[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2010

Resort ČÚZK

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991

  Katastr nemovitostí

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK
 • Stavební zákon a činnost stavebních úřadů při dělení a scelení pozemků před vyhotovením geometrického plánu
 • Dělení a scelení pozemků a geometrický plán
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  Geodézie

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K
 • Plotry v akci

  Kartografie

 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS
 • Plotry v akci

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma

  DPZ

 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat

  Školství

 • Geomatika v projektech 2010
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů

  Internet

  Historie

 • Video-mapping Staroměstského orloje

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Mánička geodetem

  Z domova

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Univerzální velkoformátová tiskárna - HP Designjet Z5200 44“ PostScript
 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Video-mapping Staroměstského orloje
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991
 • Loňská Geodesia rallye ČR inspiruje k letošní účasti
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Plotry v akci
 • Mánička geodetem

  Ze zahraničí

 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS

  ČSGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  KGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991

  Motto: Praeteritum tempus numquam revertitur (Cicero)
  (To, co uplynulo, nikdy se nevrací)

  V Praze dne 19.8.2010
  Pozvánka na setkání

  Vážení přátelé, geodeti, kolegyně a kolegové působící v Severočeském kraji,

  v lednu 2011 to bude již 20 let, kdy v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK) byly od výkonu státní správy odděleny činnosti, které mohly být předmětem soukromého podnikání. Od této zásadní změny se v činnosti geodetů a všech zaměstnanců resortu ČÚGK mnohé změnilo.

  Nové podmínky, organizační změny, moderní informační systém katastru nemovitostí, legislativní, technologické i technické změny v oboru geodesie a kartografie a hlavně čas a osobní zájmy jednotlivců otevřely nové možnosti i zaměstnancům státního podniku Geodesie Liberec a Krajské geodetické a kartografické správy v Liberci. Někteří z těch, kterých se tehdy tato změna dotkla již mezi námi nejsou, mnozí jsou v důchodu, jiní byli nebo jsou úspěšní podnikatelé, jiní pracovali nebo pracují na katastrálních úřadech možná i v jiných organizacích.

  Pokud máte zájem, zejména Ti dříve narození, připomenout si dřívější společná pracovní i společenská setkání, vidět a zejména dozvědět se o osudech spolupracovníků víc, zveme vás na neformální setkání po 20 létech do Liberce.

  Setkání se uskuteční ve středu 13. října 2010 od 9.00 hod. do 16.00 hod. (nebo dle osobního zájmu) v zasedací místnosti společné budovy dnešního Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj a Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci, Rumjancevova 10, 460 65 Liberec 1.

  O setkání projevili zájem a přislíbili svoji účast i ředitel KÚ pro Liberecký kraj ing. Lubomír Týč, ředitel KÚ pro Ústecký kraj ing. Karel Čtvrtečka i ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci ing. Jiří Barták.

  Protože neznáme aktuální adresy dřívějších spolupracovníků, zasíláme tuto pozvánku také prostřednictvím ředitelů katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť v Libereckém a Ústeckém kraji s žádostí o její zveřejnění, případně předání předpokládaným zájemcům o setkání.

  Neformální setkání nebude mít pevný program ani ničím omezenou účast. Každý se účastní podle svého zájmu, podle svých možností a na svůj náklad.

  Vážení přátelé, pokud vás naše pozvání oslovilo, žádáme vás o stručnou zprávu na jednu z dále uvedených adres, zda se setkání účastníte nebo jaký vzkaz chcete o sobě ostatním sdělit, případně jinou připomínku.
  Stručnou zprávu o předpokládané účasti nebo jiné sdělení zašlete dobratem nejlépe na:
  1) e-mailovou adresu zizkapraha@seznam.cz nebo tel. 222987430, mobil 737670330 nebo písemně na adresu ing. Zbyněk Žižka, Suchý vršek 2114, 158 00 Praha 5, nebo
  2) e-mailovou adresu Josef.vlk@c-box.cz nebo tel.474557515, mobil 724566365 nebo písemně na adresu ing. Josef Vlk, Hilarova 8, 400 00 Ústí nad Labem.

  Na shledanou v Liberci

  Žižka a Vlk

  vyvěšeno: 06.10.2010
  ID článku: 3831              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů