[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2010

Resort ČÚZK

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991

  Katastr nemovitostí

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK
 • Stavební zákon a činnost stavebních úřadů při dělení a scelení pozemků před vyhotovením geometrického plánu
 • Dělení a scelení pozemků a geometrický plán
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  Geodézie

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K
 • Plotry v akci

  Kartografie

 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS
 • Plotry v akci

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma

  DPZ

 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat

  Školství

 • Geomatika v projektech 2010
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů

  Internet

  Historie

 • Video-mapping Staroměstského orloje

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Mánička geodetem

  Z domova

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Univerzální velkoformátová tiskárna - HP Designjet Z5200 44“ PostScript
 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Video-mapping Staroměstského orloje
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991
 • Loňská Geodesia rallye ČR inspiruje k letošní účasti
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Plotry v akci
 • Mánička geodetem

  Ze zahraničí

 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS

  ČSGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  KGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR

  Vážení kolegové,

  obdrželi jsme předběžnou informaci, kde ČÚZK zjišťuje názor KGK, ČSGK, naší redakce a vybraných prodejců na změnu rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR. Zveřejňovaný termím 1. října je pouze předběžné datum a bude včas upřesněno. R. Petr

  From: Taraba, Pavel
  Sent: Thursday, September 09, 2010 4:26 PM
  To: redakce; vaclav.sanda; fafejta
  Cc: gefos; geotronics; geoobchod; geodis; geus; geopen; geoteam
  Subject: změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
  Importance: High

  Vážení kolegové,
  obracím se na Vás jako zástupce oborového časopisu, Svazu, Komory a prodejce geodetických přístrojů a vybavení, které umožňují využití GNSS. Sdělujeme vám předpoklad, že k datu 1.10.2010 dojde k přechodu na novou realizaci systému ETRS89 v ČR, která plně akceptuje doporučení IAG nahradit v systému ETRS89 rámec ETRF89 rámcem ETRF2000. V důsledku tohoto kroku dojde ke změně geocentrických souřadnic všech bodů bodových polí, u kterých jsou vedeny v Databázi bodových polí (DBP), včetně stanic sítě CZEPOS. Ze stejného důvodu dojde ke „zneplatnění“ dnes používaných transformačních programů pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace bez volby identických bodů, které byly vyvinuty a naprogramovány pro transformaci mezi ETRS v epoše 1989.0 s rámcem ETRF89, nikoliv ETRF2000. Ke stejnému datu bude vyhlášena platnost nového jednotného postupu pro transformaci mezi novou realizací ETRS89 v ČR a S-JTSK. Program bude možné získat ve VÚGTK, v.v.i., použité vzorce, konstanty, popis matematického postupu a další potřebná vstupní data budou veřejnosti zpřístupněny na www-Úřadu.

  V příloze zasílám text aktuality, která bude v nejbližších dnech vyvěšena na titulní stránce Úřadu, další informace bude možné nalézt pod odkazem GNSS.

  Zdraví

  Pavel Taraba, Český úřad zeměměřický a katastrální, odbor řízení územních orgánů

  P.S. Změna se nedotkne transformačních programů schválených pro transformaci pomocí volby identických bodů a výpočtu místních transformačních parametrů, které řeší otázku transformace mezi dvěma souřadnicovými systémy na základě obecně platných matematických vztahů.


  ================================================================

  Poznámka redakce z 9.9.2010:Sledujte titulní stránku Úřadu (další informace bude možné nalézt pod odkazem GNSS) a časopis Zeměměřič.

  Poznámka redakce z 29.9.2010: Po širší diskuzi změnil ČÚZK termín přechodu, který bude včas oznámen. Podrobnější informace a osvětu naleznete v článku Den D se blíží na www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3817

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 09.09.2010
  poslední aktualizace: 29.09.2010
  ID článku: 3801              Používané zkratky
  další informace:www.cuzk.cz
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3817


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  GPS