[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2009

Resort ČÚZK

 • Seminářová šňůra po vlastech českých
 • Úplné znění nové Vyhlášky č. 26/2007 Sb.
 • Úprava dat KN způsobila omezení provozu DP
 • Jak vypadal program semináře o novele?
 • Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
 • Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
 • Končím v rezortu
 • Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?

  Katastr nemovitostí

 • Geodeti zdražují od 1. července
 • Seminářová šňůra po vlastech českých
 • Úplné znění nové Vyhlášky č. 26/2007 Sb.
 • Úprava dat KN způsobila omezení provozu DP
 • Jak vypadal program semináře o novele?
 • Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
 • Kdy se opravdu vrátí vložné za školení?
 • Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
 • Jsou školení o katastru drahá?
 • Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?

  Geodézie

 • Školení vám ušetří čas a peníze. Ukážeme vám, jak nedělat zbytečné chyby.
 • Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
 • Kdy se opravdu vrátí vložné za školení?
 • Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
 • ProGEO a HSI Tools v novém
 • Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?

  Kartografie

 • Mělnicko má nové nástěnné turistické mapy
 • Historické mapy
 • Mouchy v mapách
 • Miroslav Mikšovský předsedou Kartografické společnosti ČR
 • Atlas krajiny České republiky byl představen
 • Atlas krajiny České republiky byl představen

  Pozemkové úpravy

 • Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
 • Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?

  GIS

 • Úprava dat KN způsobila omezení provozu DP
 • ProGEO a HSI Tools v novém
 • Seminář Digitální mapa veřejné správy

  GPS

 • Školení vám ušetří čas a peníze. Ukážeme vám, jak nedělat zbytečné chyby.
 • Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
 • Kdy se opravdu vrátí vložné za školení?
 • Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
 • Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nový 4M IntelliCAD 6.6 v češtině
 • ProGEO a HSI Tools v novém
 • Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - 5 minut s geodety aneb Zábava v terenu
 • Zeměměřiči na YouTube - Dvě dávky
 • Zeměměřiči na YouTube - Berounka
 • Geodeti zdražují od 1. července
 • Svátek zeměměřičů
 • Seminářová šňůra po vlastech českých
 • Školení vám ušetří čas a peníze. Ukážeme vám, jak nedělat zbytečné chyby.
 • Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
 • Keplerův odkaz v kosmickém věku

  Školství

 • Jaké jsou vaše Kulové funkce?
 • Školení vám ušetří čas a peníze. Ukážeme vám, jak nedělat zbytečné chyby.
 • Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
 • Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
 • Historické mapy
 • Jsou školení o katastru drahá?
 • Keplerův odkaz v kosmickém věku
 • Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?
 • Milan Konečný a Karel Pavelka jsou profesoři

  Internet

  Historie

 • Jako kůl v plotě
 • Nejstarším mužem planety byl zeměměřič
 • Svátek zeměměřičů
 • Historické mapy
 • Keplerovo muzeum v Praze se otevírá veřejnosti
 • Keplerův odkaz v kosmickém věku
 • Končím v rezortu

  Přečtěte si

 • Jaké jsou vaše Kulové funkce?

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - 5 minut s geodety aneb Zábava v terenu
 • Zeměměřiči na YouTube - Dvě dávky
 • Zeměměřiči na YouTube - Berounka
 • Svátek zeměměřičů
 • Keplerovo muzeum v Praze se otevírá veřejnosti
 • Keplerův odkaz v kosmickém věku
 • Končím v rezortu

  Z domova

 • Jako kůl v plotě
 • Geodeti zdražují od 1. července
 • Svátek zeměměřičů
 • Seminářová šňůra po vlastech českých
 • Jak vypadal program semináře o novele?
 • Školení vám ušetří čas a peníze. Ukážeme vám, jak nedělat zbytečné chyby.
 • Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
 • Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
 • Mělnicko má nové nástěnné turistické mapy
 • Jsou školení o katastru drahá?
 • Keplerovo muzeum v Praze se otevírá veřejnosti
 • Keplerův odkaz v kosmickém věku
 • Končím v rezortu
 • Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?
 • Milan Konečný a Karel Pavelka jsou profesoři
 • Seminář Digitální mapa veřejné správy
 • Miroslav Mikšovský předsedou Kartografické společnosti ČR
 • Atlas krajiny České republiky byl představen
 • Atlas krajiny České republiky byl představen

  Ze zahraničí

 • Nejstarším mužem planety byl zeměměřič
 • Historické mapy

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jaké jsou vaše Kulové funkce?

  Jaké jsou vaše Kulové funkce? Z roku 2000 nebo 2008 a nebo je ještě nemáte? Nabízíme řešení. Kulové funkce pro geodézii profesora RNDr. Zbyňka Nádeníka, DrSc. jsou znovu vydány!

  V roce 2008 vydal VÚGTK jako nezměněnou reedici rozebranou knihu Kulové funkce pro geodézii, původně z roku 2000. Má podtitul Matematická příprava ke studiu knihy W. A. Heiskanen – H. Moritz: PHYSICAL GEODESY, 1967 , který je poněkud zavádějící. Nejen proto, že mezitím vyšla upravená verze knihy B. Hofmann-Wellenhof and H. Moritz, Physical Geodesy, 2005 (což se asi nemohlo projevit v „reedici“), ale hlavně proto, že nejde o přípravu jen pro tuto knihu. Aparát kulových funkcí se používá při studiu gravitačního pole Země (i planet) a sledování pohybu družic či kosmických sond v něm, při popisu geoidu a dynamické topografie oceánu, pro modelování geomagnetického pole, ionosféry (důležitém pro GPS), ale i mimo geovědy, např. v kvantové mechanice a optice, spektroskopii záření gama atd., atp. – jak na webu nalezneme. Tajemství použitelnosti kulových (sférických) funkcí v tak rozdílných oblastech spočívá v tom, že všechno to jsou fyzikální jevy (pole, tvary, objekty), vyskytující se v prostoru vymezeném (ohraničeném) kulovými plochami, nebo mající sférickou symetrii (to vše s jistým stupněm přibližnosti). Proto lze prostorové závislosti velice různých parametrů těchto jevů modelovat pomocí stejného matematického aparátu.

  Kniha je určena pro hlubší zájemce o tuto problematiku, kteří mají za sebou základní kurz matematiky (1. a 2. ročník geodetického oboru na VŠ), a vyžaduje soustředěné studium. Je sympatické, že autor některé věci variantně opakuje a způsob jejich podání zdůvodňuje formulacemi v první osobě. Lze mu snad jen vytknout, že pro podrobnosti se místy (zřídka) odvolává na vlastní přednášky, vydané již dosti dávno, roku 1984, rovněž ve VÚGTK (Matematické základy ke knize H. Moritz: Advanced Physical Geodesy), které je ovšem možné v knihovně VÚGTK vypůjčit.

  V úvodu knihy autor vzpomíná, jak z podnětu profesora Emila Buchara zahajoval před lety matematické přednášky (přednostně o našem tématu) pro geodeticko-astronomickou specializaci, následuje vymezení obsahu a hloubky podání výkladu. Je v něm dána přednost matematické motivaci před fyzikální (protože čtenář už bude vědět k čemu jsou kulové funkce v geodézii dobré). Adrien Marie Legendre (1752-1833) a Pierre Simon Laplace (1749-1829), kteří se kulovými funkcemi zabývali při studiu nebeské mechaniky, stojí na začátku jen krátkého historického přehledu. Zato chronologicky uspořádaný přehled literatury je velmi obsáhlý – neboť citace jsou doplňovány anotacemi, charakterizujícími jak obsah, tak čtenářskou přístupnost publikací. Na konci knihy jsou kvalitní rejstříky, jmenný a věcný, a také stránka o autorovi.

  (gk)

  vyvěšeno: 01.07.2009
  ID článku: 3414              Používané zkratky
  další informace: www.vugtk.cz...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel VÚGTK a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Přečtěte si