[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02 /2011

Resort ČÚZK

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Výběrová řízení na místa vedoucích organizačních útvarů VÚGTK
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • Existuje šikana v rezortu ČÚZK?
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Katastr nemovitostí

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • Nevystavujme vlastníky nemovitostí nejistotě
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Práce pro geodety a katastr
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu

  Geodézie

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Výškové základy českých zemí - žádost

  Kartografie

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program MicroStation má novou českou příručku
 • Digitální mapy Prahy

  GPS

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)
 • Speciální akce: 30% sleva na AutoCAD 2011
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Různé

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • Souhlas s využitím osobních údajů u předplatného Zeměměřiče
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Uzávěrky a vydávání Zeměměřiče v roce 2011
 • Vyhodnocení ankety o cenách

  Školství

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Kultovní společenská akce G++
 • Bentley pro studenty
 • G++ dvacetileté

  Internet

  Historie

 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat

  Přečtěte si

 • Práce pro geodety a katastr
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  Zajímavosti

 • Chomutovské údálosti 2011 ožívají

  Z domova

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička
 • Sud piva na vaši geodetickou akci zdarma
 • Kultovní společenská akce G++
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • G++ dvacetileté

  Ze zahraničí

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010

  ČSGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  KGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Digitální mapy Prahy

  Útvar rozvoje hl. m. Prahy představí nejzajímavější ukázky z mapové tvorby hl. m. Prahy na historicky 1. výstavě Digitální mapy Prahy

  Dnes 14. února 2010 poprvé představí Útvar rozvoje hl. m. Prahy výběr z tématicky pestré nabídky digitálních map hl. m. Prahy. Nebude chybět ani 3D model zástavby a zeleně celého území hl. m. Prahy. Ten je základním podkladem pro posuzování dopadů nově navrhovaných staveb na panorama hl. m. Prahy. Výstavu v rámci GIS (Geografický informační systém hl. m. Prahy) obohatí ukázky výstupů vytvořených Technickou správou komunikací (TSK – ÚDI). Mezi nimi bude možné vidět výsledky z průzkumů intenzit automobilové dopravy nebo schéma umístění nových telematických zařízení vč. radarů a kamerových detektorů v hlavním městě. Do informačních systémů krizového řízení umožní nahlédnout odbor krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.

  Geografický informační systém hl. m. Prahy je nedílnou součástí informačních systémů využívaných v rámci městské správy. „Hlavní úlohou GIS je zpřístupnit digitální mapové informace co nejširší skupině uživatelů. I proto jsme se rozhodli uspořádat tuto výstavu a ukázat veřejnosti zajímavost a různorodost celého systému“, vysvětluje Mgr. Jiří Čtyroký, vedoucí odboru prostorových informací Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, organizátora výstavy. GIS je v současné době v Praze součástí velké části základních systémů pro podporu rozhodování, agend, evidencí, registrů a dalších činností (například správa majetku, územní a stavební řízení, dopravní management, bezpečnost, projektování staveb, informace o dopravě a jiné).

  Útvar rozvoje hl. m. Prahy má na starosti koordinaci rozvoje GIS hl. m. Prahy. Spravuje digitální mapové podklady hl. m. Prahy, celoměstsky tématická data, data územního plánu. Uživateli systému GIS hl. m. Prahy jsou však i další subjekty – Technická správa komunikací, Městská policie hl. m. Prahy, Dopravní podnik, ROPID, Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, odbory Magistrátu hl. m. Prahy, městské části a další spolupracující subjekty.

  V rámci výstavy budou také k dispozici dvě dotykové obrazovky, na kterých si každý návštěvník bude moci vyzkoušet různé webové mapové aplikace a geodata spravovaná Útvarem rozvoje. Výstava potrvá do 15. 4. 2011 v prostorách Infocentra rozvoje hl. m. Prahy, Jungmannova 26, Praha 1, Po-Čt 8-18 hod, Pá 8-16 hod. Vstup je volný.

  Zdroj: Tiskova zpráva

  Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Praha, 14. 02. 2011

  vyvěšeno: 14.02.2011
  ID článku: 3947              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů