[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2010

Resort ČÚZK

 • Den D již znám
 • Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice
 • Monitoring provozu služeb CZEPOS
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

  Katastr nemovitostí

 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • Výsledky ankety cen obvyklých
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

  Geodézie

 • SOKKIA na výstavě Intergeo 2010
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  Kartografie

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Další výstava starých map
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 opět k dostání i v ČR

  Pozemkové úpravy

 • Výsledky ankety cen obvyklých

  GIS

  GPS

 • Den D již znám
 • EU schválila přesun Galilea do Prahy
 • Monitoring provozu služeb CZEPOS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

  Software

 • Aplikace pro katastr na iPhone

  Různé

 • Ke stávce odborů proti reformám
 • PŘEDPLATNÉ ČASOPISU NA ROK 2011
 • Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

  Školství

 • Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
 • Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

  Internet

  Historie

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Další výstava starých map
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 opět k dostání i v ČR
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

  Přečtěte si

 • Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice
 • Obsah 17. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Předvánoční vytyčování na Staroměstském náměstí
 • Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

  Z domova

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Aplikace pro katastr na iPhone
 • Další výstava starých map
 • 46. geodetické informační dny se blíží
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.
 • Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
 • Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

  Ze zahraničí

 • SOKKIA na výstavě Intergeo 2010

  ČSGK

 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  KGK

 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 17. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Den D již znám

  Dne 2.1.2011 (GPS Week 1617; GPS Week Number 16170) bude provedeno zpřesnění souřadnicového systému ETRS89 a zprovozněn nově vyvinutý jednotný transformační postup mezi novou realizací ETRS89 a S-JTSK

  Na základě doporučení Mezinárodní Asociace Geodézie (IAG) je u systému ETRS89 nahrazen jeho rámec ETRF89 rámcem ETRF2000 a současně jsou využity výsledky, kterých bylo dosaženo při nové realizaci systému ETRS89 v ČR. V Databázi bodových polí tak budou změněny geocentrické souřadnice všech bodů, kterým byly určeny. Současně s tím budou změněny geocentrické souřadnice permanentních stanic sítě CZEPOS.
  Přesný termín pro přechod na novou realizaci ETRS89 byl stanoven na čas 00;00;00 (GMT) 2.1.2011, který je totožný s počátkem GPS Week 1617 (a GPS Week Number 16170).

  K užívání bude uvolněn transformační program etrf00-jtsk_v1005.exe pro jednotný postup při transformaci mezi novou realizací ETRS89 a S-JTSK.
  Transformační program vyvinul VÚGTK, v.v.i., s výraznou podporou Zeměměřického úřadu a Fakulty stavební ČVUT na základě nového zpracování dat získaných Zeměměřickým úřadem a katastrálními úřady v rámci sítě DOPNUL, trigonometrických bodů výběrové údržby a zhušťovacích bodů z projektu „Zhuštění bodového pole“.
  Důsledným používáním tohoto programu se předejde vzniku nehomogenit výsledků zeměměřických činností, které při procesu transformace mezi souřadnicovými systémy vznikají v důsledku volby různé konfigurace identických bodů. Dříve schválené programy pro zpřesněnou globální transformaci bez volby identických bodů nelze pro transformace mezi novou realizací ETRS89 a S-JTSK používat. Schválené programy pro transformaci pomocí volby identických bodů nepozbývají platnosti. Seznam schválených programů a další podrobnosti.

  S ohledem na nezbytnou časovou náročnost změn, jejichž provedení v aplikacích Databáze bodových polí (DBP) a v provozu sítě CZEPOS přechod na novou realizaci ETRS89 vyžaduje, zahájí ZÚ migraci nových informací v DBP postupně od 31.12.2010 17:00 hod. SEČ a v CZEPOS postupně od 1.1.2011 20:00 SEČ. Po dobu migrací nebudou z DBP ani z CZEPOS poskytovány žádné závazné informace.

  Převzato z webu ČÚZK.

  V časopise Zeměměřič 11+12/2010 naleznete rozhovor na téma přechodu na nové souřadnice.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 19.11.2010
  ID článku: 3880              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=GEN:AKTUALI...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  GPS