[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2009

Resort ČÚZK

 • Závazné formuláře pro podávání žádostí
 • Stavby v katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...
 • Závazné formuláře pro podávání žádostí
 • Stavby v katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Jak bude vypadat náš obor za 20 let?
 • Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...
 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 2.díl
 • Zeměměřičská videa na YouTube
 • S primátorem Prahy v tunelu Blanka
 • Stavby v katastru nemovitostí
 • Ze „záhrobí“ geodézie, kartografie a KN
 • VŘ na totálky pro průmyslovku
 • Geometrické postupy středověkého stavitele

  Kartografie

 • Sudety vnímáme jinak
 • Ze „záhrobí“ geodézie, kartografie a KN
 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty
 • Výsledky mezinárodní soutěžní přehlídky TourMap

  Pozemkové úpravy

 • Odpověz správně a vyhraj vstup na seminář o PÚ v Třebíči
 • Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...

  GIS

 • Jak bude vypadat náš obor za 20 let?
 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty

  GPS

 • Jak bude vypadat náš obor za 20 let?

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geometra Opava byla na veletrhu Golf Show

  Software

 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.32

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Externista - geodet
 • Pátrání po Antonínu Černovickém

  Školství

 • G++ 2009
 • XII. Mezinárodní vědecká konference
 • VŘ na totálky pro průmyslovku
 • Mezinárodní geodetická soutěž IG5

  Internet

 • Zeměměřičská videa na YouTube
 • Geometra Opava byla na veletrhu Golf Show
 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty

  Historie

 • Geometrické postupy středověkého stavitele

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Externista - geodet
 • Pátrání po Antonínu Černovickém
 • S primátorem Prahy v tunelu Blanka
 • Ze „záhrobí“ geodézie, kartografie a KN
 • Geometrické postupy středověkého stavitele

  Z domova

 • G++ 2009
 • XII. Mezinárodní vědecká konference
 • Odpověz správně a vyhraj vstup na seminář o PÚ v Třebíči
 • Zeměměřičská videa na YouTube
 • Geometra Opava byla na veletrhu Golf Show
 • S primátorem Prahy v tunelu Blanka
 • Český svaz geodetů a kartografů má novou Radu
 • Pozvánky na čtyři akce v dubnu, které byste měli navštívit
 • Přednáška Geo Google - pomož zmapovat svět i ty
 • Geometrické postupy středověkého stavitele
 • Výsledky mezinárodní soutěžní přehlídky TourMap
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.32

  Ze zahraničí

 • Jak bude vypadat náš obor za 20 let?
 • Sudety vnímáme jinak
 • Intergeo 2008 - zpožděné ozvěny - 2.díl
 • Upřesnění k článku o Slovenských geodetických dnech
 • Mezinárodní geodetická soutěž IG5

  ČSGK

 • Český svaz geodetů a kartografů má novou Radu

  KGK

 • Upřesnění k článku o Slovenských geodetických dnech

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Závazné formuláře pro podávání žádostí

  Závazné formuláře pro podávání žádostí

  po 1.1.2007. dle zákona č. 183/2006 Sb.:

  Tento text navazuje na článek ing. Poláka Stavby v KN, který byl přednesen na Sjezdu ČSGK dne 28. března 2009 v Praze.

  §196

  (1) Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů.

  Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb.

  - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

  priloha1.doc priloha1.pdf


  - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍINFORMACI o podmínkách provedení jednoduchých staveb

  priloha2.doc priloha2.pdf


  - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

  priloha3.doc priloha3.pdf


  - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

  priloha5.doc priloha5.pdf

  - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

  priloha7.doc priloha7.pdf


  - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

  priloha8.docpriloha8.pdf


  - OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

  priloha9.docpriloha9.pdf
  -OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

  priloha4.doc priloha4.pdf


  - OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

  priloha6.doc priloha6.pdf

  Stavební řád - vyhlášky č. 526/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.
  - OHLÁŠENÍ STAVBY

  priloha1.doc priloha1.pdf


  - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

  priloha2.doc priloha2.pdf


  - OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

  priloha3.doc priloha3.pdf


  - OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

  priloha4.doc priloha4.pdf


  - ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

  priloha5.doc priloha5.pdf


  - OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

  priloha6.doc priloha6.pdf


  - OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

  priloha7.doc priloha7.pdf
  - Rozsah a obsah projektové dokumentace

  priloha1.doc priloha1.pdf

  - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

  priloha2.doc priloha2.pdf

  - Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

  priloha3.doc priloha3.pdf

  - Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

  priloha4.doc priloha4.pdf


  - Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

  priloha5.doc priloha5.pdf  Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.

  - PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

  priloha8.doc priloha8.pdf

  - ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

  priloha10.doc priloha10.pdf

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 01.04.2009
  ID článku: 3322              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí