[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2010

Resort ČÚZK

 • Den D již znám
 • Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice
 • Monitoring provozu služeb CZEPOS
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

  Katastr nemovitostí

 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • Výsledky ankety cen obvyklých
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

  Geodézie

 • SOKKIA na výstavě Intergeo 2010
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  Kartografie

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Další výstava starých map
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 opět k dostání i v ČR

  Pozemkové úpravy

 • Výsledky ankety cen obvyklých

  GIS

  GPS

 • Den D již znám
 • EU schválila přesun Galilea do Prahy
 • Monitoring provozu služeb CZEPOS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

  Software

 • Aplikace pro katastr na iPhone

  Různé

 • Ke stávce odborů proti reformám
 • PŘEDPLATNÉ ČASOPISU NA ROK 2011
 • Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

  Školství

 • Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
 • Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

  Internet

  Historie

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Další výstava starých map
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 opět k dostání i v ČR
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

  Přečtěte si

 • Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice
 • Obsah 17. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Předvánoční vytyčování na Staroměstském náměstí
 • Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

  Z domova

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Aplikace pro katastr na iPhone
 • Další výstava starých map
 • 46. geodetické informační dny se blíží
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.
 • Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
 • Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

  Ze zahraničí

 • SOKKIA na výstavě Intergeo 2010

  ČSGK

 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  KGK

 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 17. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

  ČSGK - ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ a KGK - KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ ve spolupráci s KÚ pro Jihočeský kraj a ZKI v Českých Budějovicích a firmami GEFOS, a.s. a GK Plavec – Michalec, s.r.o. si vás dovolují pozvat na odborný seminář

  3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE.


  Seminář se koná
  VE STŘEDU 1. PROSINCE 2010
  V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH v 1. patře BB Centra GERBERA
  (adresa Mánesova 3, České Budějovice, v blízkosti Katastrálního úřadu)

  ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD

  (PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ OD 8.40 HOD)
  PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ DO 13.30 HOD

  Mediální partneři:
  Zeměměřič
  GAKO

  PROGRAM SEMINÁŘE
  Seminář je určen:
  - pro všechny úředně oprávněné zeměměřické inženýry, zhotovitele geometrických plánů a firmy provádějící zpracování digitalizace katastru nemovitostí
  - pro pracovníky katastrálních pracovišť, potvrzovatele geometrických plánů
  - pro pracovníky ZKI, kteří vykonávají dohled nad geometrickými plány

  Cíl semináře:
  - seznámení odborné veřejnosti s novelou Katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
  - seznámení s průběhem digitalizace katastru nemovitostí
  - spolupráce mezi úřední a komerční sférou
  - prezentace výrobků pro geodety – chráněná dílna sv. Anežky, Týn nad Vltavou (www.anezka-tyn.cz) – kolíky, vizitky, reklamní předměty

  Program semináře:
  1) Zahájení
  2) Informace o činnosti ČSGK a FIG (Mezinárodní svaz geodetů, www.fig.net)
  3) Přehled předpisů v oboru zeměměřictví a katastru
  4) Zkušenosti s novelou Katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
  5) Problematika GPS měření v KN
  6) Elektronické ověřování výsledků geodetických prací
  7) Zkušenosti z přebírání výsledků Digitalizace SGI KN (veřejné zakázky)
  8) Diskuse

  Časový harmonogram:
  08.40 – 09.00 – prezence
  09.00 – 11.00 – body programu 1-5,
  11.00 – 11.30 – příprava dotazů, přestávka na kávu, prezentace Domova sv. Anežky
  11.30 – 12.30 – bod programu 6-7, odpovědi na dotazy, diskuse
  12.30 – 13.30 – oběd

  Upozornění:
  - Prosíme pozvané, aby se na seminář přihlásili včas, nejpozději do 24. 11. 2010;
  - dále prosíme účastníky, aby své připomínky či náměty do diskuse k přednášeným tématům posílali dopředu na výše uvedené adresy odborných garantů (do 24.11.);
  - také prosíme všechny oslovené, aby i v případě neúčasti poslali svou mailovou adresu, aby mohli být nadále informováni elektronickou cestou, a případný důvod své neúčasti.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 18.11.2010
  ID článku: 3879              Používané zkratky
  další informace: csgk.fce.vutbr.cz/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku