[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2009

Resort ČÚZK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Digitální technické mapy

  Katastr nemovitostí

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Držte mi místo na katastru
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...

  Geodézie

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl
 • Držte mi místo na katastru
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...
 • Soutěž technické dílo roku
 • 50 let zeměměřičem
 • Digitální technické mapy

  Kartografie

 • Dvě stě zajímavých stránek o kartografii
 • Ředitelkou Kartografie Praha Milada Svobodová
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Holiday World pohledem kartografa
 • Nová kniha Mapy válek
 • Česká kartografická nakladatelství v roce 2008
 • Jen nadnárodní hráči přežijí

  Pozemkové úpravy

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO

  GIS

 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO

  GPS

 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - skladba Vlasty Třešňáka
 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Pošli své video na GeoVideoFestival
 • Nové postupy zpracování ...

  Školství

 • Držte mi místo na katastru
 • Geodetem v Londýně

  Internet

 • Pošli své video na GeoVideoFestival

  Historie

 • Vzpomínání na šedesát let života s Vojenskou geografickou službou
 • Studentem Vojenské technické akademie v Brně
 • Nová kniha Mapy válek
 • 50 let zeměměřičem

  Přečtěte si

 • Dvě stě zajímavých stránek o kartografii

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - skladba Vlasty Třešňáka
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Pošli své video na GeoVideoFestival

  Z domova

 • Ředitelkou Kartografie Praha Milada Svobodová
 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil
 • Vnímání krajiny v minulosti a dnes
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Holiday World pohledem kartografa
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Soutěž technické dílo roku
 • Česká kartografická nakladatelství v roce 2008

  Ze zahraničí

 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl
 • Geodetem v Londýně

  ČSGK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič

  KGK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Soutěž technické dílo roku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dvě stě zajímavých stránek o kartografii

  Odborných publikací o kartografií nevychází zase tolik, aby si kartografové z toho mála, co bylo v roce 2008 vydáno, nevšimli té nejzajímavější knížky, kterou je skriptum Topografická a tematická kartografie autorské dvojice Bohuslav Veverka a Růžena Zimová .

  S předmětem topografická a tematická kartografie se setkají studenti ve všech formách studijního programu geodezie a kartografie na fakultě stavební ČVUT v Praze, ale nejenom jim je určeno dvě stě stránek nasycených informacemi o kartografických dílech, o jazyku mapy, o generalizaci, o topografických a zeměpisných mapách, o zobrazení mapových prvků, o vývoji kartografie, o tematických mapách, také však o tvorbě a o hodnocení map, dále o informačních fondech, o kartometrii a souřadnicových výpočtech. Ze začátku se musí čtenář nejdříve probrat definicemi kartografie, seznat související obory, najít místo pro kartografii v soustavě vědních oborů a ujasnit si její strukturu. Při pročítání stránek o kartografických dílech nezapomeňte zbystřit pozornost u přehledů českých atlasů, kde jsou uvedena i čerstvá díla jako jsou Atlas podnebí, Satelitní atlas pyramid a Česko Ottův historický atlas.

  Ti, co se chystají psát učebnice a nebo jiné poučné texty, by si měli všimnout v popisovaném díle častého zařazování autorských poznámek a přemýšlet o jejich používání. Poznámky nepřehlédnete, neboť je najdete ve většině z osmnácti kapitol a autoři se často nespokojili jenom s jednou poznámkou, ale klidně jich nasázeli i více do jedné kapitoly. Je vhodné poznamenat, že poznámky čtenáře upozorňují na skutečnosti, jež autoři získali jednak při studiu literatury nebo v případě Veverky dlouholetými zkušenostmi a v případě mladší Zimové zase zásluhou vlastních skvělých postřehů. Pro příklad, jak poznámky vypadají, uveďme jednu takovou glosu, která poznamenává, že v topografických mapách z území České republiky je uvedeno asi 900 000 geografických názvů, z nichž nejstarší a nejstabilnější jsou názvy vodních toků.

  Největší díl více než jedna pětina z celkového počtu stran publikace je věnován vývoji kartografie. Tady se autoři vyznamenali zařazením dalších vysvětlujících glos, jež nazvali Zrcadlo doby. Z těchto toulek českou minulostí se čtenář nepostižený náročností přísných pedagogů - dějepisců na základních a středních školách alespoň trochu nasměruje mezi letopočty historických událostí a životů významných osob. Vývoj kartografie je v knížce popisován dokonce ve čtyřech kapitolách včetně té, která byla pojmenována jako Soudobé topografické mapy, neboť i ta začíná rokem, kdy většina čtenářů ještě nežila konkrétně rokem 1953.

  O mezinárodních aktivitách ať už o mapách světa nebo účastí českých kartografů v mezinárodních institucích a v projektech se dozvíte na čtyřech stránkách další samostatné kapitoly. Více 25 stran je věnováno ve stejně nazvané kapitole tématickým mapám. Na konci této kapitoly se dozvíte i několik důležitých informací o autorském právu v kartografii. Pokud jste si až dosud mysleli, že hodnocení kartografických děl je pro každého hračka spočívající v opakovaných pohledech na hodnocenou mapu a za pár minut sepsaném úsudku, tak to není pravda. Stačí si přečíst jen pět stránek ve skriptech věnované této problematice a najednou se vám z úsudků a z odsudků stane věda, kterým ostatně hodnocení kartografických děl je. Vědou je samozřejmě i kartometrie, leč na studium měření na mapách si vyhraďte celý večer, kdy budete číst 17 stránek. Závěr publikace patří kapitole souřadnicové výpočty a na ni navazující kapitole o kartografickém kalkulátoru MATKART.

  Svého času byla populární hláška sportovního komentátora Karla Mikysky, který údajně před třemi desítkami let při přenosu z krasobruslení zalitoval, že bohužel ne všichni televizní diváci mají barevné televizory. „Škoda, viděli byste, že tanečník bruslí v černém a jeho partnerka je v bílém,“ řekl komentátor. A tak zbývá jen dodat, že je škoda, že skripta nevyšla barevně nebo alespoň s barevnou přílohou nebo s cédečkem. Viděli byste, že v barvě by to bylo zajímavější. Snad někdy příště. Chce se mi napsat v návaznosti na Karla Mikysku, až budou mít všichni barevné televizory, ale ty už všichni přeci mají.

  VEVERKA,B., ZIMOVÁ,R.: Topografická a tematická kartografie. Vydavatelství ČVUT 2008. 200 stran

  Petr Skála

  vyvěšeno: 28.12.2008
  poslední aktualizace: 01.01.2009
  ID článku: 3189              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=572...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Přečtěte si