[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2009

Resort ČÚZK

  • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
  • 37 TB v Praze v ETRS89
  • Chcete být ředitelem VÚGTK?
  • Znění připravované vyhlášky
  • Odůvodnění k připravované vyhlášce
  • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
  • Novela katastrální vyhlášky
  • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
  • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

    Katastr nemovitostí

  • Hlasujte o technické dílo roku
  • Znění připravované vyhlášky
  • Odůvodnění k připravované vyhlášce
  • Můj poslední geometrák
  • Data z katastru v XML
  • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
  • Novela katastrální vyhlášky
  • Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
  • Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky

    Geodézie

  • 37 TB v Praze v ETRS89
  • Hlasujte o technické dílo roku
  • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

    Kartografie

  • Je Entropa kartograficke dílo?
  • Kartografická společnost má nové webové stránky
  • Mapa roku zná své vítěze!

    Pozemkové úpravy

  • Hlasujte o technické dílo roku

    GIS

    GPS

  • 37 TB v Praze v ETRS89

    DPZ

    Fotogrammetrie

    Software

    Různé

  • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
  • Chcete být ředitelem VÚGTK?
  • Hledá se zeměměřič Jan Baše
  • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
  • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
  • Petr Skála orlojníkem

    Školství

  • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
  • Petr Skála orlojníkem

    Internet

  • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa

    Historie

  • Hledá se zeměměřič Jan Baše

    Přečtěte si

  • Můj poslední geometrák

    Zajímavosti

  • Zeměměřiči na YouTube - Prygl
  • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
  • Mapa roku zná své vítěze!
  • Hledá se zeměměřič Jan Baše
  • Data z katastru v XML
  • GeoVideoFest 2009 - prohlídni si videa
  • Petr Skála orlojníkem

    Z domova

  • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště
  • Kartografická společnost má nové webové stránky
  • Mapa roku zná své vítěze!
  • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
  • Data z katastru v XML
  • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

    Ze zahraničí

  • 7 000 € můžete vyhrát za foto vašeho bezpečného a zdravého pracoviště

    ČSGK

  • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
  • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

    KGK

  • SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
  • Hlasujte o technické dílo roku
  • Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

    NZK

    Úvodník

    Katalog

    Vševědna

    Zeměměřičský věstník

    Zeměměřická oborová rada

    Průvodce číslem

    Sborník rozhodnutí

    Historie novinek

    Archív

    Neplatiči

    Památky

    Informace pro předplatitele

    Používané zkratky - Zkratkovník

    Vševědna

    Diář

    Krádeže

    Volná místa - Z první ruky

    SECOND HAND - Z druhé ruky

    Objednávky

    Píšete nám

    Koncepce oborů zeměměřictví
    a katastru nemovitostí-příspěvky

    Galerie katastrálních map

  • Chcete být ředitelem VÚGTK?

    Rada VÚGTK vyhlašuje v souladu se zákonem 341/2005 Sb. výběrové řízení na obsazení místa
    Ředitele/ky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

    Více v příloze.

    redakce

    vyvěšeno: 01.06.2009
    ID článku: 3372              Používané zkratky
    další informace: www.vugtk.cz/konkurs_na_reditele.pdf...


    Z časopisu Zeměměřič č. 09-05a06
    [Server] [Pošta]
    vytisknout

    Resort ČÚZK

  • Nový kanál přibyl počátkem roku na GEOinformace.cz
  • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
  • Máme všude jednu digitální katastrální mapu?
  • Máme všude jednu digitální katastrální mapu?
  • Nová verze převodních tabulek
  • Informační systém zeměměřictví
  • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI

    Různé

  • Konference Inspirujme se...
  • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
  • Zemřel Ing. František Řiháček
  • Zeměměřič 11+12/2017 vyšel
  • Hledáte něco? Najděte si vše pohodlně sami
  • Dvě století stabilního katastru
  • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
  • Informační systém zeměměřictví
  • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
  • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
  • Třetí ročník konference UAVA se blíží
  • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
  • Novela Stavebního zákona
  • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
  • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
  • Mapujte stromy svobody