[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2010

Resort ČÚZK

 • Žena za mapou
 • Permanentní kontrola přesnosti síťového řešení CZEPOS

  Katastr nemovitostí

 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise
 • Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně
 • Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)
 • GEPRO a digitalizace map

  Geodézie

 • Předseda ČSGK Václav Šanda dostal k šedesátinám vrtulník
 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • On-line registrace na stavební veletrh
 • Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně
 • Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)

  Kartografie

 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise
 • Most do minulosti – mapová aplikace

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy a jejich finanční zabezpečení pro období 2010 až 2013
 • Soutěž O nejlepší realizované společné zařízení roku 2009

  GIS

 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise

  GPS

 • Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)
 • Permanentní kontrola přesnosti síťového řešení CZEPOS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • GEPRO a digitalizace map

  Různé

 • Žena za mapou
 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise
 • Video: Přemluv bábu, přemluv dědu!
 • Hymna české politiky
 • S O U T Ě Ž TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2009
 • Změna sídla společnosti GEPRO

  Školství

 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • Další ročník mezinárodní soutěže v geodetickém pětiboji pro žáky středních škol se zaměřením na G+K
 • Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně

  Internet

 • Permanentní kontrola přesnosti síťového řešení CZEPOS

  Historie

 • Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let
 • Most do minulosti – mapová aplikace

  Přečtěte si

 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2010, 8. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev

  Zajímavosti

 • Žena za mapou
 • Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2010, 8. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev
 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise

  Z domova

 • Předseda ČSGK Václav Šanda dostal k šedesátinám vrtulník
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2010, 8. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev
 • On-line registrace na stavební veletrh
 • Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně
 • Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)

  Ze zahraničí

 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • Další ročník mezinárodní soutěže v geodetickém pětiboji pro žáky středních škol se zaměřením na G+K

  ČSGK

 • Předseda ČSGK Václav Šanda dostal k šedesátinám vrtulník

  KGK

 • Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let
 • S O U T Ě Ž TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2009

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně

  Fakta o akci

  • ∑ v 11 krajích se zúčastnilo 321 zeměměřičů
  • ∑ udělilo se 289 certifikátů o absolvování školení *)
  • ∑ snědlo se 339 baget
  • ∑ vypilo se 103 piv
  • ∑ s lektorem jsme najezdili 3324 km
  • ∑ neskutečných 51 hodin jsme proseděli v autě
  • ∑ průměrné hodnocení lektora od účastníků (jako ve škole) bylo – 1,25
  • ∑ nejhorší hodnocení bylo v Liberci 1,42
  • ∑ nejlepší z Českých Budějovic – 1,08
  • ∑ pouze ve 3 případech nesplnilo školení očekávání posluchačů (0,9 %)
  • ∑ pouze 6 lidí bylo členy ČKAIT a využilo kreditní body za školení do systému celoživotního vzdělávání
  • ∑ lektor nikdy nestihl skončit školení v plánovaný čas. Pro množství dotazů přetahoval - dokonce i o celou hodinu.
  *) vyškolených účastníků ze seminářů je cca o 20 více, ale certifikát o absolvování školení byl udělen pouze účastníkům, kteří se zúčastnili všech 3 bloků semináře. Někteří úředníci KÚ, kteří měli účast zdarma v rámci pronájmu sálu, se z časových důvodů zúčastnili pouze části školení a certifikát o absolvování nedostali.

  Jak to všechno začalo

  Na setkání geodetů v červnu 2009 nabízel ing. Taraba z ČÚZK možnost proškolit soukromé geodety zástupcům Zeměměřické komory, Svazu i VÚGTK. Kromě opavské pobočky ČSGK a českobudějovické pobočky KGK o lektora nikdo neměl zájem. Vzhledem k tomu, že tímto školením před cca půlrokem prošli všichni úředníci katastrálních úřadů, bylo dle mého názoru velice důležité poskytnout stejné informace i soukromé sféře, aby si následně „obě strany přepážky“ rozuměly. Jelikož ve svém referátu ing. Jiří Bureš z VUT v Brně zařadil časopis Zeměměřič a GeoBusiness mezi dostupné možnosti celoživotního profesního vzdělávání, nabídl jsem ing. Pavlu Tarabovi, že školení v celé ČR pro soukromé geodety uspořádá naše redakce.

  Pan GPS

  Lektora Pavla Tarabu znám již z 90. let z Geodesia rallye ČR, kde jsme si pěkně popovídali. Oba jsme totiž v mládí chodili do poloskautských turistických oddílů a jezdili do Přírody. Pavel (absolvent ČVUT, FSv, G+K, 1984) pracoval v Geodetickém a kartografickém podniku (dnešní ZÚ) v odboru triangulace - práce na údržbě, obnově a doplnění ZBPP (trigonometrické sítě). Od r. 1991 pracuje souvisle s technologiemi využívajícími GNSS. Lektorsky spolupracuje na přípravných kurzech ÚOZI a CŽV. Je oponentem diplomových prací na ČVUT a VUT. V letech 1993 až 2005 pracoval v soukromých firmách, kde měřil GPS aparaturou - vedení polních prací GPS, např. monitoring tranzitního plynovodu, práce pro GFú AVČR na monitoringu geodynamiky Chebské pánve, spec. práce na bodovém poli v koridorech ČD, budování digitálního modelu silniční sítě pro ŘSD (pomocí GPS zaměřeno během 6 let 13 500 silničních křižovatek v ČR s přesností bodů PPBP), budování sítě permanentních stanic ByS@T + přeměření 10 % sítě DOPNUL, práce pro ČD na traťových úsecích železničních koridorů, revize, obnova a údržba digitálního modelu silniční sítě, spolupráce s GFú AVČR, spolupráce s ÚSMH AVČR (určení souřadnic ETRS vybraných stanic sítě GEONAS). V letech 2005–2007 pracoval na Zeměměřickém úřadě na budování sítě CZEPOS. V roce 2007 přešel na ČÚZK do odboru řízení územních orgánů. Je školitelem a přednášejícím na seminářích a mezinárodních konferencích se zaměřením na GPS/GNSS tematiku.
  Řekněte sami, takový člověk musí vědět o čem mluví, a fundovanějšího lektora už asi nenajdete. Pro svůj naprosto civilní a srozumitelný výklad si od posluchačů vysloužil přezdívku Mr. GPS a Jan Amos Taraba. Organizační zázemí
  Devizou našich spanilých jízd po vlastech českých bylo vyvezení lektora za geodety od Plzně až po Opavu, aby soukromá sféra neztrácela svůj drahocenný čas.
  Organizovat takový počet školení během cca 14 dnů bylo opravdu prubířským kamenem. Akce následovala nedlouho po šňůře ČÚZK o novele katastrální vyhlášky, kdy ve všech krajích praskaly sály ve švech. Jenže GNSS/GPS technologie nevyužívá ještě tolik lidí, kolik dělá v katastru. Vždyť v síti CZEPOS je zhruba 400 otevřených uživatelských účtů a navíc školení ČÚZK bylo v režii rezortu pro účastníky zadarmo.
  My jsme tedy v každém městě rezervovali velký i malý sál a až podle zájmu jsme měsíc před akcí místo upřesnili. Logicky jsme si tedy nemohli moc vybírat termíny a města na sebe nenavazovala – po Zlínu bylo Ústí, po Liberci Budějovice... Takže během „Taraba show“, jak jsme akci interně pojmenovali v redakci, jsme toho s Pavlem moc nenaspali. V 8 večer jsem ho vysadil před domem a v 5,40 ho zase vyzvedával. Ani se mi nechce napsat v kolik hodin jsem ho nabíral při cestě do Olomouce. Nejdrsnější cesta byla 15. října do Brna, kdy se na D1 čerti ženili, a těsně za námi dálnice klekla ve sněhové bouři. Navíc jsme měli i určité technické problémy s redakčním 24 let starým mercedesem 190D, takže jsme do Brna přijeli opravdu těsně před zahájením a to poznamenalo celý seminář. Zde se sluší znovu poděkovat brněnskému GEODISu za velkorysou pomoc.

  Co je malý, to je hezký

  Protože jsme se domluvili s Opavou (ČSGK) i Českými Budějovicemi (KGK) na spolupráci, začnu už opavským zářijovým termínem školení. Protože akce nebyla zajišťována redakcí, mohli jsme ji absolvovat vlakem. Tuším, že asi 32 lidí se sešlo na katastrálním úřadě a organizačně byla nasazena velmi vysoká laťka. O přestávce jsem se pokusil o nečekanou kontrolní šťáru na místním ZKI, ale kromě jedné inspektorky všichni byli v terénu nebo jako ředitel a můj spolužák na školení.
  Zlínský seminář už šel na naše triko a vychutnal si nás opravdu výborně. Už to, že jsme před Univerzitou Tomáše Bati zastavili po dobu vykládky rektorce na vyhrazeném místě (a ona si přišla pěkně od plic s námi popovídat) a že pronajímatelé nám vyrobili naváděcí informační cedule „Seminář Springwinter“, které přeci nikomu z našich čtenářů nic neřeknou. Prvně jsme si zkusili i těsně před začátkem obvolat na mobil opozdilce (zde třeba místní GB), jestli na ně máme čekat.
  Seminář v Ústí se konal na KÚ a přišel nás pozdravit i ředitel ing. Čtvrtečka. Největší dojem z této akce bylo seznámení se s panem Ctiradem Sáčkem a jeho synem, aktéry Rakovnických událostí, kteří se ke mně hlásili, ačkoli díky publikování kauzy v časopise musel odejít pan Sáček z KÚ.
  V Olomouci, stejně jako ve Zlíně, se vypilo nejméně piv. Je pravda, že jsme nabízeli pouze nealkoholické, ale v těchto krajích jde prý spíš na odbyt slivovička. I v Olomouci bylo milé přijetí a zájem ze strany ředitele KP. Nedlouho po odchodu ředitele KÚ v Pardubicích, který se účastnil zahájení dalšího semináře, se rozpoutala v sálu kulturního domu ostřejší výměna názorů, kdy si lektor vyslechl kritiku na adresu ČÚZK. Ač jsem mu to rozhodně nezáviděl, byl to seminář, kde se jen „tupě neposlouchalo“, ale padaly i návrhy proč třeba nepřejít od S-JTSK do ETRS89. Slíbil jsem účastníkům, že tento výstup ze semináře projednám s vedením ČÚZK, ale od místopředsedy rezortu jsem k této záležitosti dostal k nahlédnutí několikastránkový elaborát v pracovní verzi, kterou prý ještě nemám publikovat. Tímto se tedy omlouvám účastníkům v Pardubicích, že jejich podnět dočasně zapadl.
  Pardubice měly ještě další bonbónek – o přestávce jsme snědli narozeninový dort významného geodeta Josefa Křováka, který se přesně na den narodil před 125 roky. Ještě si neodpustím i další poznámku, že se našich seminářů účastnili i někteří prodejci GNSS techniky, kteří o přestávkách a po akci předváděli své přístroje. Závodili jsme s nimi, jestli stihnou určit souřadnice před vchodem dříve než, tam sejdou všichni účastníci. V Olomouci, Pardubicích a v Plzni se ani nezafixovali, což mi přišlo velmi vtipné, ale nakonec z toho byla po každém školení zajímavá předváděčka naživo a velkou výhodu měli účastníci v těch městech, kde se sešlo více prodejců a více značek.
  Sněžení nás potkalo již cestou do Liberce, kde pokračovala přehlídka kafkovských zasedacích sálů našich katastrálních úřadů. Opět uvítání ředitelem, přátelská atmosféra a opět má šťára na ZKI. Ředitele ing. Bartáka již od Děčínských událostí přemlouvám k sepsání pojednání o různé kvalitě odevzdávaných GP, takže má neočekávaná návštěva byla opravdu podpásovka. Sorry.
  České Budějovice měly malinko zádrhel s místem konání, protože se tam na poslední chvíli (stejně jako v Pardubicích) měnily počty účastníků a tedy i místo. Nakonec jsme se sešli v budově krajského úřadu v těsnějším gardu.
  Přiznám se však, že jsme po všech akcích při vyhodnocování nejlépe hodnotili školení, kde bylo vidět každému z posluchačů do tváře a lidi se v malých kolektivech nestyděli zeptat. To totiž bylo také v organizačních pokynech – můžete vykřikovat své dotazy okamžitě, jakmile vám nebude něco jasné. Dále si můžete jít pro pivo okamžitě, jakmile na něj dostanete chuť. V Budějovicích tím prvním byl pan Kmínek, jehož syna znám z ČÚZK a volejbalu. O Brně jsem se již částečně zmínil. Velká zasedačka KP Brno venkov byla opravdu plná a moc jsem si semináře neužil, protože jsem měl ty starosti s autem. Byl to velký prostor a úžasná pracovní atmosféra, která o den později byla v Jihlavě, se tady nepodařila vytvořit. Jihlavský termín totiž navazoval na sněhovou kalamitu na Vysočině a v předvečer konání jsem ještě obvolával nejvzdálenější účastníky, jestli zvládají dopravu nebo máme seminář odložit. Nebylo nás v Jihlavě mnoho, i když všichni dorazili. To byla právě výhoda šňůry seminářů, že jsme mohli uskutečnit školení i na nelukrativních lokalitách, protože Praha a Brno to vyváží.
  Plzeňský termín byl také poctěn uvítáním ze strany ředitele KÚ. Na dvoře, kde jsme parkovali, jsem potkal spolužáka po 20 letech a ještě jsem stihl další šťáru na ZKI, kde mi pani ředitelka objasnila určitá nařčení, která se mi do redakce donesla a já jí musel dát za pravdu.
  Posledním podzimním místem školení se stala Praha, zasedačka na ČÚZK. Byl to rozhodně nejdražší pronájem, ale zase důstojné místo vybavené moderní technikou. Žel se zde zase ukazuje tradiční neřest pramenící již asi z návštěvy školy a biografů - tedy zabrati nejdříve poslední lavice, což u školení, které si účastníci platí, moc dobře nechápu. To je pro účastníky i pro lektora vždycky velkým handicapem.
  Určitou nevýhodou–výhodou bylo, že v každém dalším semináři lektor vysvětloval dotazy z předešlých měst, takže se již značně nabitý program více a více nafukoval. Z Prahy jsem měl strach, protože byla poslední v řadě a já v pátek spěchal domů, protože jsem zrovna pořádal vinobraní. Mám totiž v Praze před garáží dvě hlavy (zatím) Isabely, kterou pěstuje i Zdenek Hoffmann z Gepra a Václav Čada z Plzně. Vinobraní, kde se mi sešlo 21 kamarádů a 42 hroznů bylo důstojnou tečkou za náročnými čtrnácti dny nepohodlí a odříkání si.

  Památka

  Většina účastníků získala certifikát o absolvování již na místě. Později přihlášeným nebo těm, kterým jsme jméno nebo firmu zkomolili (rozumějte, že třeba 14 dnů před pražským termínem jsme již byli na cestách a v krátkých nocích jsem raději spal, než tiskl certifikáty) jsme potvrzení o absolvování posílali dodatečně se zpožděním až společně s publikací, která vznikla u příležitosti tohoto cyklu školení. (Je stále k dostání na dobírku v redakci za 300 Kč + poštovné).

  Plovoucí licence

  Chtěli jsme dělat trošku jiné školení, než se obvykle dělají. Vždycky jsem mrzutý, když se lidi neptají, nediskutují, nehádají – když jen vyslechnou přednášejícího, pokojně se zvednou a odejdou. V tomto duchu mi zmiňované Pardubice udělaly obrovskou radost, ale pracovní atmosféra byla v naprosté většině měst s malými semináři. To bylo opravdu super a pochvaloval si to i lektor (nemohl jsem si vybrat lépe :). Seminář byl nabitý informacemi a každého jsem nabádal, ať si vypne mobil a maximálně se soustředí, protože v některém z úvodních termínů si někdo odskočil zatelefonovat během prezentace, kousek mu utekl, tak se na to následně musel zeptat a pak teprve pochopil to, co ostatní a pozorní už věděli „dávno“. Všechny jsem v úvodu nabádal, ať se nebojí zeptat, že opravdu mohou vykřikovat a několikrát jsem jim to i sám předvedl, takže někde jsem z toho Pavlovi Tarabovi opravdu udělal malinkou show. Pivo na neformálních geodetických akcích jsem vlastně prakticky také neviděl, ale mattonek jsou už všichni přepití. Dalším výdobytkem těchto školení byla tzv. plovoucí licence. Nestíháte díky práci termín v Brně?, peníze vám nepropadnou, zajeďte si třeba do Olomouce nebo Jihlavy. Několik z vás toto ke své spokojenosti využilo.
  Školení jsme se snažili dělat srdcem. Spousta plánů na naše „trošku jiné školení“ se ani nestihla zrealizovat. O tom snad až někdy příště.

  Černý pátek

  Všechna školení se málem na poslední chvíli zrušila. Důvodem byla pozvánka od VÚGTK na úplně stejné školení, kterým se vklínili mezi naše termíny, použili stejného lektora, stejný obsah, ale za nižší cenu. Tu si mohl výzkumný ústav dovolit, protože pořádal pouze nízkonákladové školení v lukrativní Praze a zbytek světa je nezajímal. Svoji pozvánku načasovali do období, kdy jsme téma v celé odborné veřejnosti od června zpropagovali masivní kampaní v časopise, na webu a cíleným mailingem. V termínu rozeslání jejich pozvánky jsme již měli spoustu účastníků přihlášených, ale zase to nebylo na ekonomické pokrytí všech termínů a navíc i již zaplacené vložné se v tomto datu při stornu účasti vracelo ve 100% výši zpět.
  Přiznávám se, že jsem celý víkend po tomto černém pátku váhal nad osudem seminářů, v noci jsem se budil ze spaní a zvažoval, jestli není lepší čestně vrátit vložné než s akcí zkrachovat, případně zkrachovat s časopisem Zeměměřič, který by musel finanční díru vykrýt. V sázce bylo velmi mnoho a situace byla opravdu dramatická. V pondělí jsme ale vytáhli do boje s vědomím, že náš seminář je lepší a vždycky se všude najdou příživníci a podhazovači cen, kteří jen chtějí za každou cenu přežít. Firmy to znají z veřejných zakázek a VÚGTK je vlastně také taková firma, vždyť zástupce dokonce sedí v představenstvu Komory, která by měla dbát na čistotu podnikatelského prostředí...
  Naši výzkumníci jsou ale v nelehké existenční situaci, která je dotlačila až k podobným aktivitám. Rozhodli jsme se tedy vyhlásit sbírku na inzerci akcí pro VÚGTK. Všichni, kteří výzkumný ústav potřebujete, kteří ho chcete podpořit v jeho aktivitách, můžete přispět na inzerci akcí VÚGTK v Zeměměřiči. Variabilní symbol platby je 324 – třistadvacetčtýři a do zprávy pro příjemce uveďte Sbírka na VÚGTK. Daňový doklad pošleme i na malou částku každému do 14 dnů a transparentně o tom povedeme přehled v časopise Zeměměřič.

  Ještě se můžete přihlásit

  Ing. Vondraš z firmy Abacus po pražském termínu s lítostí konstatoval, že by si rád školení zopakoval a třeba si i zajel do jiného města, ale 23. října v Praze byl poslední termín. Někteří geodeti na poslední chvíli účast odřekli, protože dostali lukrativní zakázku a nemohli ani využít plovoucí licenci na jiný termín. Všechny tedy zveme na opravdu poslední termín školení 21. dubna do Prahy - Kobylis. Akce je jak pro geodety z oblasti inženýrské geodézie, tak třetí blok především pro ryze katastrální zeměměřiče. Tím bude proškolena doslova celá republika.

  R. PETR

  vyvěšeno: 09.04.2010
  ID článku: 3675              Používané zkratky
  další informace: http://www.zememeric.cz/skoleni/gnss/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů