[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2009

Resort ČÚZK

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Střední souřadnicová chyba ve vyhlášce
 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
 • Hledáme podobizny

  Katastr nemovitostí

 • Střední souřadnicová chyba ve vyhlášce
 • Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ

  Geodézie

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Útvar rozvoje hl.m.Prahy – data zdarma

  Kartografie

 • Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
 • 18. kartografická konference
 • Dvě ministerské zprávy plné map

  Pozemkové úpravy

 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ

  GIS

 • Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
 • Trimble GIS Express 2009 - na co se můžete těšit
 • Blíží se GeoCup 2009
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
 • Útvar rozvoje hl.m.Prahy – data zdarma

  GPS

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář

  DPZ

 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ

  Fotogrammetrie

 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

  Software

  Různé

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Hledáme podobizny

  Školství

 • Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
 • Setkání absolventů PLAV NA JIH 2009
 • Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Zemřela ing. Jitka Puklová
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Blíží se GeoCup 2009
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

  Internet

  Historie

 • Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
 • Hledáme podobizny

  Přečtěte si

 • Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů

  Zajímavosti

 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Hledáme podobizny

  Z domova

 • Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
 • Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
 • Setkání absolventů PLAV NA JIH 2009
 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Fotografie z Česko-slovensko-polských geodetických dnů
 • Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Trimble GIS Express 2009 - na co se můžete těšit
 • Zemřela ing. Jitka Puklová
 • 18. kartografická konference
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Jubilejní 45. GEODESIA RALLYE zdarma
 • Blíží se GeoCup 2009
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
 • Přebor geodetů v šachu 2009
 • Dvě ministerské zprávy plné map

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Fotografie z Česko-slovensko-polských geodetických dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Blíží se GeoCup 2009

  Soutěž GeoCup, dříve pořádána v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Turkyně se v temním roce přesouvá do Liberce a místo původního pořadatele se letos do organizování akce pustí jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a technická univerzita v Liberci. Tradičně se soutěže účastní studenti vysokých škol ČR (v minulosti UJEP Ústí nad Labem, ČZU Praha, UK Praha, ZCU Plzeň, UP Olomouc, VŠB Ostrava, TU Liberec), pro které jsou určeny především soutěžní kategorie 1 a 2. Nově by rádi organizátoři přizvali k účasti úředníky státní správy a samosprávy, orgánů krizového řízení, ochrany přírody a životního prostředí, neziskových organizací a dalších míst, kde se GIS používají. Pro tyto soutěžící je připravena především soutěžní kategorie 3 (GIS v praxi). Tato kategorie je však otevřena i pro případné zájemce z řad studentů a jakýkoliv „praktik“ se může přihlásit do kategorie 1 nebo 2.

  V kategorii 1 (Mapová kompozice) mají soutěžící za úkol v zadaném čase vytvořit dle zadání a z poskytnutých dat mapovou kompozici se zobrazením dat podle atributů. Poskytnuta budou data vektorová, rastrová i tabulková. Lze využít libovolný software. Hodnoceny budou všechny stránky mapy: estetická, technická i obsahová.

  V kategorii 2 (Analýza dat) soutěžící řeší analytickou úlohu s prostorovými daty. V časovém limitu ji musejí úspěšně vyřešit a předat jednoznačný výsledek, nebo se k jejímu vyřešení co nejvíce přiblížit.

  V nové kategorii 3 (GIS v praxi) soutěžící řeší úlohu převzatou z praxe na úřadu veřejné správy (krajské úřady, ORP, města, správy CHKO apod.). Úkolem je v zadaném časovém limitu předat data a jejich vizualizaci.

  Do každé kategorie je přijímáno maximálně 20 soutěžících. Přihlašování je možné pouze elektronicky zadáním údajů na webových stránkách soutěže. V případě, že bude kapacita soutěžní kategorie naplněna, bude přijímání dalších přihlášek do ní zastaveno.

  Při řešení je možné používat libovovolný software, včetně nadstaveb, plug-inů nebo připravených skriptů. Rovněž jsou povoleny libovolné materiály, poznámky, návody, které si soutěžící s sebou donese. Není povolena ale jakákoli přímá nebo nepřímá komunikace mezi soutěžícími (včetně ICQ, mobil, email apod.), včetně výměny materiálů.

  Soutěžící si může na akci přinést vlastní počítač (notebook), v opačném případě mu bude pro účel soutěže přidělen počítač (příp. notebook) v učebně TUL. Vyhlašovatel soutěže dává k dispozici tento software: ArcGIS ArcInfo 9.3 s extenzemi Spatial Analyst, Geostatistical Analyst, 3D Analyst. Bude-li soutěžící chtít používat jiné programové vybavení, musí si jej zajistit na vlastním počítači.

  Jaroslav Burian

  vyvěšeno: 14.10.2009
  poslední aktualizace: 26.10.2009
  ID článku: 3510              Používané zkratky
  další informace: gisday.tul.cz/index.php/2009091589/Program-aktuality/geocup09.htm...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů