[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2009

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Katastr nemovitostí

 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Znění připravované vyhlášky
 • Odůvodnění k připravované vyhlášce
 • Můj poslední geometrák
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Novela katastrální vyhlášky
 • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
 • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

  Geodézie

 • 37 TB v Praze v ETRS89
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Kartografie

 • Je Entropa kartograficke dílo?
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!

  Pozemkové úpravy

 • Hlasujte o technické dílo roku

  GIS

  GPS

 • 37 TB v Praze v ETRS89

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • Chcete být ředitelem VÚGTK?
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Školství

 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
 • Petr Skála orlojníkem

  Internet

 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa

  Historie

 • Hledá se zeměměřič Jan Baše

  Přečtěte si

 • Můj poslední geometrák

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • Hledá se zeměměřič Jan Baše
 • Data z katastru v XML
 • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
 • Petr Skála orlojníkem

  Z domova

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
 • Kartografická společnost má nové webové stránky
 • Mapa roku zná své vítěze!
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Data z katastru v XML
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  Ze zahraničí

 • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště

  ČSGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
 • Hlasujte o technické dílo roku
 • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009

   

  KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

  (ZEMĚMĚŘICKÁ KOMORA)

  ve spolupráci s

  ČESKÝM SVAZEM GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

  POBOČKOU PRAHA

  a

  ČESKÝM ÚŘADEM

  ZEMĚMĚŘICKÝM A KATASTRÁLNÍM

   

  pořádá

   

  SETKÁNÍ GEODETŮ 2009

  Mediálním partnerem je časopis

  Z E M Ě M Ě Ř I Č

  Tato odborná, školicí, společenská a sportovní akce pro všechny geodety se uskuteční opět v hotelu

   

  SKALSKÝ DVŮR

  Lísek 52, BYSTŘICE n. Pernštejnem

  (www.skalsky-dvur.cz)

   

  ve čtvrtek 11., pátek 12. a v sobotu 13. června 2009

   

  Hlavní téma :

  C P D

  (CONTINUAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT)

  CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GEODETŮ

   

  Hlavním motivem akce je snaha o rozšíření dobrých vztahů již existujících i navázání nových mezi geodety pracujícími v resortu a v soukromé sféře, letos zejména s cílem prohloubení spolupráce v souvislosti se společným současným velkým úkolem všech geodetů : digitalizací katastrálních map

  Program:

  11. 6.2008 09.30 až 10.00 Prezence účastníků

  10. 00 až 12.00 Zahájení

  1. Představenstvo KGK

  Informace o činnosti komory

  2. Ing. Václav Slaboch, CSc.

  Celoživotní vzdělávání geodetů

  3. Mgr. Eva Stanislavová

  Školení pro žadatele o úřední oprávnění pořádaná VÚGTK

  4. Ing. J. Bureš, Ph.D.

  K problematice celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu.

  12.00 až 14.00 Ubytování účastníků a oběd

  14.00 až 17.00 Sportovní soutěže

  17.00 až 19.00 Moderovaná diskuse s vedením ČÚZK na aktuální témata

  od 19. 00 Večerní raut

  12.6.2008 09.00 až 11.00 5. Ing. Milan Talich, Phd.

  Školení pro úředníky státní správy

  6. Ing. Pavel Taraba

  GNSS, záměry ČÚZK v letech 2008 a 2009 a jejich naplnění

  7. Představenstvo KGK

  Praktické zkušenosti s podáváním nabídek na digitalizaci katastrálních map

  10.30 až 11.00 Přestávka

  11.00 až 12.30 Vyhlášení cen včetně prezentací děl přihlášených do soutěže Technické dílo roku 2008

  Vyhlášení soutěže o TDR 2009

  Závěr odborné části setkání

  Předání cen vítězům sportovních soutěží

  12.30 až 13.30 Oběd

  odpoledne Sportovní činnosti, vycházky do okolí a pod.

  večer Večeře a setkání u grilu

  13.6.2008 Individuální program nebo možnost zúčastnit se turistické vycházky (nebo vyjížďky na horských kolech zapůjčených v hotelu) do okolí či výletu na blízký hrad Pernštejn, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO) atd. Možnost koupání - podle počasí - buď v hotelovém bazénu, nebo v rybníku u hotelu, stolní tenis a kulečník v hotelu, bowling v Bystřici n. Pernštejnem atd.

  Pro případné změny programu i přednášek sledujte

  www.kgk.cz

   

  Vložné na 2 dny (11. a 12.6.2009):

  při úhradě vložného do 31. května 2009 2 600 Kč

  při úhradě vložného po 31. květnu 2009 2 900 Kč

   

  Vložné na 3 dny (11. až 13.6.2009):

  při úhradě vložného do 31. května 2009 3 600 Kč

  při úhradě vložného po 31. květnu 2009 3 900 Kč

   

  Vložné zahrnuje náklady na pořádání akce a ubytování

   

  Přihlášky zasílejte

  e-mailem : info@kgk.cz

  faxem : 241 402 563

  poštou: Komora geodetů a kartografů, Plamínkové 1592, 140 00 PRAHA 4

   

   

   

   

  Jak se dostat na místo setkání?

   

  Ve směru od Prahy - Po dálnici D1 do Velkého Beranova (sjezd na 119. km), dále do Žďáru nad Sázavou, Nového Města na Moravě a pokračovat po silnici č. 19 směrem na Bystřici nad Pernštejnem. Asi 2 km za obcí Rovné odbočit vlevo, směr Lísek, a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

  Ve směru od Brna - Kuřím, Tišnov, Nedvědice, Ujčov, Štěpánov nad Svratkou a dále po silnici č. 19 směrem na Nové Město na Moravě. Asi 6 km za Bystřicí nad Pernštejnem odbočit vpravo, směr Lísek, a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

  Ve směru od Svitav - Polička, Jimramov, Lísek a odtud ještě asi 2 km ve směru Dolní Rožínka a stanete před hotelem.

  Ve směru od Velkého Meziříčí - Křižanov, Srážek, Dolní Rožínka, Rozsochy, směr vlakové nádraží a asi 1 km za železničním přejezdem projet rovně křižovatkou a po 2,5 km jízdy lesem stanete před hotelem.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 19.05.2009
  ID článku: 3366              Používané zkratky
  další informace: www.kgk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku