[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2011

Resort ČÚZK

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Výběrová řízení na místa vedoucích organizačních útvarů VÚGTK
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • Existuje šikana v rezortu ČÚZK?
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Katastr nemovitostí

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • Nevystavujme vlastníky nemovitostí nejistotě
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Práce pro geodety a katastr
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu

  Geodézie

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Výškové základy českých zemí - žádost

  Kartografie

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program MicroStation má novou českou příručku
 • Digitální mapy Prahy

  GPS

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)
 • Speciální akce: 30% sleva na AutoCAD 2011
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Různé

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • Souhlas s využitím osobních údajů u předplatného Zeměměřiče
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Uzávěrky a vydávání Zeměměřiče v roce 2011
 • Vyhodnocení ankety o cenách

  Školství

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Kultovní společenská akce G++
 • Bentley pro studenty
 • G++ dvacetileté

  Internet

  Historie

 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat

  Přečtěte si

 • Práce pro geodety a katastr
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  Zajímavosti

 • Chomutovské údálosti 2011 ožívají

  Z domova

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička
 • Sud piva na vaši geodetickou akci zdarma
 • Kultovní společenská akce G++
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • G++ dvacetileté

  Ze zahraničí

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010

  ČSGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  KGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.

  Rada Českého svazu geodetů a kartografů s litostí oznamuje smutnou zprávu. V pondělí 13. prosince 2010 ve věku nedožitých 83 let zemřel Ing. Slavoj Kádner, CSc.,

  Dlouholetý činovník Československé vědeckotechnické společnosti se narodil 30.1.1928.

  Absolvent zeměměřického studia na ČVUT v Praze z roku 1951 byl na veřejnosti znám jako význačný pracovník inženýrské geodézie a bývalý hlavní geodet rezortu Federálního ministerstva dopravy, kde působil od roku 1965 do začátku devadesátých let minulého století. Krátký čas po roce 1990 byl zaměstnán i na tehdejším Českém úřadě geodetickém a kartografickém.

  Prosazoval neúspěšně zákonem ustanovení odborné komory pro profesionální zeměměřiče vázané na povinné členství. O svém snažení s odstupem času publikoval několik článků, jež vyvovaly diskusi, která pouze potvrdila, že historie oboru zeměměřictví po roce 1990 není dodnes dostatečně zdokumentována, natož kvalifikovaně zhodnocena v té době neangažovanými nezávislými odborníky.

  Významná byla činnost Slavoje Kádnera v odborných zkušebních komisích, jež přisuzovala zeměměřičům možnost se prokazovat například průkazem odpovědného geodeta. Řada vysokoškolských studentů se také se Slavojem Kádnerem setkala osobně jako s jedním ze zkoušejících členů komise u státních závěrečných zkoušek na českých ale i slovenských vysokých školách. V Československé vědeckotechnické společnosti byl dlouhou dobu členem Ústředního výboru Společnosti geodézie a kartografie a aktivním pořadatelem konferencí železniční geodézie. Po roce 1989 se stal spoluzakladatelem a prvním předsedou Komory geodetů a kartografů. Byl autorem řady publikací a spoluautorem knihy "Železniční geodézie".


   

    

   

  Český svaz geodetů a kartografů Vám Slavoji Kádnere  děkuje za Vaši  práci pro Svaz.

  Rada Českého svazu geodetů a kartografů  Citát, parte se načítá a další vzpomínky jsme převzali z článku Klikněte a uvidite jej !!! uveřejněném v kapitole věnované na webových stránkách VIMEVITE.CZ Českému svazu geodetů a kartografů.

   

  Petr Skála

  vyvěšeno: 17.12.2010
  poslední aktualizace: 18.12.2010
  ID článku: 3906              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=356...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku