[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2010

Resort ČÚZK

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991

  Katastr nemovitostí

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK
 • Stavební zákon a činnost stavebních úřadů při dělení a scelení pozemků před vyhotovením geometrického plánu
 • Dělení a scelení pozemků a geometrický plán
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  Geodézie

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K
 • Plotry v akci

  Kartografie

 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS
 • Plotry v akci

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Změna rámce souřadnicového systému ETRS89 a přechod na novou realizaci systému ETRS89 v ČR
 • Den D se blíží
 • CZEPOS s novou aplikací do konce roku zdarma

  DPZ

 • Technologie FÚO nebyla realizována podle směrnice ČÚGK

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat

  Školství

 • Geomatika v projektech 2010
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů

  Internet

  Historie

 • Video-mapping Staroměstského orloje

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Mánička geodetem

  Z domova

 • Výsledky nezávislého monitoringu permanentních stanic GNSS
 • Geomatika v projektech 2010
 • Univerzální velkoformátová tiskárna - HP Designjet Z5200 44“ PostScript
 • Letošní geodesia rallye bude oslavovat
 • Video-mapping Staroměstského orloje
 • Setkání zaměstnanců rezortu ČÚGK z let 1991
 • Loňská Geodesia rallye ČR inspiruje k letošní účasti
 • Digitalizace mapových sbírek a archivů
 • Výstava „Staré mapy – historická paměť krajiny“ již popáté
 • Plotry v akci
 • Mánička geodetem

  Ze zahraničí

 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS

  ČSGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  KGK

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS

  15.-20.6.2010, Nesebar, Bulharsko: Pořadatelem 3. mezinárodní konference o kartografii a GIS (3rd International Conference on Cartography & GIS) - této v roce 2010 patrně nejvýznamnější světové kartografické akce byla ICA – Mezinárodní kartografická asociace a Universita architektury, stavebního inženýrství a geodézie v Sofii, hlavním městě Bulharské republiky.

  Záštitu nad akcí měl rektor sofijské university prof. Dobrin Denev. Česká strana však měla na této akci zcela mimořádný podíl. Za bulharskou stranu získala velké ocenění prof. Temenuška Bandrova, na jejíž bedrech ležela podstatná část přípravy a průběhu konference. Spoluorganizátorem konference a hlavním partnerem prof. Bandrové, byl prof. Milan Konečný, past president ICA a předseda mezinárodního organizačního výboru konference. Za zmínku stojí sponzoři akce, kterými byly společnost ESRI, Eurosense, Intergraph a Geodis Brno. Konference proběhla v nově postaveném hotelu Arsena, stojícím v bezprostřední blízkosti černomořské pláže.

  Akce se zúčastnilo přes 90 odborníků z celého světa, pozornost upoutala početná skupina účastníků z Číny, vesměs poměrně mladých a velmi přátelských chlapců a dívek. Českou stranu dále representoval náš ambasador Mgr. Martin Klepetko. Účastníci vyslechli celkem 109 referátů, dále byla k vidění řada posterů. Prof. Bandrova, jak známo, působí aktivně v komisi ICA o dětské kartografické kresbě, příslušné exponáty byly rovněž k vidění a nezbylo než ocenit dětskou fantazii a vynalézavost.

  Z českých příspěvků lze uvést (s vynecháním firemních presentací)
  • Veverka,B.-Čechurová,M.-Ambrožová,K.: New Trends in Cartographic Research of Historical Military Mapping (přednes Veverka)
  • Bartoněk,D.-Bureš,J.-Dráb.A.: Usage of GIS Technology in Civil Engineering
  • Konečný,M.: Early Warning and Crisis Management Geographic Information Research Agenda
  • Mulíčková,E.-Šafr,G.-Staněk,K.:Context Map – a Tool for Cartography Support Crisis Management
  • Friedmannová,L.-Štěpánková,P.-Staněk,K.:Risk Maps in the Water Management of the Czech Republic from the Cartographic Perspective
  • Špulák,P.-Brothánek,J.:TrueType Font Symbols for Cartography of Emergency Situations
  • Bartoněk,D.:Usage of Old Maps in GIS

  Mezi nejčestnější hosty patřil současný president ICA profesor William Cartwright, z australského města Melbourne, který v závěru konference ocenil nejen exkluzivní prostředí, ale zejména úsilí, které organizátoři akce – Milan Konečný a Temenuška Bandrova věnovali, a předal prof. Bandrové speciální dárek – pravý a nefalšovaný australský domorodý bumerang.

  Závěrem nutno vyzdvihnout velmi šťastnou ruku organizátorů při volbě místa akce. Město Nesebar patří mezi nejstarší evropská města, jeho počátky lze vystopovat v době bronzové, cca 3200 let před naším letopočtem a je zapsáno jako památková reservace světového dědictví na seznamu UNESCO. Za návštěvu stojí zejména starý Nesebar, na ostrově spojeném s pevninou silnicí a známým větrným mlýnem, kde se nalézá řada historických pravoslavných kostelů. Z novější doby zaujmou dřevěné stavby se zajímavou konstrukcí stěn i střech a pochopitelně pouliční ruch, který zdaleka nekončí půlnocí, vše podmalováno zvukem mořských vln a všude přítomnými racky.

  Napsal prof. ing. Bohuslav Veverka, DrSc. pro Zpravodaj KS ČR 3/2010

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 30.10.2010
  ID článku: 3843              Používané zkratky
  další informace: www.czechmaps.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku