již pracovat mimo obor (možná všichni).

  Nepletou si náhodou „vám naklonění poslanci“ možnost získat kulaté razítko s možností podnikat v zeměměřictví? Vysvětlili jste jim dostatečně, že jsou dva různé pojmy?

  Osobně jsem jednal pouze dvakrát s panem poslancem I. Ohlídalem (profesor z Masarykovy univerzity v Brně), kdy jsme jednali o novele zákona, kterou se on nakonec rozhodl předložit. Ostatní „nakloněné“ poslance neznám. Jak mně bylo sděleno, jasné stanovisko vyjádřili na začátku poslanci KSČM, kteří novelu zákona na doporučení svých poradců nepodpoří (přesto ji někteří při prvním čtení podpořili). Při nahlédnutí do sněmovního tisku 456/0, kde je smysl novely zákona jasně uveden v důvodové zprávě a kterou mají všichni poslanci k dispozici, zní moje odpověď na Vaši otázku: ne. Jednání výborů se zúčastnili i vysocí státní úředníci z ČUZK a VÚGTK. Pokud při jednání ve výborech nastala situace, že některým poslancům nebylo něco jasné, tak předpokládám, že dostali správnou odpověď od přítomných odborníků. Pokud má některý poslanec pocit, že nerozumí novele zákona a nestaví se k práci poslance lhostejně, má možnost minimálně se obrátit na příslušné úřady a nechat si vše znovu vysvětlit, tak aby při závěrečném hlasování (někdy na podzim) přesně věděl, o čem se hlasuje.

  V Praze dne 10. července 2008

  Poznámka redakce: Komentujte téma Úřední oprávnění ÚOZI i pro bakaláře (nižší vysokoškolské vzdělání) na chatu: www.zememeric.cz/chat/bakalari.php

  Zdeněk Skořepa

  vyvěšeno: 31.08.2008
  ID článku: 3040              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2949
  www.zememeric.cz/chat/bakalari.php


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku