[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2010

Resort ČÚZK

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Katastr nemovitostí

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno
 • X. mezinárodní konference o KN
 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů
 • Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun
 • Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Geodézie

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno

  Kartografie

 • Stovky kradených map hledají své majitele

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP

  GPS

  DPZ

 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP

  Fotogrammetrie

  Software

 • HSI uvolnila novou verzi programu ProGEO
 • Vzdálená pomoc od GEPRA

  Různé

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP
 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů
 • Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun
 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu
 • Zájezd na výstavu INTERGEO
 • Další ročník akce BRDY!

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stovky kradených map hledají své majitele

  Přečtěte si

 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů

  Zajímavosti

 • Zájezd na výstavu INTERGEO

  Z domova

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Výroční zasedání 7. komise FIG
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Auto vjelo v protisměru pod náklaďák
 • Stovky kradených map hledají své majitele
 • Zemřel Vladislav Češka

  Ze zahraničí

 • Výroční zasedání 7. komise FIG

  ČSGK

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Výroční zasedání 7. komise FIG
 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu
 • Zemřel Vladislav Češka

  KGK

 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno

  Jméno Javad je ve světě přesné navigace pojmem již několik desítek let. Jeho nositel, Dr. Javad Ashjaee, se satelitní navigací zabývá od doby jejího vzniku a dlouhodobě patří mezi nejuznávanější osobnosti a vědce z této oblasti. V roce 2005, kdy ukončil svoje předchozí aktivity u jiných společností, založil společnost JAVAD GNSS s cílem vyvíjet a vyrábět techniku pro příjem GNSS signálů nové generace. Vývoj se soustředil nejen na přijímače a antény pro velmi přesná geodetická měření, ale i na standardní zařízení vhodná pro běžného uživatele.

  „Triumph“ společnosti
  Vysokou vyspělost, nadčasovost a znatelný náskok technologií Javad před ostatními výrobci, což je samozřejmě podpořeno hlavně vlastním dlouholetým vývojem, ilustruje nejen přijímač Triumph s naprosto bezkonkurenčními parametry, ale i široká škála dalších špičkových přijímačů (Alpha, Delta, Sigma, GISmore), GNSS antén pro použití ve všech možných odvětvích průmyslu či dopravy (GrAnt, TriAnt, AirAnt, GyrAnt, TyrAnt, RingAnt) a celá řada sofistikovaného software pro vyhodnocování a zpracovávání dat, sběr dat v terénu při RTK měření, plánování měření (Giodis, Justin, Tracy apod.). Vývojové středisko, které zaměstnává špičkové vědce s dlouholetou praxí a výrobní továrna vybavená nejmodernějšími technologiemi je soustředěna ve Spojených Státech v blízkosti města San José v Kalifornii.
  Jak již bylo zmíněno výše, hlavním trumfem společnosti Javad GNSS je přijímač s přiléhavým označením Triumph, který obsahuje čip stejného jména s 216 kanály pro sledování signálů ze všech dnes dostupných satelitních sítí. Navíc je čip konstruován tak, aby byl schopen pracovat i se systémy, které jsou teprve naplánované či ve výstavbě (např. evropské GALILEO). Uvedených 216 kanálů je sdruženo do tří kategorií, některé s pěti a některé s deseti korelátory, které optimalizují sledování všech typů GNSS signálů a to i když je intenzita signálů velmi slabá. Do každého z kanálů byla zahrnuta i zdokonalená technologie eliminace vícecestného příjmu signálu. Čip obsahuje i velmi výkonný mikroprocesor 220 MHz, CPU s matematickým koprocesorem (FPU) a 4MB vnitřní paměti pro zpracování dat. Pro eliminaci interferencí elektromagnetického vlnění byl čip osazen pěti důmyslnými odrušovacími filtry, které jsou schopné v pěti různých pásmech utlumovat případné interference až do hladiny intenzity zvuku 60 dB. Samotný čip je spolu s elektronikou, anténami a zdrojem osazen do velmi odolné, hermeticky uzavřené schránky. Čip Triumph však nenabízí jen obdivuhodnou a téměř nesrovnatelnou výkonnost. Díky revolučnímu vnitřnímu uspořádání má i nízké nároky na energii (v závislosti na aktivovaných částech systému) v rozmezí 0,2 ~ 1 W.

  Statické a RTK měření
  Přijímač může při statickém měření pracovat zcela samostatně nebo s kontrolerem. Výstupní tvar dat statického měření je možné získat ve formátu *.JPS nebo ve formátu RINEX, který je podporován všemi programy pro postprocesingové vyhodnocování GNSS dat. Soubory s daty lze ukládat přímo do paměti přijímače nebo do připojeného kontroleru.
  Při RTK měření je propojení přijímače a kontroleru realizováno prostřednictvím Bluetooth (bezkabelová konstrukce). Samozřejmě je možné propojit obě zařízení i tradičním způsobem – tedy kabelem. Při RTK se na displeji kontroleru zobrazují měřená či vytyčovaná data v souřadnicích JTSK. Obslužný program kontroleru Tracy je plně lokalizován do češtiny.
  Systém vyvinutý firmou Javad nabízí zákazníkům značnou variabilitu při sestavování vhodné konfigurace vhodné právě pro jejich činnosti. Volitelná je například frekvence záznamu 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 50Hz, 100Hz nebo rychlost RTK 1Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 50Hz, 100Hz. Dále lze zvolit vnitřní pevnou paměť přijímače až do velikosti 2048 MB. Můžete mít i dva sériové porty RS232, USB port, Ethernet, Bluetooth® Interface; Wi-Fi (IEEE 802.11b/g), TNC konektor pro připojení externí GNSS Antény…
  Přijímač byl v průběhu několika posledních měsíců testován ve spolupráci s ústavem Geodézie VUT v Brně a bylo s ním dosaženo velmi dobrých výsledků s ohledem na přesnost i rychlost práce.

  Bohumír Cochlar

  vyvěšeno: 10.07.2010
  ID článku: 3761              Používané zkratky
  další informace: www.javad-gnss.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Různé