[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2009

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • Dvojí souřadnice: půl roku poté

  Geodézie

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Dvojí souřadnice: půl roku poté
 • Přijeďte na setkání GEPRO & ATLAS aneb KOKEŠ se narodil před 30 lety

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • Přijeďte na setkání GEPRO & ATLAS aneb KOKEŠ se narodil před 30 lety

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Přijeďte na setkání GEPRO & ATLAS aneb KOKEŠ se narodil před 30 lety

  V období těsně po revoluci všechno kvasilo – staré socialistické organizace zanikaly, nové soukromé firmy vznikaly. V této době, v roce 1991, byla založena společnost GEPRO. Historie systému KOKEŠ, který společnost GEPRO vyvíjí, však sahá ještě hlouběji. První pokusy o výpočetní a grafické úlohy v oblasti automatizace projekčních prací ve stavebnictví začaly již v roce 1975 na půdě Projektového ústavu VHMP. V roce 1979 vzniklo první programové vybavení s názvem KOKEŠ pro stolní počítače HP9845 a začalo se využívat v praxi.

  KOKEŠ na platformě PC slaví 20 let
  Následujících 10 let pokračovaly práce na vývoji softwaru i přes problémy s hardwarovým vybavením. Situaci změnil rok 1989 - přišly osobní počítače PC a sametová revoluce. Vedle diskusí o dovozu grafických systémů se zvažovala možnost využít domácí řešení. Skupina vývojových pracovníků ve spolupráci s rezortem ČÚZK (tehdy ČÚGK) začala pracovat na interakčním grafickém systému pro potřeby geodetů a dokázala nabídnout vlastní software, šitý na míru českým a slovenským geodetům, a to výrazně levněji. Systém KOKEŠ na platformě PC letos slaví už 20leté výročí.

  Systém MISYS je 15letý
  V polovině 90. let nastalo období, kdy se začalo uvažovat o využívání digitálních map a dalších dat. Společnost GEPRO vyvinula geografický informační systém (GIS) MISYS pro potřeby měst, obcí i dalších uživatelů, který se v roce 1994 začal nasazovat v praxi. Činnosti firmy se soustředily hlavně na využití dat katastru nemovitostí, fotogrammetrie, územního plánování, účelových map, kartografie a dalších. Firma GEPRO začala uživatelům poskytovat komplexní služby v podobě dodávek na klíč. Systém MISYS letos slaví už 15leté jubileum.

  Systémy MISYS-WEB a MISYS-CAR mají 10 let
  Další rozvoj firmy GEPRO je spojen s rozvojem internetu. Jako příklad využití webových technologií lze uvést nasazení systému MISYS-WEB především ve veřejné správě. Začínají se prosazovat speciální uživatelské aplikace a integrační služby. Rozvíjí se informační systémy dopravy MISYS-CAR na bázi GPS, GSM, o které jeví zájem především komerční sektor, neboť přinášejí výrazné ekonomické úspory. Systémům MISYS-WEB a MISYS-CAR je letos již 10 let.

  Setkáním uživatelů je 15 let
  Začátek historie společnosti GEPRO je spjat se světem geodetů a dalších tvůrců dat. Na počátku devadesátých let data v digitální podobě téměř nebyla, takže pomocí systému KOKEŠ se mohly začít zpracovávat první digitální mapy, které poté posloužily pro další oblasti. V průběhu několika málo let se trh nasytil a geodeti se vybavili interakčním grafickým systémem, ať z produkce společnosti GEPRO nebo jiných výrobců. Rodina uživatelů produktů firmy GEPRO se natolik rozrostla, že nazrál čas na těsnější vazbu. Bližší spolupráce a využití partnerského programu umožnily především geodetickým firmám rozšířit spektrum činností o poskytování GIS systému MISYS a služeb s ním spojených na území celé ČR.
  V roce 1995 se uskutečnilo první setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS. Místem setkání se stala obec Seč u Chrudimi, v té době hlavní město GIS v České republice. Ze setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS se stala tradiční podzimní gisová událost, která se v současnosti řadí ke třem nejhojněji navštěvovaným gisovým konferencím v České republice. Seč se stala domovem pro deset ročníků setkání uživatelů. V roce 2005 došlo ke změně a 11. ročník setkání uživatelů se již uskutečnil v Praze. Bylo vyslyšeno přání řady uživatelů, kteří toužili po místě, které by bylo dostupnější s využitím prostředků hromadné dopravy. Následující 12. ročník se uskutečnil v Olomouci, poté dvakrát v Praze.

  Letos po patnácté
  Na letošní 15. ročník se uživatelé sjedou ve dnech 19. a 20. října 2009 do Brna. Novinky letošního setkání jsou zaměřeny na informace k projektu digitální mapy veřejné správy, poprvé se v nabídce objeví sekce věnované globálním družicovým polohovým systémům (GNSS) a jejich využití v geodézii a v GIS systémech. Účastníci setkání se mohou podrobně seznámit s problematikou nové katastrální vyhlášky a činnostmi spojenými s územně analytickými podklady, také se mohou věnovat standardním otázkám spojeným s využitím softwarových produktů firem GEPRO a ATLAS v geodézii, projekční činnosti, pozemkovým úpravám nebo správě prostorových dat a dalším oblastem. Rádi Vás v Brně uvidíme.

  Ivo Lindovský GEPRO, spol. s r.o.

  vyvěšeno: 09.09.2009
  ID článku: 3760              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů