[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2010

Resort ČÚZK

 • Den D již znám
 • Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice
 • Monitoring provozu služeb CZEPOS
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

  Katastr nemovitostí

 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • Výsledky ankety cen obvyklých
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě

  Geodézie

 • SOKKIA na výstavě Intergeo 2010
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  Kartografie

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Další výstava starých map
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 opět k dostání i v ČR

  Pozemkové úpravy

 • Výsledky ankety cen obvyklých

  GIS

  GPS

 • Den D již znám
 • EU schválila přesun Galilea do Prahy
 • Monitoring provozu služeb CZEPOS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

  Software

 • Aplikace pro katastr na iPhone

  Různé

 • Ke stávce odborů proti reformám
 • PŘEDPLATNÉ ČASOPISU NA ROK 2011
 • Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

  Školství

 • Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
 • Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

  Internet

  Historie

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Další výstava starých map
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 opět k dostání i v ČR
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

  Přečtěte si

 • Nikdo nemá k dispozici přesné údaje o skutečné poloze vlastnické hranice
 • Obsah 17. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Předvánoční vytyčování na Staroměstském náměstí
 • Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

  Z domova

 • Klaudiánova mapa poprvé na veřejnosti
 • Pozvánka na josefovskou délkovou základnu
 • Aplikace pro katastr na iPhone
 • Další výstava starých map
 • 46. geodetické informační dny se blíží
 • Upřesnění hranice nemovitostí v Krkonoších
 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Zemřel ing. Ladislav Skládal, CSc.
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.
 • Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
 • Částečné zatmění Slunce 4. ledna 2011

  Ze zahraničí

 • SOKKIA na výstavě Intergeo 2010

  ČSGK

 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  KGK

 • 3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
 • Výsledky ankety cen obvyklých

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 17. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Za Ing. Ladislavem Skládalem. CSc.

  V těchto dnech odbornou zeměměřickou veřejnost  zastihla smutná zpráva. V sobotu  20. listopadu 2010 zemřel  kolega a pro mnohé zeměměřiče rovněž přítel pan Ing. Ladislav Skládal, CSc. Stalo se tak půl roku poté, co mu jeho přátelé  přáli  k jeho 80. narozeninám. Ladislav Skládal patřil mezi ty, kteří se vytrvale, neúnavně a bez nároku na svůj prospěch snažili o odborné i společenské povznesení našeho oboru. Rada  ČSGK a vedení VÚGTK požádaly o vzpomínku na Ing. Ladislava Skládala, CSc., jeho dlouholetého spolupracovníka a přítele  Ing. Václava Nejedlého. Jím napsaný nekrolog uveřejňujeme.  


   

  "  Znali jsme ho jako odborníka a organizátora, ale vždy jako člověka, který měl rád svou práci, přátele a život vůbec. Všichni, kdo jsme s Ladislavem Skládalem pracovali, nebo jsme ho znali z odborných i ze společenských aktivit, jsme obdivovali jeho optimistický přístup k práci i k životu. Každý z nás mu mohl závidět jeho elán a veselí, které nám všem rád rozdával. Kam přišel, tam bylo hned lépe. Tak na něj i vzpomínáme.


    K rozsáhlejšímu připomenutí a ocenění jeho celoživotní práce bude jistě příležitost později a proto jen stručně k jeho životu.
   Ladislav Skládal se narodil 22. března 1930 na Moravě v obci Ptení u Prostějova v rodině drobného živnostníka. Zeměměřictví vystudoval na ČVUT v roce 1954. Jeho první zaměstnavatel byl Geodetický a topografický ústav v Praze (GTÚ), kde v pracoval v oddělení fotogrammetrie. Za dva roky, v roce 1956, odjel s velkou výpravou zeměměřičů GTÚ do Albánie, kde uplatnil svoje znalosti mapování fotogrammetrickými metodami. 


   Po návratu byl povolán na Ústřední správu geodézie a kartografie, kde vedl oddělení nové techniky a technologií, týkající se tehdejšího mapování v měřítku 1: 5000  a 1:10 000.   Současně roku 1964 obhájil kandidátskou práci „Využití numerické fotogrammetrie pro mapování ve velkých měřítkách“
   

    V letech 1967 - 69 byl vedoucím Odvětvového informačního střediska ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze.  V době normalizace a to již od r. 1969 byl v důsledku svých nekonformních postojů, které se týkaly i odborné oblasti, postupně překládán až skončil nedobrovolně mimo resort geodézie.
   

   Posléze jej přijal Projektový ústav dopravního a inženýrského stavitelství, Praha. (PÚDIS) do výzkumného oddělení městského informačního systému.
   
   Teprve ve svých šedesátých narozeninách, v roce 1990, se dočkal uznání, vrátil se do VÚGTK, kde jsem jej poznal i jako mého vedoucího. Jako vedoucí se nebál s nadhledem rozhodovat.  Odtud, z VÚGTK, po několika letech, v roce 1993, odešel do důchodu, ale stále se účastnil odborných i společenských setkání.

   Již od roku 1960 pracoval v Mezinárodní fotogrammetrické společnosti  ISP jako národní delegát. V Lisabonu r. 1964 byl zvolen presidentem 4. komise ISP  – mapování z leteckých snímků. Po roce 1968 byl 4 roky druhým vicepresidentem ISP. Na práci v ISP si velmi zakládal. V zahraničí poznal vyspělejší fotogrammetrické technologie a naše přístrojové zaostávání. Tyto poznatky se snažil uplatňovat v praxi a propagoval je na přednáškách v Praze. I proto byla jeho účast na zahraničních konferencích znemožněna. Svoji činnost v ISP obnovil až v roce 1988. Po své šedesátce se účastnil i zahraničních konferencí FIG, geodetických dní, atd. Účastnil se přípravy i zpracování např. takového projektu jako byl „Terminologického slovníku geodézie, kartografie a katastra“ (Bratislava 1998, vícejazyčný).
   

   Je autorem desítek odborných prací, zejména z období jeho intenzivní práce na nových fotogrammetrických technologiích. Velká část jeho prací je přístupná v Zeměměřické knihovně ve VÚGTK ve Zdibech. Dnes jsou tyto technologie samozřejmě z velké části překonány, ale ve své době měly významné uplatnění.

    Ladislav Skládal byl dlouholetým členem Rady ČSGK a redakční rady svazového časopisu.  Znali jsme jej i jako organizátora přátelských setkání bývalých pracovníků našeho oboru. Založil Klub seniorů na Novotného Lávce v Praze. Jeho velkým a posledním projektem byl návrh a příprava Slovníku našich geodetů a kartografů.
   Jeho koníčkem byla i numismatika a filatelie, a dříve i zahrádkaření na zahrádce v Břevnově. Vedl vzorný rodinný život a velkou oporou mu byla jeho manželka Běla, která měla vždy pochopení pro jeho neúnavné aktivity.
   Ladislav Skládal dovedl ocenit práci druhých lidí a vážil si jí stejně, jako si vážil jejich přátelství.  Čest jeho památce,"
       
       V Praze dne 22.11.2010                                                            Ing. Václav Nejedlý  


   


   

    

   

  Český svaz geodetů a kartografů Vám Ladislave Skládale  děkuje za Vaši  práci pro Svaz.

  Rada Českého svazu geodetů a kartografů

   

  Další vzpomínky na legendu českého zeměměřictví Ladislava Skládala najdete na http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=778 Odtud jsme převzali i citát a další podrobnosti.

  Václav Nejedlý a Petr Skála

  vyvěšeno: 23.11.2010
  ID článku: 3887              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=778...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Fotogrammetrie

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK