[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2010

Resort ČÚZK

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Katastr nemovitostí

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno
 • X. mezinárodní konference o KN
 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů
 • Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun
 • Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Geodézie

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno

  Kartografie

 • Stovky kradených map hledají své majitele

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP

  GPS

  DPZ

 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP

  Fotogrammetrie

  Software

 • HSI uvolnila novou verzi programu ProGEO
 • Vzdálená pomoc od GEPRA

  Různé

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP
 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů
 • Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun
 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu
 • Zájezd na výstavu INTERGEO
 • Další ročník akce BRDY!

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stovky kradených map hledají své majitele

  Přečtěte si

 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů

  Zajímavosti

 • Zájezd na výstavu INTERGEO

  Z domova

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Výroční zasedání 7. komise FIG
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Auto vjelo v protisměru pod náklaďák
 • Stovky kradených map hledají své majitele
 • Zemřel Vladislav Češka

  Ze zahraničí

 • Výroční zasedání 7. komise FIG

  ČSGK

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Výroční zasedání 7. komise FIG
 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu
 • Zemřel Vladislav Češka

  KGK

 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Cena časopisu Zeměměřič

  Na Setkání geodetů 2010 ve Skalském dvoře v červnu 2010 byla vyhlášena tradiční cena časopisu Zeměměřič za mimořádný oborový počin, který by měl být mediálně vyzdvižen. Kdo letos získá láhev vodky Finlandia (oblíbené to značky prvního vyznamenaného doc. Čady z Plzně) se přítomní na setkání dozvěděli až po vyjmenování všech hodnocených počinů v loňském roce.

  Mezi možné adepty na vítězství patřilo např. vytvoření jednotného postupu pro transformaci mezi ETRS-89 a S-JTSK, ale střední souřadnicová chyba 3 cm se nepodařila dodržet v celé ČR, tak transformace VÚGTK ze soutěže vypadla.
  Novela katastrální vyhlášky byla divácky nejúspěšnější roadshow 2. poloviny loňského roku. Měla narvané sály v 11 krajských městech, ale přesto cenu časopisu nezískala.

  Ve hře byly i aktivity se zhuštěním ETRS-89, silným kandidátem byla i nově vzniklá síť permanentních stanic pro geodetická měření pomocí GPS/GNSS Trimble VRS Now. Dalším obrovským adeptem na získání ceny byl proces digitalizace KM. Již loni v této soutěži málem vyhrála fikaně sepsaná (z hlediska zadavatele) výběrová řízení a smlouvy na digitalizaci. Aplikování těchto rámcových a prováděcích smluv má však v těchto dnech ještě dohru u rozhodčího soudu a nesmyslné sankce vůči firmám snad konečně zmizí díky aktivitám KGK a pochopení ze strany ČÚZK.

  Právě v dobré spolupráci mezi firmami a úřady na společném zájmu všech českých geodetů se objevil adept na vítěze ceny časopisu Zeměměřič. Na setkání se soukromými firmami, které organizovala Komora ale i Nemoforum, bylo slyšet chválu na spolupráci s některými krajskými katastrálními úřady – KÚ pro MS kraj, JM, JČ, Pardubický (což jsou vlastně účastníci pilotních projektů digitalizace a lze tedy předpokládat, že se s problematikou seznamovaly o rok déle a tyto své zkušenosti zúročily v procesu spolupráce se soukromou sférou). Další chvála od firem zazněla i na KÚ Vysočina nebo Středočeský kraj, kde se prý opravdu snaží. Z těchto šesti pochval šesti krajů přeci jenom vystupuje KÚ pro Moravskoslezský kraj a to tím, že kromě vzorného přístupu k zadávání veřejných zakázek se o své zkušenosti dělí třeba přednáškou na Nemoforu, kde si zasloužil neutuchající potlesk především od lidí z firem, kteří nemají to štěstí s tímto KÚ spolupracovat. Pracovníci KÚ si tedy cenu časopisu Zeměměřič zaslouží opravdu plným právem.

  Z šesti pochválených krajských KÚ se ještě vyvyšují další dva kraje tím, že si udělaly i čas na osobní účast na Setkání geodetů 2010, aby na vlastní uši slyšely připomínky soukromé sféry a Komory geodetů. Je to KÚ pro Vysočinu a KÚ pro Jihomoravský kraj, jehož oba ředitelé dokonce na setkání geodetů vystoupili v diskuzi. A právě osobní účast špiček pochválených KÚ rozhodla o ocenění také cenou časopisu Zeměměřič, takže tentokrát časopis Zeměměřič nepředával jednu láhev vodky, ale rovnou tři a to i v době krize, kdy každý šetří, tak časopis Zeměměřič na chvále nešetří.

  Tři láhve vodky Finlandia jsou úřední cestou (přes místopředsedu ČÚZK) poslány ředitelům KÚ pro Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj a Vysočinu a informace o udělení ceny je příslušným KÚ předána prostřednictvím datové schránky.

  Rozhovoru s ředitelem KÚ pro MS kraj i připomínkám firem k digitalizaci bude věnováno srpnové vydání časopisu Zeměměřič. Ostatně letos se zatím každé číslo věnovalo ve zvýšeném rozsahu digitalizaci KM a problémům kolem.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 19.07.2010
  ID článku: 3776              Používané zkratky
  další informace: www.kgk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Různé

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů