[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02 /2011

Resort ČÚZK

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Výběrová řízení na místa vedoucích organizačních útvarů VÚGTK
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • Existuje šikana v rezortu ČÚZK?
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Katastr nemovitostí

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • Nevystavujme vlastníky nemovitostí nejistotě
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Práce pro geodety a katastr
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu

  Geodézie

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Výškové základy českých zemí - žádost

  Kartografie

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program MicroStation má novou českou příručku
 • Digitální mapy Prahy

  GPS

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)
 • Speciální akce: 30% sleva na AutoCAD 2011
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Různé

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • Souhlas s využitím osobních údajů u předplatného Zeměměřiče
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Uzávěrky a vydávání Zeměměřiče v roce 2011
 • Vyhodnocení ankety o cenách

  Školství

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Kultovní společenská akce G++
 • Bentley pro studenty
 • G++ dvacetileté

  Internet

  Historie

 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat

  Přečtěte si

 • Práce pro geodety a katastr
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  Zajímavosti

 • Chomutovské údálosti 2011 ožívají

  Z domova

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička
 • Sud piva na vaši geodetickou akci zdarma
 • Kultovní společenská akce G++
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • G++ dvacetileté

  Ze zahraničí

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010

  ČSGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  KGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vyhodnocení ankety o cenách

  bylo zveřejněno 9. února 2011 ve své první verzi ve formě excelovské tabulky s počtem respondentů, průměrem, mediánem a minimem a maximem. Vše je prezentováno po krajích ČR.

  informace k plesu  V roce 2010 přinesl časopis Zeměměřič ve svém čísle 11+12/2010 první výsledky. Zveřejněn byl průměr i medián tak, jak vyšel z více než stovky odpovědí od firem a firmiček. Ze zúčastněných firem jmenujme např. Geodis, GB-geodezie, Geometra Opava, Gefos (každá divize samostatně), Hrdlička...

  Průzkum je největší, nejucelenější a nejvěrohodnější zdroj, který v našem oboru a v jeho dlouhé historii ještě nikdy nebyl v takové míře uskutečněn. Výsledky jsou tedy zásadní zdroj informací pro cenotvorbu každé firmy a především jsou nenahraditelným pomocníkem pro zákazníky, kteří tímto získávají přehled cen v České republice.

  Výsledky ankety o cenách v G+K - celá ČR+kraje

  Otištěné výsledky v časopise vznikly surovým statistickým zpracováním. V čísle Zeměměřiče 1+2/2011 byly otištěny výsledky pro ČR. Statistická data byla pro otištění v Zeměměřiči 1+2/2011 podrobena kontrole věrohodnosti a s ing. Petrem Polákem jsme odstranili nesmysly u maximálních a minimálních cen. (Popis a způsob zásahu je zveřejněn v čísle 1+2/2011 Zeměměřiče). Vzhledem k počtu respondentů nedošlo zásadním průměrem ke změně zveřejněných hodnot. U krajů, kde se sešlo méně odpovědí na ankety byly i redakční opravy minimální, takže se mohlo stát, že nesmyslný údaj byl v celorepublikovém výpočtu opraven, ale v příslušném kraji zůstal. 9. února je zveřejněna excelovská tabulka ve verzi č.1 a je možné, že při nalezení ještě dalších nesmyslů se může tabulka změnit. Nutno upozornit, že očividné rozdíly mezi min a max cenou (v řádu) byly také testovány, ale opraveny byly pokud se extrémní údaj mezi respondenty dále nevyskytoval. Pokud měl více výskytů, byl považován za relevantní.

  Výsledky z vyčištěných dat si mohou všichni respondenti načíst do svých excelovských tabulek a zjistí tak odchylky od celostátního průměru. Vše bylo popsáno při vyhlášení ankety a bylo znovu zopakováno v čísle 1+2/2011. Zveřejněny jsou celostátní výsledky i jednotlivé kraje. Vždy je uveden počet respondentů u příslušné činnosti.

  On-line objednavka

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 09.02.2011
  poslední aktualizace: 11.02.2011
  ID článku: 3946              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/anketa-ceny/anketa_2010-11_kraje-export_v1.xls...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé