[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2009

Resort ČÚZK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Digitální technické mapy

  Katastr nemovitostí

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Držte mi místo na katastru
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...

  Geodézie

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl
 • Držte mi místo na katastru
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...
 • Soutěž technické dílo roku
 • 50 let zeměměřičem
 • Digitální technické mapy

  Kartografie

 • Dvě stě zajímavých stránek o kartografii
 • Ředitelkou Kartografie Praha Milada Svobodová
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Holiday World pohledem kartografa
 • Nová kniha Mapy válek
 • Česká kartografická nakladatelství v roce 2008
 • Jen nadnárodní hráči přežijí

  Pozemkové úpravy

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO

  GIS

 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO

  GPS

 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - skladba Vlasty Třešňáka
 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Pošli své video na GeoVideoFestival
 • Nové postupy zpracování ...

  Školství

 • Držte mi místo na katastru
 • Geodetem v Londýně

  Internet

 • Pošli své video na GeoVideoFestival

  Historie

 • Vzpomínání na šedesát let života s Vojenskou geografickou službou
 • Studentem Vojenské technické akademie v Brně
 • Nová kniha Mapy válek
 • 50 let zeměměřičem

  Přečtěte si

 • Dvě stě zajímavých stránek o kartografii

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - skladba Vlasty Třešňáka
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Pošli své video na GeoVideoFestival

  Z domova

 • Ředitelkou Kartografie Praha Milada Svobodová
 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil
 • Vnímání krajiny v minulosti a dnes
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Holiday World pohledem kartografa
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Soutěž technické dílo roku
 • Česká kartografická nakladatelství v roce 2008

  Ze zahraničí

 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl
 • Geodetem v Londýně

  ČSGK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič

  KGK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Soutěž technické dílo roku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Soutěž Technické dílo roku 2008

  Na Setkání geodetů v červnu 2008 ve Skalském dvoře byla vyhlášena soutěž o Technické dílo roku 2008. Přestože během její krátké historie došlo v jejím pořádání k několika změnám a bohužel i k nejasnostem v hodnocení výsledků, považuje ji Komora geodetů a kartografů za akci významnou. Aby mohla být považována za akci úspěšnou musí se stát akcí, o kterou bude zájem a bude se těšit jak z velkého počtu přihlášených děl, tak i z velkého zájmu o její výsledky.
  Myšlenka na založení této soutěže vznikla v roce 2004 a poprvé byla vypsána na rok 2005 s tím, že bude vypisována každoročně. Největší účast byla v jejím prvním ročníku (2005), kdy bylo hodnoceno celkem sedm děl, ve druhém ročníku (2006) bylo hodnoceno celkem 5 děl. Ve třetím ročníku (2007), kdy byla přihlášena pouze dvě díla, byli pořadatelé nuceni soutěž pro tento rok zrušit.

  Zde jsou výsledky dosavadních dvou ročníků soutěže:

  TDR 2005
  1. cena
  Přesun tubusu metra přes řeku Vltavu
  Autor : CCE Praha s.r.o., Ing. Jaroslav Pohan
  2. cena
  Geoportál Zeměměřického úřadu
  Autor : Zeměměřický úřad
  3. cena
  Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T
  Autor : by/S@T group a.s.


  TDR 2006
  1. cena
  Zpracování geometrického plánu v prostředí internetu
  Autor : VÚGTK v.v.i., Ing. Tomáš Cajthaml, Ing. Milan Kocáb, MBA
  2. cena Rybný potok
  Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8
  Autor : CCE Praha s.r.o., Ing. Jaroslav Pohan
  3. cena
  MISYS - geogafický informační systém pro kancelář i automobil
  Autor : GEPRO, spol. s r.o.


  Vítězné dílo roku 2006 bylo přihlášeno do soutěže Česká hlava a v kategorii Industrie získalo 1. cenu na slavnostním večeru přenášeném Českou televizí, kdy byla tato cena zástupcům VÚGTK předána. Zdálo se, že tento výrazný úspěch vítěze naší soutěže včetně veřejné publicity, kterou s sebou přinesl, povzbudí geodety k účasti na dalších ročnících. Jak je však vidět z předešlého textu, opak se stal pravdou, jsou to paradoxy tohoto druhu, které nám geodetům v ČR - dá se říci trvale - zabraňují ve vstupu do většího povědomí občanů naší země. Nevážíme si své vlastní práce proto, že si myslíme, že si jí neváží ti, pro které ji děláme? Úspěch v soutěži Česká hlava však rozhodně svědčí o opaku. Naše práce je rozhodně zajímavá, pestrá, někdy i dobrodružná a nebezpečná. My to však - jak se říká - nedovedeme „prodat. A to je škoda! Podíváme-li se na ostatní díla, která se umístila v soutěži o TDR, tak vidíme, že by takového ocenění mohla dosáhnout i některá další. Autoři řady děl, která se umístila v naší soutěži o Technické dílo roku by mohli tohoto úspěchu využít jako dobrého odrazového můstku k přihlášení do soutěže „Česká hlava“, o jejíž publicitě nelze pochybovat.

  Termín pro přihlášky je 31.3.2009.

  Účastnit se v této soutěži není nic příliš náročného. Například na svých webových stránkách uvádí takřka každá firma své reference a z nich je vidět, že má z čeho vybírat. Splnit základní podmínku, že dílo přihlašované do soutěže musí být z oboru geodesie a kartografie a musí být zpracováno na vysoké odborné a kvalitativní úrovni, by též nemělo být těžké. Pro potencionální autory je nutno také uvést, že dílo nemusí být rozsáhlé, či pracné, datově objemné, či nějak výrazně vynalézavé či objevné. Prostě to musí být dílo zdařilé. Také není cílem vyzrazování nějakého „know how“, ale stačí, když autor (autoři) přihlásí něco, s čím by se chtěli pochlubit, zaujmout a toto své dílo prezentovat na veřejnosti s možným pozitivním dopadem i do obchodní politiky firmy.

  Možná by měly být také zavedeny určité kategorie - např. pro nové technologie či pro malé firmy, pro inženýrskou geodezii a pod., ale napřed musí být větší účast.

  Hodnocení provádí odborná porota. Odborná veřejnost má možnost hlasovat na webových stránkách komory. Více podrobností o této soutěži lze již teď najít na webových stránkách Komory geodetů a kartografů. Sledujte proto www.kgk.cz. Mediální partnerem soutěže je časopis Zeměměřič.

  KGK

  vyvěšeno: 06.01.2009
  ID článku: 3192              Používané zkratky
  další informace: www.kgk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku