[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2009

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Katastr nemovitostí

 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Můj poslední geometrák
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Geodézie

 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Kartografie

 • Je Entropa kartograficke dílo?
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!

  Pozemkové úpravy

 • Hlasujte o technické dílo roku

  GIS

  GPS

 • 37 TB v Praze v ETRS89

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Školství

 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Petr Skála orlojníkem

  Internet

 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa

  Historie

 • Hledá se zeměměřič Jan Baše

  Přečtěte si

 • Můj poslední geometrák

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Data z katastru v XML
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Z domova

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Ze zahraničí

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště

  ČSGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mapa roku zná své vítěze!

  O titul Mapa roku 2008 bojovalo celkem 148 produktů, které do soutěže přihlásilo 22 producentů z celé České republiky. Nejvíce přihlášených map bylo v kategorii samostatných kartografických děl (92), následovala kategorie atlasů, souborů a edicí map (24), kartografických výsledků studentských prací (22), digitálních kartografických produktů a a plizcí na internetu (9) a v kategorii kartografických děl pro školy se v letošním roce přihlásil pouze jeden zástupce.

  „Po deseti ročnících je těžké hledat další výzvy a mety pro tak úspěšnou odbornou soutěž, kterou Mapa roku je. Přesto jsme s potěšením přivítali zájem o soutěž z řad úřadů veřejné správy a opět větší zájem studentů. Česká kartografie se již napevno zařadila mezi světové špičky producentů map a atlasů a nyní si musí tento standard udržet. Snad k tomu přispěje i soutěž Mapa roku v dalších ročnících,“ uvedl předseda hodnotící komise pro soutěž Mapa roku a vedoucí Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Prof. RNDr. Vít Voženílek.

  V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominovány tyto produkty: Turistické mapy 1:50 000 (Kartografie Praha, a s.)
  Baťův kanál – industriální zakázka (Kartografie Praha, a. s.)
  Turistické a cykloturistické mapy 1:25 000 (Geodézie On Line s. r. o.)
  Městský atlas Praha 1:15 000 (VKU CZ, s. r. o.)
  Atlas Životního prostředí Libereckého kraje (Krajský úřad Libereckého kraje)

  Vítězem se stala edice Turistické mapy 1:50 000.

  V kategorii Samostatná kartografická díla bylo nominováno celkem 5 produktů, a to:
  Slavkov – Ždánický les – Hodonínsko 1:70 000 (Kartografie Praha, a. s.)
  Lentikulární 3D mapa „Hrubý Jeseník a Králický Sněžník“ 1:275 000 (Kartografie HP s. r. o.)
  Mapa moderní architektury Pardubického kraje (SHOCart spol. s r. o.)
  Česko – rozhledny a vyhlídková místa 1:500 000 (SHOCart spol. s r. o.)
  CHKO Broumovsko – 4 jazykové verze (ROSY)

  Vítězem se v této kategorii stala mapa CHKO Broumovsko, vydaná ve 4 jazykových verzích.

  V kategorii Kartografická díla pro školy v letošním roce nebyla z důvodů nízkého počtu přihlášených produktů nominace ani cena udělena.

  V konkurencí nabité kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:
  Tvorba turistické mapy – mapová příloha k DP (Bc. Tomáš Janata, ČVUT Praha)
  Atlas CHKO Pálava (Jan Miklín, OU Ostrava)
  Atlas životního prostředí v Ostravě (OU Ostrava)
  Proces kartografické generalizace vrstev datového skladu ÚHUL do měřítka 1:500 000 (Kateřina Smolková, UP Olomouc)

  Vítězem se stala práce Tvorba turistické mapy – mapová příloha k DP Bc. Tomáše Janaty z ČVUT Praha.

  V kategorii Digitální produkty a kartografické aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:
  Portál ÚAP a územních plánů Zlínského kraje JUAP (Krajský úřad Zlínského kraje)
  Mapový portál Máchův kraj (PLAN Studio s. r. o.)
  SmartMaps Office (PLAN Studio s. r. o.)
  Cykloatlas On-line (SHOCart spol. s r. o.)

  Vítězem se stal produkt Cykloatlas Online.

  Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2008 udělila jedno zvláštní ocenění, a to Univerzitě Palackého v Olomouci za kartografické dílo Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu za přínos k hlubšímu poznání regionu

  Soutěž každoročně vyhlašuje Kartografické společnosti České republiky. Kartografická společnost České republiky chce prostřednictvím soutěže Mapa roku podpořit vysokou kvalitu kartografických děl vydávaných na území České republiky a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.

  Další informace, včetně , složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/.

  Jaroslav Burian

  vyvěšeno: 15.05.2009
  ID článku: 3363              Používané zkratky
  další informace: www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů