[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2010

Resort ČÚZK

 • Setkání geodetů 2010
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?
 • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Katastr nemovitostí

 • Setkání geodetů 2010
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?

  Geodézie

 • 3D skenování -revoluční způsob sběru dat
 • Sokkia pořádá den otevřených dveří

  Kartografie

 • Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu

  Pozemkové úpravy

 • Exposlanec KSČM se domáhá odvysílání seriálu Nejmladší z rodu Hamrů

  GIS

 • HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
 • Využít software až na dřeň
 • Vývoj webových aplikací pro zeměměřiče
 • Kontrolní nástroje HSI
 • KOKEŠ a PROLAND ve verzi 9.65

  Různé

 • Video: Strategie
 • Video: S kým do koalice?
 • Video: Minulé volby v r. 2006
 • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Exposlanec KSČM se domáhá odvysílání seriálu Nejmladší z rodu Hamrů
 • Pro ÚOZI, kteří nečtou časopis Zeměměřič

  Z domova

 • Setkání geodetů 2010
 • Seminář k digitalizaci katastrálních map
 • Mapa roku 2009 byla vyhlášena na knižním veletrhu
 • HSI pořádá seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • HSI a Telefónica O2 uspořádaly odborný seminář pro dodavatele Telefónica O2
 • 3D skenování -revoluční způsob sběru dat
 • Sokkia pořádá den otevřených dveří
 • Vyberte technické dílo minulého roku
 • Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
 • Věc: uplatnění smluvní pokuty aneb je nárok Katastrální úřad pro Ústecký kraj oprávněný?

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

 • Setkání geodetů 2010
 • Vyberte technické dílo minulého roku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Využít software až na dřeň

  Společnost GEPRO dlouhodobě uskutečňuje program komplexní podpory v zavádění a provozování informačních a komunikačních technologií, speciálně v oblasti geografických informačních systémů, geodézie a projektování. Tato podpora zahrnuje dodávky nejnovějšího programového vybavení a dat, školení a nejrůznější služby. Jejím cílem je pomoci uživatelům ve využívání moderních softwarových technologií a ještě lépe je připravit na efektivní řešení praktických úloh v praxi.

  Program podpory je postaven na několika základních principech:
  -- Hlavní verze softwaru jsou vydávány v dvouletých intervalech.
  -- V mezidobí jsou vydávány aktualizace, které lze mimo jiné volně stahovat z internetového serveru společnosti.
  -- Uživatelům je poskytována telefonická podpora.
  -- Je připraven standardní program školení uživatelů.
  -- Je možné využít nabídky speciálních školení na přání, přímo u uživatele, s jeho daty, zaměřené cíleně na jeho potřeby.
  -- Pro systém MISYS lze využít podporu partnerské sítě z nejbližšího okolí uživatele.
  -- Každý rok je možné zúčastnit se setkání uživatelů.

  Profesní vzdělávání
  Jednou z hlavních opor firem jsou kvalifikovaní zaměstnanci. Řada firem si to již uvědomuje a své zaměstnance na standardní školení systémů KOKEŠ, MISYS a PROLAND vysílá pravidelně. Další firmy a instituce si objednávají speciální školení, která se uskutečňují na jejich pracovištích a jsou zaměřena na jejich specifickou problematiku. Speciální školení přímo na pracovišti uživatele se týkají nejčastěji systému MISYS.
  Význam kvalifikace zaměstnanců si uvědomuje rovněž Evropská unie. V rámci svých dotačních programů přispívá na řadu vzdělávacích aktivit, které umožňují firmám zabezpečit svým zaměstnancům kvalitní vzdělávání za minimální prostředky. Až do konce října 2010 mohou i malé a střední firmy žádat o dotaci z Evropské unie v rámci programu Educa (www.czechinvest.org/educa-vyzva-ii) na projekty specializovaného vzdělávání, kde alespoň 80 % vzdělávacích aktivit je zaměřeno na specifické znalosti zaměstnanců.
  Pro tyto účely firma GEPRO přichystala speciální vzdělávací program v rozsahu nejméně 50 hodin, připravený na míru geodetickým a geoinformačním firmám, zaměřený na již uvedené systémy.

  Podpora partnerů
  Pro partnery společnosti GEPRO, kteří šíří systém MISYS ve svém regionu, jsou připravovány specializované semináře každý měsíc. Na nich jsou seznamováni s novými funkcemi softwaru, technologickými postupy, dalším vývojem softwaru, obchodními dovednostmi apod. Pravidelná účast na těchto školeních je podmínkou pro získání certifikátu, kterým partneři společnosti dokládají uživatelům systému MISYS svou způsobilost k poskytování služeb.

  Setkání uživatelů
  Každoročně pořádané setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS je místem, kde si účastníci mohou mezi sebou vyměňovat své zkušenosti s využíváním softwaru, řešit aktuální problémy s vývojáři, vyslechnout si praktické poznatky jiných uživatelů, zúčastnit se školení, navázat nové kontakty apod.

  Letošní již 16. ročník se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2010 v Praze na Masarykově koleji. Také tady vás rádi uvidíme.

  Ivo Lindovský, GEPRO, s.r.o.

  vyvěšeno: 25.07.2010
  ID článku: 3736              Používané zkratky
  další informace: www.gepro.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software