[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2008

Resort ČÚZK

 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Dvojí souřadnice v katastru

  Katastr nemovitostí

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Dvojí souřadnice v katastru

  Geodézie

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008

  Kartografie

 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR

  Pozemkové úpravy

 • Seminář HSI pro pozemkové úřady
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map

  GIS

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Pozvánka na seminář HSI a Bentley Systems
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora

  GPS

  DPZ

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Nástěnný kalendář na rok 2009
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Vyhodili jsme zálohovou fakturu na předplatné, co máme dělat?
 • Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče
 • Vánoční čas v redakci
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti ve filmech

  Školství

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?
 • Studentská rada k 17. 11.: projekce, debaty, výzva

  Internet

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Studentská rada k 17. 11.: projekce, debaty, výzva

  Historie

 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • XXIV. Sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče
 • Vánoční čas v redakci
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti ve filmech

  Z domova

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Nástěnný kalendář na rok 2009
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Vánoční čas v redakci
 • Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  KGK

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  Průvodce číslem

 • Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora

  Počátkem letošního roku proběhla v rámci sdružení Nemoforum diskuze na téma technických map, iniciovaná zástupci Svazu měst a obcí ČR a Správců sítí východních a středních Čech. Otázky a problémy, které z diskuze vyplynuly, se staly podnětem pro uspořádání pracovního semináře Nemofora.

  Seminář JEDNOTNÉ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY se uskutečnil ve čtvrtek 27. listopadu 2008 v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. Cílem přednáškové části semináře bylo popsat problémy při tvorbě, aktualizaci, správě a prezentaci dat JDTM. V navazující diskuzi chtěli iniciátoři semináře - Správci sítí východních a středních Čech - začít hledat cesty k možným řešením popsaných problémů. Z tohoto důvodu nebyl seminář veřejný, ale seznam přibližně čtyřiceti pozvaných hostů byl koncipován tak, aby se zde sešli odborníci na dané téma z řad státní správy, samosprávy a ostatních uživatelů digitálních technických map.

  Po úvodním slovu místopředsedy Nemofora Karla Štencla (ČÚZK) promluvil za iniciátory semináře Ivo Vodehnal, zástupce Správců sítí východních Čech v Nemoforu. Popsal základní pojmy a principy JDTM a představil jednotlivé projekty a portály, kde správci sítí jsou hlavními aktéry nebo se významně podílejí na tvorbě a správě těchto dat. Jednotné digitální technické mapy se v současné době realizují a spravují na území o rozloze cca jedné třetiny České republiky (ve středních a východních Čechách a ve Zlínském kraji). Digitální technické mapy měst (DTMM) jsou podmnožinou JDTM a správci sítí jich v ČR evidují přes 130. Na tato stávající řešení navázal Dušan Stránský (Správci sítí východních Čech), který popsal problematiku aktualizace a správy dat JDTM. Základním problémem se zde jeví nejednotné právní výklady na předání geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb, která dnes není optimálně definována ani ve stavebním zákoně, ani i v legislativě z oblasti zeměměřictví.

  Starosta města Strakonice Pavel Vondrys a zástupci krajů Petr Horn (KrÚ Jihočeského kraje) a Tomáš Vašica (KrÚ Moravskoslezského kraje) referovali o využití dat technické mapy pro obce a kraje. Praktické zkušenosti při prosazování projektů JDTM na krajích, organizační a finanční náročnost zazněla z obou referátů zástupců krajů. Vysokou potřebnost informací čerpaných z JDTM při záchraně majetku a lidských životů vyjádřil ve svém příspěvku zástupce Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Tomáš Hlavatý.

  Za správce sítí středních Čech vystoupil Jiří Lagner. Zaměřil se zejména na synergické efekty v rámci JDTM, otázku základní mapové kompozice a jednoznačné zodpovědnosti za kvalitu i rozsah poskytovaných dat včetně způsobů finančního krytí referenčního datového modelu. Jménem správců sítí v této souvislosti vyzdvihl nezbytnost aktivního zapojení státní správy do tvorby a správy JDTM a navrhl legislativní kroky pro úspěšné zahájení spolupráce. Cílem správců sítí je reciproční sdílení dat a úplný přechod na elektronickou formu komunikace jak s občany/zákazníky, tak i se státní správou a samosprávou.

  První blok prezentací uzavřela přednáška Vlasty Jágerové a Dany Glosové z Magistrátu města Brna na téma Digitální technická mapa města Brna.

  Rozvoj eGovermentu v České republice s maximálním využitím nejmodernějších informačních a komunikačních technologií nastínil náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček. Představil rovněž projekt vytvoření digitální mapy veřejné správy, který bude řešen ve spolupráci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR.

  Předseda ČÚZK Karel Večeře následně ve svém příspěvku vysvětlil dosavadní vývoj legislativy z oblasti technických map a zaměřil se na možnosti úpravy tvorby a vedení JDTM v současných právních předpisech. Seminář uzavřela přednáška Jiřího Maye z odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, věnovaná mimo jiné vztahu územního plánování k sítím technické infrastruktury.

  Diskuse, která proběhla v samém závěru opravdu nabitého programu semináře, nepřinesla sice nástin okamžitého řešení diskutovaných problémů spojených s digitálními technickými mapami, ale potvrdila, že tato tématika je oprávněně zařazena mezi oblasti, kterým se bude sdružení Nemoforum i nadále věnovat.

  Významným okamžikem semináře Nemofora byl podpis Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu „Digitální mapa veřejné správy“ přítomnými zástupci zainteresovaných institucí. Základem digitální mapy veřejné správy (DMVS) budou digitální mapové podklady ČÚZK na celém území republiky. Mapa vznikne jako kompozice v současné době již existujících ortofotomap, digitálních a digitalizovaných katastrálních map, digitálních účelových katastrálních map, které byly a budou vytvořeny v rámci činnosti samosprávy, a digitálních technických map, vytvořených v rámci činnosti samosprávy nebo správců sítí. DMVS bude primárně sloužit pro grafickou prezentaci datového obsahu Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), ale postupem času lze očekávat širší využití tohoto díla. Hlavními uživateli DMVS budou subjekty veřejné správy i občané, a to prostřednictvím síťových služeb i jednorázových dávkových přenosů dat. Digitální mapa veřejné správy bude základním zdrojem jednotných informací pro složky Integrovaného záchranného systému a Policie ČR.

  Prezentace ze semináře jsou dostupné na stránkách Nemofora: http://www.cuzk.cz/nemoforum

  Ivo Vodehnal, Jiří Lagner, Sdružení Nemoforum

  vyvěšeno: 08.12.2008
  ID článku: 3181              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz/nemoforum...


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  GIS

  Různé

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů