[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2009

Resort ČÚZK

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Střední souřadnicová chyba ve vyhlášce
 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
 • Hledáme podobizny

  Katastr nemovitostí

 • Střední souřadnicová chyba ve vyhlášce
 • Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ

  Geodézie

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Útvar rozvoje hl.m.Prahy – data zdarma

  Kartografie

 • Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
 • 18. kartografická konference
 • Dvě ministerské zprávy plné map

  Pozemkové úpravy

 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ

  GIS

 • Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
 • Trimble GIS Express 2009 - na co se můžete těšit
 • Blíží se GeoCup 2009
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
 • Útvar rozvoje hl.m.Prahy – data zdarma

  GPS

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář

  DPZ

 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ

  Fotogrammetrie

 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

  Software

  Různé

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Hledáme podobizny

  Školství

 • Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
 • Setkání absolventů PLAV NA JIH 2009
 • Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Zemřela ing. Jitka Puklová
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Blíží se GeoCup 2009
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

  Internet

  Historie

 • Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
 • Hledáme podobizny

  Přečtěte si

 • Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů

  Zajímavosti

 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Hledáme podobizny

  Z domova

 • Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
 • Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
 • Setkání absolventů PLAV NA JIH 2009
 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Fotografie z Česko-slovensko-polských geodetických dnů
 • Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Trimble GIS Express 2009 - na co se můžete těšit
 • Zemřela ing. Jitka Puklová
 • 18. kartografická konference
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Jubilejní 45. GEODESIA RALLYE zdarma
 • Blíží se GeoCup 2009
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
 • Přebor geodetů v šachu 2009
 • Dvě ministerské zprávy plné map

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Fotografie z Česko-slovensko-polských geodetických dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 18. kartografická konference

  POZVÁNKA
  Ve dnech 30. září až 2. října 2009 se v prostorách Regionálního centra Olomouc uskuteční 18. kartografická konference s mottem Quo vadis, kartografie. Po 12 letech se tak opět do hanácké metropole vrací setkání odborníků na kartografii, geodézii, geografii, geoinformatiku a další příbuzné obory, a to nejen z České republiky a ze Slovenska, ale i z dalších evropských zemí. Dovolte nám, abychom Vás pozvali na slavnostní zahájení konference, které se uskuteční ve středu 30. září 2009 v 10 hodin v sále Pegasus v budově Regionálního centra Olomouc.

  V rámci slavnostního zahájení 18. kartografické konference budete seznámeni s hlavními myšlenkami tohoto setkání, s programem konference a budete moci zhlédnout doprovodné výstavy – technickou výstavu, výstavu vysokých škol, výstavu mapující historii české i světové kartografie, atd. Největším lákadlem pro veřejnost budou zajisté jak moderní technologie (např. lentikulární a anaglyfové mapy), tak i historické exponáty (např. glóby ze 17. století a světový unikát – kopie Portolánového atlasu z roku 1563).
  V současné době každodenního používání satelitních navigací v dopravě, kompletování územně analytických podkladů ve veřejné správě, vybudování evropské infrastruktury prostorových informací a víkendového orientačního běhání v lesních porostech hrají mapy, plány, atlasy, snímky a analýzy nezastupitelnou roli. Je naší profesní povinností zajistit odpovídající vývoj kartografie a podpořit spolupráci s dalšími vědními disciplínami a technologiemi, které povedou k tvorbě kvalitních a žádaných kartografických děl. Účastníci budou mít možnost na konferenci prezentovat své výsledky, načerpat nové myšlenky, zhlédnout nejnovější produkty, kontaktovat nové partnery a konzultovat své záměry. Konference se zúčastní přibližně dvě stovky registrovaných účastníků. Bližší informace získáte na www.18kk.upol.cz.
  Záštitu nad konferencí převzali hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Březina a rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

  Kontakt:
  Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – e-mail: vit.vozenilek(@)upol.cz, telefon: 585 634 513

  Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., vedoucí Katedry geoinformatiky UP a předseda organizačního výboru 18.KK

  vyvěšeno: 18.09.2009
  ID článku: 3488              Používané zkratky
  další informace: www.18kk.upol.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů