[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2008

Resort ČÚZK

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
 • 50 let v rezortu
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  Geodézie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem
 • Kolik máme ÚOZI?

  Kartografie

 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Pohled do historie
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel

  Pozemkové úpravy

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  GIS

 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  GPS

 • Katastrální keš
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Trimble GIS Express se blíží
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví

  DPZ

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší

  Fotogrammetrie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

  Software

 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo

  Různé

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Vedra a pití na pracovišti
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě
 • Na Slovácku jsou lidé hrdí
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Školství

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Kolik máme ÚOZI?

  Internet

 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  Historie

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Pohled do historie
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

  Přečtěte si

 • Pohled do historie

  Zajímavosti

 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Z domova

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Zatmění Slunce
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem

  Ze zahraničí

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  ČSGK

 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  KGK

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vedra a pití na pracovišti

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

  Letos vzpomínané 90. výročí vzniku vojenské zeměpisné služby zahrnuje také kulaté 40. výročí srpnových událostí v roce 1968, které svým způsobem ovlivnilo její další vývoj a také životní osudy mnohých pracovníků služby.

  Na pracovištích tehdejšího Vojenského topografického ústavu v Dobrušce byla od počátku roku 1968 velmi optimistické nálada. Náčelníci pracovišť, zaměstnanci – vojáci i občané, bez rozdílu stranické příslušnosti prožívali převratné politické a společenské události v Československu s potěšením a nadějemi.

  Práce v terénu, na pracovištích v Dobrušce se dařila; plynule probíhaly technické, technologické změny a úspěšně řešení výzkumných úkolů; vzájemné vztahy byly velmi otevřené, přátelské a bezproblémové. Pokračovala také vzájemná spolupráce s civilními institucemi geodézie, kartografie a geofyziky; dodnes tehdejší tzv. absolventi, kteří si tehdy v Dobrušce odbývali povinnou službu, rádi vzpomínají na své náčelníky, na prostředí a průběh vojenské služby ve VTOPÚ.

  Zlom nastal 21.srpna 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Lidé v ústavu, bez rozdílu postavení jednomyslně odsuzovali tento neočekávaný, nepřátelský akt. Velení ústavu m.j. pohotově zorganizovalo stálou službu průběžného sledování našich a zahraničních rozhlasových zpráv, ze kterých byly pořizovány záznamy o vývoji situace. Bylo vysláno terénní vozidlo Gaz s dobrovolníkem, který na výpadovkách z Dobrušky psal bílou barvou krátké slogany proti vstupu vojsk – nejčastěji to bylo “Se Svobodou za svobodu.“

  Nálada v ústavu se změnila a byla značně pochmurná – nikdo nečekal, že tohle nám udělají Rusové, kteří k nám v roce 1945 poprvé vstoupili jako osvoboditelé.

  Poměry se i v ústavu s postupující normalizací začaly pozvolna měnit. Náčelník ústavu, jeho politický zástupce, orgán kontrarozvědky a stranický výbor byli nahrazeni; někteří vojáci z povolání a občanští pracovníci byli propuštěni. Došlo i k určité názorové diferenciaci; někteří členové strany dostali důtky, kádrové materiály vojáků z povolání byly doplněny normalizačními aktualitami, mnozí ze zaměstnanců se stali uzavřenějšími.

  Přesto však na jednotlivých pracovištích ústavu zůstaly nadále zachovány solidní pracovní a přátelské vztahy; technický a technologický vývoj dále pokračoval a se snahou po překonávání jednostranné orientace byly získávány, zveřejňovány a vyhodnocovány zahraniční odborné technické informace.

  Je třeba však uvést, že se z původních příslušníků služby, nových náčelníků nikdo nedopouštěl nekulturního jednání. Obdobně si i nové velení služby na topografickém oddělení generálního štábu čs.armády v Praze buď zachovalo anebo si rychle osvojilo tradiční důstojnost, typickou pro vedoucí osobnosti z předcházející historie služby.

  V tomto osmičkovém, vzpomínkovém roce 90.výročí vzniku zeměpisné služby si jistě mnozí současní i tehdejší pracovníci býv. Vojenského topografického ústavu, Vojenského zeměpisného ústavu i veleni služby připomenou konec šedesátých let minulého století, tehdejší události a životní osudy některých svých spolupracovníků a přátel.

  Poznámka redakce: A jak probíhal 21. srpen 68 (a normalizace) u vás? Napište nám o tom. www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3041

  Drahomír Dušátko

  vyvěšeno: 23.08.2008
  ID článku: 3045              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3041...


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů