[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2010

Resort ČÚZK

 • Setkání geodetů 2010
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?
 • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Katastr nemovitostí

 • Setkání geodetů 2010
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?

  Geodézie

 • 3D skenování -revoluční způsob sběru dat
 • Sokkia pořádá den otevřených dveří

  Kartografie

 • Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu

  Pozemkové úpravy

 • Exposlanec KSČM se domáhá odvysílání seriálu Nejmladší z rodu Hamrů

  GIS

 • HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
 • Využít software až na dřeň
 • Vývoj webových aplikací pro zeměměřiče
 • Kontrolní nástroje HSI
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.65

  Různé

 • Video: Strategie
 • Video: S kým do koalice?
 • Video: Minulé volby v r. 2006
 • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Exposlanec KSČM se domáhá odvysílání seriálu Nejmladší z rodu Hamrů
 • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Z domova

 • Setkání geodetů 2010
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu
 • HSI pořádá seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2
 • 3D skenování -revoluční způsob sběru dat
 • Sokkia pořádá den otevřených dveří
 • Vyberte technické dílo minulého roku
 • Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
 • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

 • Setkání geodetů 2010
 • Vyberte technické dílo minulého roku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu

  „Po šesti ročnících soutěže Mapa roku, kdy každý rok byl rekordní svou účastní, jsme zaznamenali pokles počtu přihlášených produktů do soutěže. Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2009 se proto kromě samotného hodnocení kartografických děl zabývala i touto skutečností. V některých kategoriích, jako například v kategorii Kartografické výsledky studentských prací, je pokles způsoben tím, že oproti minulým ročníkům již studenti nemohli odevzdávat semestrální práce, ale přihlášena mohla být pouze díla diplomová – tedy bakalářské, magisterské a doktorské práce, které byly v roce 2009 úspěšně obhájeny. U kartografických děl pro veřejnost dochází k tomu, že trh je již značně naplněn a míst pro nová kartografická díla je poměrně málo. Nelze nezmínit také to, že rok 2009 se nesl ve znamení hospodářské krize, která bohužel svými dopady dolehla i na kartografická vydavatelství,“ uvedl předseda hodnotící komise pro soutěž Mapa roku prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Výsledky 12. ročníku prestižní kartografické soutěže Mapa roku byly vyhlášeny ve čtvrtek 13. května na knižním veletrhu Svět knihy v Praze. O titul Mapa roku 2009 bojovalo celkem 107 produktů, které do soutěže přihlásilo 20 producentů z celé České republiky.

  Kartografická společnost ČR prostřednictvím soutěže Mapa roku podporovat vysokou kvalitu kartografických děl vydávaných na území Česka a oceňuje producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.

  Nominace a vítězná díla získávající titul mapa roku 2009 dle hodnocení odborné komise:

  V kategorii Atlasy, soubory a edice map:
  1. Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004, 2008
  (UP v Olomouci)
  2. Tematický atlas Karlovarského kraje (Kartografie Praha, a.s.)
  3. Cykloturistické mapy 1 : 70 000 (Kartografie Praha, a.s.)
  4. Poznávejte Česko (SHOCart spol. s r. o.)
  5. Na kole krajem Českobudějovicka (Nadace Jihočeské cyklostezky)


  V kategorii Samostatná kartografická díla:
  1. Vodácká mapa Berounka 1 : 50 000
  (Kartografie Praha, a.s.)
  2. Labské pískovce, NP České Švýcarsko 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
  3. Pivovary ČR (Kartografie Praha, a.s.)
  4. Podzemí ČR (Kartografie Praha, a.s.)
  5. Mapa kulturních atraktivit - Moravskoslezský kraj (SHOCart, spol. s r. o.)

  Kategorie Kartografická díla pro školy
  Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny. Cena se neuděluje.

  V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:
  1. Bezpečnostní mapa Olomouce
  (Mgr. Lucie Burianová, UPOL)
  2. Plán parků Filosofické fakulty UP Olomouc (Bc. Ondřej Sadílek, UPOL)
  3. Chřiby - severovýchodní část, turistická mapa 1 : 25 000 (Bc. Zdeněk Sovadina, ČVUT)

  V kategorii Digitální produkty a kartografické aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:
  Nominace v této kategorii nebyly vyhlášeny. Cena se neuděluje.

  Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2009 udělila dvě zvláštní ocenění, a to nakladatelství Stiefel Eurocart, spol. s r. o. za dlouhodobou a kvalitní produkci kartografických děl pro školy a nakladatelství Trasa, spol. s r. o. za dlouhodobě kvalitní soubor turistických map KČT 1 : 50 000.

  „Soutěž Mapa roku se stala velmi úspěšnou odbornou soutěží a je těžké hledat další mety a výzvy. Proto jsme potěšeni tím, že o účast v soutěži projevují zájem nová vydavatelství a noví účastníci. Česká kartografie se již napevno zařadila mezi světové špičky producentů map a atlasů a nyní si musí tento standard udržet. Doufáme, že k tomu přispěje i soutěž Mapa roku v dalších ročnících.“ vyslovil přání prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

  Složení komise bylo následující:
  - prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., (UP Olomouc) - předseda
  - ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., (ČVUT)
  - doc. ing. Václav Čada, CSc. (ZČU Plzeň)
  - Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D. (MU Brno)
  - doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. (UP Olomouc)
  - doc. RNDr. Ladislav Plánka, CSc. (VUT Brno)
  - ing. Petr Skála, (ČZU Praha)
  - PhDr. Ondřej Roubík, (člen KS ČR)
  - ing. Zdena Roulová, (členka KS ČR)

  (VP) Zdroj: TZ KS ČR a http://www.czechmaps.cz/maparoku

  vyvěšeno: 17.05.2010
  ID článku: 3715              Používané zkratky
  další informace: www.czechmaps.cz/maparoku...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů