[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2009

Resort ČÚZK

 • Závazné formuláře pro podávání žádostí
 • Stavby v katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...
 • Závazné formuláře pro podávání žádostí
 • Stavby v katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Jak bude vypadat náš obor za 20 let?
 • Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...
 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 2.díl
 • Zeměměřičská videa na YouTube
 • S primátorem Prahy v tunelu Blanka
 • Stavby v katastru nemovitostí
 • Ze „záhrobí“ geodézie, kartografie a KN
 • VŘ na totálky pro průmyslovku
 • Geometrické postupy středověkého stavitele

  Kartografie

 • Sudety vnímáme jinak
 • Ze „záhrobí“ geodézie, kartografie a KN
 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty
 • Výsledky mezinárodní soutěžní přehlídky TourMap

  Pozemkové úpravy

 • Odpověz správně a vyhraj vstup na seminář o PÚ v Třebíči
 • Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...

  GIS

 • Jak bude vypadat náš obor za 20 let?
 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty

  GPS

 • Jak bude vypadat náš obor za 20 let?

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geometra Opava byla na veletrhu Golf Show

  Software

 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.32

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Externista - geodet
 • Pátrání po Antonínu Černovickém

  Školství

 • G++ 2009
 • XII. Mezinárodní vědecká konference
 • VŘ na totálky pro průmyslovku
 • Mezinárodní geodetická soutěž IG5

  Internet

 • Zeměměřičská videa na YouTube
 • Geometra Opava byla na veletrhu Golf Show
 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty

  Historie

 • Geometrické postupy středověkého stavitele

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Externista - geodet
 • Pátrání po Antonínu Černovickém
 • S primátorem Prahy v tunelu Blanka
 • Ze „záhrobí“ geodézie, kartografie a KN
 • Geometrické postupy středověkého stavitele

  Z domova

 • G++ 2009
 • XII. Mezinárodní vědecká konference
 • Odpověz správně a vyhraj vstup na seminář o PÚ v Třebíči
 • Zeměměřičská videa na YouTube
 • Geometra Opava byla na veletrhu Golf Show
 • S primátorem Prahy v tunelu Blanka
 • Český svaz geodetů a kartografů má novou Radu
 • Pozvánky na čtyři akce v dubnu, které byste měli navštívit
 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty
 • Geometrické postupy středověkého stavitele
 • Výsledky mezinárodní soutěžní přehlídky TourMap
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.32

  Ze zahraničí

 • Jak bude vypadat náš obor za 20 let?
 • Sudety vnímáme jinak
 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 2.díl
 • Upřesnění k článku o Slovenských geodetických dnech
 • Mezinárodní geodetická soutěž IG5

  ČSGK

 • Český svaz geodetů a kartografů má novou Radu

  KGK

 • Upřesnění k článku o Slovenských geodetických dnech

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Český svaz geodetů a kartografů má novou Radu

  PRAHA (28.3.2009) - Organizace sdružující české zeměměřiče Český svaz geodetů a kartografů má za sebou devátý sjezd, na kterém byla zvolena nová Rada a vytyčeny cíle na další tříleté období. Předsedou Svazu byl na prvním jednání nové Rady zvolen Václav Šanda a předsedou Revizní komise Petr Polák. Novými tvářemi v Radě jsou Olga Buršíková, Martin Nedoma a Pavel Novák, který byl potvrzen českým národním delegátem v mezinárodní organizaci FIG sdružující více než sto národních zeměměřických organizací. Sjezd jmenoval čestnými členy Milana Klimeše, Václava Slabocha a Josefa Nováka. Celé jednání skvěle řídil Josef Weigel.

  Sjezd pozdravili zástupci podobných společností působících v Česku jako například Miroslav Mikšovský, který je předsedou Kartografické společnosti ČR, Radek Petr, který je členem výboru České společnosti pro geoinformace a za slovenskou Společnost geodetov a kartografov Slovenské republiky Dušan Ferianc.

  V diskusi bylo upozorněno Josefem Novákem z Ostravy na připravovaný seminář, ke kterému budou přizváni pedagogové vyučující na vysokých školách katastr nemovitostí, dále Drahomír Dušátko upozornil na významná výročí zeměměřičů a Milan Talich upozornil na osoby, které byly v hodnoceném období tahouny Svazu. Petr Skála naléhal na zpracování důvěryhodné historie oboru posledních dvaceti let, neboť zatím ojedinělé práce na tu dobu byly napsány spíše pocitově než dukumentačně. František Beneš upozornil na legislativní smršť v Parlamentu ČR zejména na připravovanou novelu stavebního zákona a § 121 a § 154a, jež najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Dále se Miroslav Roule svěřil s postřehy k součanosti od důchodců, jež se v Praze pravidelně scházejí každý měsíc. Zobecnil je i do této z mnoha přednesených vět: "V očích veřejnosti zůstáváme pouhými měřiči," varoval účastníky sjezdu a měl pravdu. Málo se ví zejména o mezinárodní spolupráci ať už v rámci pořádání Česko-slovensko-polských odborných geodetických dnů, jež letos proběhnou v květnu v Peci pod Sněžkou nebo o účasti na akcích mezinárodní organizace FIG.
  Pavel Novák působící řadu let v zahraničí, se přítomným raději představil, neboť bude české zeměměřiče zastupovat ve FIGu.

  Účastníci devátého sjezdu na závěr vyslechli zprávu o výsledcích voleb, kterých se zúčastnilo 64 členů Svazu. Dále plénum odhlasovalo usnesení, které schvalovalo, bralo na vědomí a ukládalo členům nové Rady řadu úkolů a cílů. Dokumenty najdete na stránkách Českého svazu geodetů a kartografů a fotografie, které jiný z webů zatím nemá možnost uveřejňovat než vimevite.cz.

  Složení Rady¨ČSGK :
  Ing. Václav Šanda, předseda

  Ing. Jiří Bureš PhD. 1. místopředseda
  Ing. Milan Talich Ph.D. 2. místopředseda
  Ing. František Beneš, CSc.
  Ing. Olga Buršíková
  doc,. Ing. Pavel Hánek, CSc. , nejstarší člen Rady
  Ing. Martin Malec
  Ing. Martin Nedoma, nejmladší člen Rady
  Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
  Ing. Petr Skála
  Ing. Robert Šinkner, MBA
  a náhradníci ...

  Ing. Zina Matušková
  RNDr. Jan Bareš
  Ing. Karel Gregor

  Složení Revizní komise
  Ing. Petr Polák, předseda
  Ing. Jitka Rubešová
  Ing. Karel Vach, CSc.

  náhradník Ing. Karel Novák

  Stránky ČSGK http://csgk.fce.vutbr.cz/

  Zajímavý odkaz na časopis slovenských kolegů http://www.kgk.sk/SGAK/sgak.php

  Petr Skála

  vyvěšeno: 29.03.2009
  ID článku: 3321              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=620...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK