[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2010

Resort ČÚZK

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991

  Katastr nemovitostí

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK
 • Stavební zákon a činnost stavebních úřadů při dělení a scelení pozemků před vyhotovením geometrického plánu
 • Dělení a scelení pozemků a geometrický plán
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  Geodézie

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K
 • Plotry v akci

  Kartografie

 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS
 • Plotry v akci

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma

  DPZ

 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat

  Školství

 • Geomatika v projektech 2010
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů

  Internet

  Historie

 • Video-mapping Staroměstského orloje

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Mánička geodetem

  Z domova

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Univerzální velkoformátová tiskárna - HP Designjet Z5200 44“ PostScript
 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Video-mapping Staroměstského orloje
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991
 • Loňská Geodesia rallye ČR inspiruje k letošní účasti
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Plotry v akci
 • Mánička geodetem

  Ze zahraničí

 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS

  ČSGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  KGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté

  Sázava, 7.8.-27.8.2010: Celkem tato již v pořadí pátá výstava starých map, organizovaná pod hlavičkou Kartografické společnosti ČR, proběhla v městě Sázava. Jedná se o pokračování série výstav starých map a s nimi spojených odborných přednášek, které již v minulosti byly v Praze - Uhříněvsi, Praze - Kolovratech, Benešově u Prahy a ve Vlašimi. Přípravu výstav zabezpečuje katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze, ve spolupráci s Podblanickým vědeckotechnickým klubem železničním v Benešově (předseda František Kavka), dále se zapojují místní oblastní archivy a pracoviště katastrálních úřadů.

  Koncepci výstavy a přednáškovou činnost má na starosti prof. Bohuslav Veverka z ČVUT Praha, organizační zajištění je úkolem pana Františka Kavky, jako poradkyně dále působí dr. Monika Čechurová z katedry geografie ZČU v Plzni. Scénář výstavy obsahuje cca 80% stabilních exponátů (většinou reprinty starých map s komentáři, ukázky historické měřické techniky a zobrazovacích pomůcek), zbytek tvoří ukázky map stabilního katastru a historických vojenských mapování se vztahem k místu výstavy. Velmi často se přitom v místních oblastních archivech naleznou kartografické skvosty, např. série situačních plánů zámeckého parku Konopiště, do té doby veřejnosti nikdy nevystavovaných.

  Výstava v městě Sázava proběhla po prodloužení původního termínu ve dnech 7.8.-27.8 v výstavní síni U Martina (bývalý hřbitovní kostel, dnes výstavní a koncertní síň) za nečekaně vysokého zájmu veřejnosti. Lze jen litovat načasování akce na prázdninové měsíce, učitelský sbor s výukou vlastivědy a geografie by zajisté návštěvu výstavy s unikátními místními mapami přivítal.

  Závěrem k výstavě v Sázavě informace, že v benešovském týdeníku Jiskra vyšel obsáhlý hovor s prof. Veverkou nejen o starých mapách, ale i o vývoji zeměměřictví a zejména kartografie.

  Další výstavy jsou v plánu pro Dolní Kralovice a Vrchotovy Janovice.

  Napsal prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. pro Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky č. 3/2010.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 19.10.2010
  ID článku: 3841              Používané zkratky
  další informace: www.czechmaps.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů