[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2009

Resort ČÚZK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Digitální technické mapy

  Katastr nemovitostí

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Držte mi místo na katastru
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...

  Geodézie

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl
 • Držte mi místo na katastru
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...
 • Soutěž technické dílo roku
 • 50 let zeměměřičem
 • Digitální technické mapy

  Kartografie

 • Dvě stě zajímavých stránek o kartografii
 • Ředitelkou Kartografie Praha Milada Svobodová
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Holiday World pohledem kartografa
 • Nová kniha Mapy válek
 • Česká kartografická nakladatelství v roce 2008
 • Jen nadnárodní hráči přežijí

  Pozemkové úpravy

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO

  GIS

 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO

  GPS

 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - skladba Vlasty Třešňáka
 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Pošli své video na GeoVideoFestival
 • Nové postupy zpracování ...

  Školství

 • Držte mi místo na katastru
 • Geodetem v Londýně

  Internet

 • Pošli své video na GeoVideoFestival

  Historie

 • Vzpomínání na šedesát let života s Vojenskou geografickou službou
 • Studentem Vojenské technické akademie v Brně
 • Nová kniha Mapy válek
 • 50 let zeměměřičem

  Přečtěte si

 • Dvě stě zajímavých stránek o kartografii

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - skladba Vlasty Třešňáka
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Pošli své video na GeoVideoFestival

  Z domova

 • Ředitelkou Kartografie Praha Milada Svobodová
 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil
 • Vnímání krajiny v minulosti a dnes
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Holiday World pohledem kartografa
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Soutěž technické dílo roku
 • Česká kartografická nakladatelství v roce 2008

  Ze zahraničí

 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl
 • Geodetem v Londýně

  ČSGK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič

  KGK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Soutěž technické dílo roku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil

  Český svaz geodetů a kartografů následnou smutnou zprávou zarmoutí řadu kolegů zeměměřičů. Svaz byl informován o úmrtí dlouholetého člena Svazu a pracovníka resortu zeměměřictví a katastru Ing. Vladimíra Pospíšila.

  Český svaz geodetů a kartografů následnými řádky o profesní dráze Ing. Vladimíra Pospíšila vzdává čest jeho památce .

  Vladimír, který se narodil 22.10.1928 v Praze, vystudoval nejdříve reálné gymnázium, dále v roce 1951 zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze a později ještě Vysokou školu ekonomickou.

  Praxi zahájil v Geoplánu a po sjednocení zeměměřické služby v roce 1954 se stal pracovníkem OÚGK v Praze. V roce 1957 přešel jako pracovník gravimetrie a seismiky do Ústavu pro průzkum uhelných ložisek, který v roce 1958 splynul s Geologickým průzkumem, n. p., Praha. V tomtéž roce byl vyslán ministerstvem paliv na geofyzikální průzkum naftových ložisek do Afghánistánu.

  Po návratu a kratším působení v seismické skupině byl jmenován do funkce vedoucího provozu geofyziky. V roce 1963 přešel do ekonomického oddělení VÚGTK v Praze. Od 1968 působil na tehdejší ÚSGK,později na ČÚGK a ČÚZK, kde po řadu let pracoval v různých ekonomických funkcích.

  Bohatá byla jeho veřejná činnost nejdříve v bývalé ČSVTS (předseda odborné skupiny ekonomiky a vědeckého řízení) a Svazarmu (předseda Škoda-klubu), po roce 1990 i jako zvolený zastupitel městské části Prahy 1. Za svoji pracovní a společenskou angažovanost obdržel několik uznání a vyznamenání.
  Ing. Vladimír Pospíšil zemřel 15. ledna 2009 v Praze.
  Poslední rozloučení s Ing. Vladimírem Pospíšilem se koná ve středu 21. ledna 2009 od 12 hodin v Praze v Nové obřadní síni. Vstup je od metra Želivského a síň se nalézá proti budově Strojimportu.

  http://www.pohrustav.cz/krematorium-strasnice.html

  Petr Skála

  vyvěšeno: 19.01.2009
  ID článku: 3238              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK