[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2010

Resort ČÚZK

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991

  Katastr nemovitostí

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK
 • Stavební zákon a činnost stavebních úřadů při dělení a scelení pozemků před vyhotovením geometrického plánu
 • Dělení a scelení pozemků a geometrický plán
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  Geodézie

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K
 • Plotry v akci

  Kartografie

 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS
 • Plotry v akci

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma

  DPZ

 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat

  Školství

 • Geomatika v projektech 2010
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů

  Internet

  Historie

 • Video-mapping Staroměstského orloje

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Mánička geodetem

  Z domova

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Univerzální velkoformátová tiskárna - HP Designjet Z5200 44“ PostScript
 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Video-mapping Staroměstského orloje
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991
 • Loňská Geodesia rallye ČR inspiruje k letošní účasti
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Plotry v akci
 • Mánička geodetem

  Ze zahraničí

 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS

  ČSGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  KGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Digitalizace mapových sbírek a archivů

  Kartografická společnost ČR
  Katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT
  Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
  Vás srdečně zvou na odborný seminář
  Digitalizace mapových sbírek a archivů
  pátek 22. října 2010 od 9 hodin
  v budově zeměměřických a katastrálních úřadů (konferenční sál v 6. patře)
  Pod sídlištěm 9, Praha 8 – Kobylisy.

  9:00 – 10:30
  · Zahájení - doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., předseda Kartografické společnosti ČR
  · Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
  RNDr. Miroslav Kronus, Zeměměřický úřad
  · Záměr digitalizace Sbírky map a plánů Národního archivu
  Mgr. Filip Paulus, Národní archiv
  · Digitalizace jako nástroj záchrany ohrožených mapových fondů
  Ing. Petr Fencl, Národní zemědělské muzeum/Kartografické centrum Velké Opatovice
  · Představa o digitalizaci mapové sbírky Historického ústavu AV ČR
  Mgr. Eva Chodějovská, Historický ústav AV ČR
  · Digitalizační centrum ODIS VÚGTK, metody, postupy, výsledky a další cíle jeho práce
  Ing. Milan Talich, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
  · Digitální archiv geovědních mapových dokumentů
  RNDr. Alena Čejchanová, Česká geologická služba
  · 90 let Mapové sbírky na UK a co dál?
  Mgr. Eva Novotná, UK - Přírodovědecká fakulta
  · Diskuse
  11:00 – 12:30
  · Digitalizace vojenských topografických map
  Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., ČVUT - Fakulta stavební
  · Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Čech
  Jiří Bernas, Národní archiv
  · Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Moravy
  Dr. Jindra Emmerová, Moravský zemský archiv v Brně
  · Internetová prezentace digitalizovaných map Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
  Ing. Stanislav Meissner, Zeměměřický úřad
  · Informace o připravovaném projektu společnosti ICARUS
  Mgr. Jiří Peterka, Zemský archiv v Opavě
  · Projekt Svědectví map (digitalizace starých lesnických map)
  PhDr. Vladimír Waage, Národní archiv
  · Diskuse - Závěr
  12:30 Oběd
  13:30 Exkurze v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru - RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

  Přihlášky
  · nejpozději do 18.10.2010
  · formou e-mailu na adresu miroslav.kronus@cuzk.cz
  o uveďte jméno účastníka, instituci, e-mail
  Vložné se neplatí, možnost oběda je v jídelně či bufetu v budově.

  Kontakty Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., FSv ČVUT, tel. 224 354 730, jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz
  RNDr. Miroslav Kronus, ZÚ – ÚAZK, tel. 284 041 681, miroslav.kronus@cuzk.cz

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 12.10.2010
  ID článku: 3839              Používané zkratky
  další informace:archivnimapy.cuzk.cz
  oldmaps.geolab.cz
  www.zememeric.cz/kartografie


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů