[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2009

Resort ČÚZK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Digitální technické mapy

  Katastr nemovitostí

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Držte mi místo na katastru
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...

  Geodézie

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl
 • Držte mi místo na katastru
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...
 • Soutěž technické dílo roku
 • 50 let zeměměřičem
 • Digitální technické mapy

  Kartografie

 • Dvě stě zajímavých stránek o kartografii
 • Ředitelkou Kartografie Praha Milada Svobodová
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Holiday World pohledem kartografa
 • Nová kniha Mapy válek
 • Česká kartografická nakladatelství v roce 2008
 • Jen nadnárodní hráči přežijí

  Pozemkové úpravy

 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO

  GIS

 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO

  GPS

 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
 • Nové postupy zpracování ...

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - skladba Vlasty Třešňáka
 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Pošli své video na GeoVideoFestival
 • Nové postupy zpracování ...

  Školství

 • Držte mi místo na katastru
 • Geodetem v Londýně

  Internet

 • Pošli své video na GeoVideoFestival

  Historie

 • Vzpomínání na šedesát let života s Vojenskou geografickou službou
 • Studentem Vojenské technické akademie v Brně
 • Nová kniha Mapy válek
 • 50 let zeměměřičem

  Přečtěte si

 • Dvě stě zajímavých stránek o kartografii

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - skladba Vlasty Třešňáka
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Předplatitelé Zeměměřiče obdrží s časopisem dárek
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Pošli své video na GeoVideoFestival

  Z domova

 • Ředitelkou Kartografie Praha Milada Svobodová
 • Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
 • Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil
 • Vnímání krajiny v minulosti a dnes
 • Zvítězily cyklomapa Prahy a Nejkrásnější vodopády
 • Holiday World pohledem kartografa
 • Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
 • Soutěž technické dílo roku
 • Česká kartografická nakladatelství v roce 2008

  Ze zahraničí

 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 1.díl
 • Geodetem v Londýně

  ČSGK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Smutná zpráva - Zemřel Vladimír Pospíšil
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič

  KGK

 • Soutěž Technické dílo roku 2008
 • Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
 • Soutěž technické dílo roku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vnímání krajiny v minulosti a dnes

  PRAHA (21.1.2009) - Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. a Komise pro historickou geografii uspořádaly třetí lednovou středu ve vile Lanna v Praze vědeckou konferenci na téma VNÍMÁNÍ KRAJINY V MINULOSTI - historická krajina dnes.

  Více než čtyřicet účastníků semináře vyslechlo postupně celkem třináct referátů, kterými představili výsledky své práce především pracovníci ústavu, ale i další badatelé a vědci z různých institucí a vysokých škol. I když v publiku se to hemžilo mnoha profesory, docenty a osobami s mnohaletými zkušenostmi, přeci jenom nepřehlédnutelnou část publika tvořila mládež učarovaná vědou, která spojuje dvě v jedno historii a krajinu.

  Bylo pozoruhodné, že všechny referáty byly probrány ještě jednou v diskusi. Poznámky z publika vhodně doplnily přednesené referáty o další poznatky a stejný výsledek měly položené a následně zodpovězené dotazy.
  Bylo také poznamenáno, že způsob a prosazování ochrany přírody je věcí politiky a kompromisu lidí, kteří se rozhodují mezi možnými a méně možnými plány.
  Bylo doporučeno si při práci s historickými daty a fakty nakreslit časovou řadu a do ní vše, co jde, současně zaznamenávat.
  V jedné přednášce byla určena doba popisovaného děje usměvně: "před 9000 lety od teď."
  Bylo upozorněno, že i v pamětech nebo v dobových denících lze najít leccos pro historii krajiny, ale i ta zrnéčka mají svoji cenu.
  Bylo vzpomenuto, že se dříve často zaplavované oblasti vyřešily napořád a to tak, že se tam navrhla a následně vznikla vodní plocha.
  Bylo zaznamenáno, že na téměř všech obrazových prezentacích nechyběly mapy ať už staré nebo aktuální.

  VNÍMÁNÍ KRAJINY V MINULOSTI - historická krajina dnes

  Zdeněk Kučera: Geografie a proměny vnímání krajiny
  Jiří Kupka: Historická krajina a institut krajinného rázu. Možnosti ochrany dochovaných znaků historické krajiny formou ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  Václava Horčáková: Prostor zmizelý i současný – rekonstrukce v prostředí iGoogle
  Robert Šimůnek: Krajina v myšlení a vnímání středověkého člověka
  Vratislav Ryšavý: Zámecká krajina: zámek a zahrada Červené Poříčí
  Zdeňka Prokopová: Proměny krajiny mariánského poutního místa Kájov od baroka do 20. století
  Irena Bukačová: Stará plaská cesta za opata Fortunáta Hartmanna (1714–1779)
  Eva Semotanová: Kladsko jako barokní komponovaná krajina?
  Eva Chodějovská: Obraz raně novověkého města. Praha v kosmografiích
  Martin Šámal: Vnímání krajiny v pramenech osobní povahy na příkladu Zdenky Braunerové (1858–1934)
  Petr Meduna – Jiří Sádlo: Bezdězsko – krajina mezi odolností a stagnací
  Jan Munzar – Stanislav Ondráček – Eva Kallabová: Historické povodně: jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených
  Peter Chrastina: Vnímanie krajiny v minulosti – historická krajina slovenskej enklávy Békešská Čaba dnes

  V knižní podobě se s referáty roku 2009 setkáte možná ještě dříve než příští rok na podobném semináři. Tentokrát si akreditovaní účastníci konference odnesli domů cennou publikaci, kterou editoval Rober Šimůnek a byla nazvána stejně jako konference roku 2008 Regiony časoprostorové průsečíky.

  Publikace je pro zájemce k dispozici k prohlédnutí a ke studiu v knihovnách ústavů Historického Akademie věd ČR a patrně bude i ve VÚGTK ve Zdibech.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 21.01.2009
  poslední aktualizace: 21.04.2009
  ID článku: 3244              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=595...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů