[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2010

Resort ČÚZK

 • Den D již znám
 • Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice
 • Monitoring provozu služeb CZEPOS
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

  Katastr nemovitostí

 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • Výsledky ankety cen obvyklých
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

  Geodézie

 • SOKKIA na výstavě Intergeo 2010
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  Kartografie

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Další výstava starých map
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 opět k dostání i v ČR

  Pozemkové úpravy

 • Výsledky ankety cen obvyklých

  GIS

  GPS

 • Den D již znám
 • EU schválila přesun Galilea do Prahy
 • Monitoring provozu služeb CZEPOS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

  Software

 • Aplikace pro katastr na iPhone

  Různé

 • Ke stávce odborů proti reformám
 • PŘEDPLATNÉ ČASOPISU NA ROK 2011
 • Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

  Školství

 • Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
 • Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

  Internet

  Historie

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Další výstava starých map
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 opět k dostání i v ČR
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

  Přečtěte si

 • Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice
 • Obsah 17. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Předvánoční vytyčování na Staroměstském náměstí
 • Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

  Z domova

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Aplikace pro katastr na iPhone
 • Další výstava starých map
 • 46. geodetické informační dny se blíží
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.
 • Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
 • Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

  Ze zahraničí

 • SOKKIA na výstavě Intergeo 2010

  ČSGK

 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  KGK

 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 17. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu

  Tři body Josefovské základny z roku 1863 se nacházejí v polích východně od Jaroměře. Vlastní body jsou přikryty pískovcovými pomníky. Podzemní značky jsou 1,90 m pod zemí.
  U krajních bodů jsou pomníky vysoké 3,30 m. Spodní část, osmistěnný kvádr, je vysoký 0,70 m a má 4 strany 1,40 m dlouhé, a zbývající 4 jen 0,30 m. Prostřední část je opět osmistěnný kvádr, vysoký 1,10 m, stěny kvádru jsou 0,85 m resp. 0,18 m dlouhé. Třetí horní část je osmiboký komolý jehlan s délkami dolních stran 0,64 m resp. 0,15 m dlouhými.
  Severovýchodní koncový bod číslo 3 leží vlevo od silnice 294 (ve směru od Jaroměře) na nejvyšším místě pole u obce Nový Ples poblíž jaroměřského letiště. Ples byl dřívější název Josefova.
  Jihozápadní koncový bod číslo 10 se nachází vlevo, asi 300 m za hřbitovem v obci Vlkov, poblíž silnice ve směru z Jaroměře na Smiřice.
  Pomník prostředního bodu je menší: Je vysoký 1,40 m a u paty měří 0,80 m. Bod se nachází v poli vlevo od silnice z obce Nový Ples do Rasošky, asi 300 m před kruhovými kovovými sily. Mezi jednotlivými body není v současné době vzájemná viditelnost.

  Josefovská základna je jednou ze dvou základen vojenské triangulace (1862 - 1898) v ČR, měřila 5,3 km. Druhá základna byla u Chebu. Za výpočetní plochu byl zvolen Besselův elipsoid z roku 1841. Průměrná délka stran I. řádu byla 40 km a nejdelší délka Králický Sněžník - Sněžka měřila 98,2 km. Úhlové měření se provádělo teodolity se šroubovými mikroskopy nejprve ve skupinách (každý směr se měřil 48x), později ve všech kombinacích Schreibrovou metodou. Přesnost měření byla vysoká: 48 % uzávěrů trojúhelníků byla menší než 1" a pouze u 5 % z celkového počtu 1 518 trojúhelníku byla větší než 3". Relativní přesnost délkových základen byla velmi vysoká - 1.10-6, tj. 1 mm na 1 km (1 ppm).

  Ing. Jan Ratiborský, CSc.

  vyvěšeno: 01.12.2010
  ID článku: 3851              Používané zkratky
  další informace: www.youtube.com/watch?v=6PNEl2hSzUQ...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů