[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2008

Resort ČÚZK

 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Dvojí souřadnice v katastru

  Katastr nemovitostí

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Dvojí souřadnice v katastru

  Geodézie

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008

  Kartografie

 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR

  Pozemkové úpravy

 • Seminář HSI pro pozemkové úřady
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map

  GIS

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Pozvánka na seminář HSI a Bentley Systems
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora

  GPS

  DPZ

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Nástěnný kalendář na rok 2009
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Vyhodili jsme zálohovou fakturu na předplatné, co máme dělat?
 • Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče
 • Vánoční čas v redakci
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti ve filmech

  Školství

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?
 • Studentská rada k 17. 11.: projekce, debaty, výzva

  Internet

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Studentská rada k 17. 11.: projekce, debaty, výzva

  Historie

 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • XXIV. Sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Google Earth a glóbus ďábla Wolanda
 • Dražba obrazu obálky vánočního Zeměměřiče
 • Vánoční čas v redakci
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti ve filmech

  Z domova

 • Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
 • Staré mapy – historická paměť krajiny
 • Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Nástěnný kalendář na rok 2009
 • Digitální technické mapy jako téma Nemofora
 • Vánoční čas v redakci
 • Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  KGK

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

  Průvodce číslem

 • Obsah 15. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vzpomínalo se na devadesát let armádní toposlužby ČR

  PRAHA (22.10.2008) - Slavnostní shromáždění u příležitosti 90. výročí založení vojenské zeměpisné služby se uskutečnilo za účasti zástupců Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR v Praze. Na toto setkání přišli nejen současní příslušníci Geografické služby AČR a jejich bývalí kolegové, ale i civilní hosté mezi nimiž byli přestavitelé rezortu ČÚZK, rezortního výzkumu, dále odborného civilního školství. Nechyběli zde aní odborní zahraniční partneři ze Slovenska, Bulharska a Rakouska a zástupci vojenského diplomatického sboru USA a Francie akreditovaní v ČR.

  Jak řekl ve svém úvodním vystoupení první zástupce Generálního štábu AČR generálmajor Prokš, topografické mapování patří do vojenských dějin zejména československé a české armády. Dobře zmapované území a jeho znalost znamená vždy zásadní výhodu nad protivníkem. Generál Prokš přiznal, že se poprvé setkal s mapami během studia na vojenském gymnáziu a od té doby hodnotí české mapy jako produkty na vysoké odborné úrovni. Pak generál promluvil i z čistě osobních zkušeností. Vzpomenul příklady skvělých map, s nimiž měl možnost sám pracovat nebo současných kartografických děl, které provázejí naše vojáky doma i na zahraničních misích.

  Česká, potažmo československá vojenská zeměpisná služba začala působit krátce po vzniku samostatného státu. K jejímu oficiálnímu zřízení došlo dne 27. listopadu 1918 rozkazem číslo 8 vrchního velitelství československé branné moci. Tradice však naši kartografové vidí i ve službě svých předchůdců u československých legií, i u svých kolegů, kteří poskytovali mapové podklady našim zástupcům při vlastním jednání o vzniku republiky na mírových zasedáních v Paříži.

  O významu, přikládaném kartografii, svědčí také fakt, že pro ni byla již roku 1919 navržena a pak v roce 1926 dokončena nová budova Vojenského zeměpisného ústavu v Praze-Dejvicích, kterou v její historii několikrát navštívili i naši prezidenti, například T.G. Masaryk nebo Václav Havel. Opomenout nelze ani hrdinský odpor pracovníků Vojenského zeměpisného ústavu proti nacistické okupaci, díky němuž se podařilo pro poválečnou republiku včas uschovat a zachránit klíčové materiály i techniku. Dnes sídlí hlavní součásti vojenské geografické služby - Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad - ve východočeské Dobrušce. Zástupce geografické služby však najdeme v každé větší posádce.

  V rámci tohoto slavnostního shromáždění byla rovněž udělena významná resortní vyznamenání. Sedm osob bylo dekorováno Záslužným křížem ministryně obrany České republiky a stejný počet vyznamenaných obdržel čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. Uděleno bylo také 21 pamětních mincí Geografické služby. K vyznamenaným patřili především bývalí a současní kartografové, ale i jejich civilní a zahraniční kolegové.

  \"Všichni tito jmenovaní odborníci se rozhodujícím způsobem zasloužili nejen o praktický rozvoj české vojenské kartografie, ale mnozí z nich přinesli i významný posun v oboru svou vědeckou či pedagogickou prací, a to často v mezinárodním měřítku,\" bylo řečeno v průběhu předávání vyznamenání, jež převzali mimo jiných i
  plukovník ve výslužbě profesor Ing. František Miklošík, DrSc.
  podplukovník ve výslužbě Ing. Julius Hauser
  plukovník ve výslužbě Ing. Zdeněk Karas, CSc.
  plukovník ve výslužbě docent RNDr. Karel Čermín, CSc.
  podplukovník ve výslužbě Ing. Zdeněk Fiala
  podplukovník ve výslužbě docent Ing. Viliam Vatrt, DrSc.
  in memoriam plukovník ve výslužbě Ing. František Kučera
  profesor Ing. Lubomír Lauermann, CSc.
  podplukovník ve výslužbě Ing. Oldřich Louda
  profesor Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.
  plukovník ve výslužbě profesor Ing. Erhart Srnka, DrSc.
  plukovník ve výslužbě Ing. Vladimír Vahala, DrSc.
  plukovník Donna Petry (USA)
  Ing. Pavol Kontra, CSc. (Slovensko)
  a další.

  Na závěr oficiálního programu akce se uskutečnil křest knihy mapující historii vojenské zeměpisné, topografické, či dle aktuálně užívané terminologie geografické služby. Publikaci o vývoji a osudech naší vojenské kartografie Historie Geografické služby AČR 1918 – 2008 napsal kolektiv autorů v čele s podplukovníkem v záloze Ing. Luďkem Břouškem. Jejím kmotrem se stal osobně přítomný generálmajor Josef Prokš.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 02.12.2008
  poslední aktualizace: 02.01.2009
  ID článku: 3190              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=570...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů