[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02 /2011

Resort ČÚZK

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Výběrová řízení na místa vedoucích organizačních útvarů VÚGTK
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • Existuje šikana v rezortu ČÚZK?
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Katastr nemovitostí

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • Nevystavujme vlastníky nemovitostí nejistotě
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Práce pro geodety a katastr
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu

  Geodézie

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Výškové základy českých zemí - žádost

  Kartografie

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program MicroStation má novou českou příručku
 • Digitální mapy Prahy

  GPS

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)
 • Speciální akce: 30% sleva na AutoCAD 2011
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Různé

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • Souhlas s využitím osobních údajů u předplatného Zeměměřiče
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Uzávěrky a vydávání Zeměměřiče v roce 2011
 • Vyhodnocení ankety o cenách

  Školství

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Kultovní společenská akce G++
 • Bentley pro studenty
 • G++ dvacetileté

  Internet

  Historie

 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat

  Přečtěte si

 • Práce pro geodety a katastr
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  Zajímavosti

 • Chomutovské údálosti 2011 ožívají

  Z domova

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička
 • Sud piva na vaši geodetickou akci zdarma
 • Kultovní společenská akce G++
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • G++ dvacetileté

  Ze zahraničí

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010

  ČSGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  KGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat

  Praha (22.října 2010): Kartografická společnost ČR ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze a Ústředním archivem zeměměřictví a katastru uspořádala v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 – Kobylisích odborný seminář na téma „Digitalizace mapových sbírek a archivů“.
  Seminář zahájili předseda Kartografické společnosti ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. a vedoucí Ústředního archivu zeměměřictví a katastru RNDr.Miroslav Kronus.

  Na semináři byly předneseny následující referáty :
  - Kronus, M.: Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
  - Paulus, F.: Záměr digitalizace Sbírky map a plánů Národního archivu
  - Fencl, P.: Digitalizace jako nástroj záchrany ohrožených mapových fondů
  - Chodějovská, E.: Představa o digitalizaci mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd ČR
  - Talich, M.: Digitalizační centrum ODIS VÚGTK, metody, postupy, výsledky a další cíle jeho práce
  - Čejchanová, A.: Digitální archiv geovědních mapových dokumentů
  - Novotná, E.: 90 let Mapové sbírky na UK a co dál?
  - Veverka, B.: Digitalizace vojenských topografických map
  - Bernas, J.: Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Čech
  - Emmerová, J.: Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Moravy
  - Meissner,S.: Internetová prezentace digitalizovaných map Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
  - Peterka J.: Informace o připravovaném projektu společnosti ICARUS
  - Waage, V.: Projekt Svědectví map (digitalizace starých lesnických map)


  Po diskuzi a polední přestávce se uskutečnila exkurze účastníků do badatelny Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, kde byly vystaveny staré mapy a glóby.

  Seminář se setkal s velkým ohlasem odborné veřejnosti. Přednáškový sál budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, který pojme 110 posluchačů, byl zcela zaplněn a některé zájemce o akci, kteří se přihlásili dodatečně, bylo nutno z technických důvodů odmítnout.

  Kartografické společnosti ČR se podařilo získat prezentace referujících, s nimiž je možno se podrobně seznámit na webové stránce společnosti na adrese http://www.czechmaps.cz

  Vzhledem k rostoucímu zájmu o problematiku starých map a jejich digitalizace uvažuje Kartografická společnost o uspořádání dalšího semináře s obdobnou tématikou v prvním pololetí 2011; informace o jeho přípravě a konání budou zveřejněny na výše uvedené webové stránce společnosti.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 31.01.2011
  ID článku: 3944              Používané zkratky
  další informace: www.czechmaps.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů