[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02 /2011

Resort ČÚZK

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Výběrová řízení na místa vedoucích organizačních útvarů VÚGTK
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • Existuje šikana v rezortu ČÚZK?
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Katastr nemovitostí

 • Informativní leták ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků
 • Nevystavujme vlastníky nemovitostí nejistotě
 • Nový tiskopis k podání žádosti o potvrzení GP
 • Práce pro geodety a katastr
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu

  Geodézie

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Výškové základy českých zemí - žádost

  Kartografie

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Program MicroStation má novou českou příručku
 • Digitální mapy Prahy

  GPS

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • PPP Direct, aneb Přesné Polohy Pohodlně (s GNSS)
 • Speciální akce: 30% sleva na AutoCAD 2011
 • Kartometrické a orientační skenery v rezortu

  Různé

 • Výškové základy českých zemí - žádost
 • Souhlas s využitím osobních údajů u předplatného Zeměměřiče
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Uzávěrky a vydávání Zeměměřiče v roce 2011
 • Vyhodnocení ankety o cenách

  Školství

 • Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Kultovní společenská akce G++
 • Bentley pro studenty
 • G++ dvacetileté

  Internet

  Historie

 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat

  Přečtěte si

 • Práce pro geodety a katastr
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  Zajímavosti

 • Chomutovské údálosti 2011 ožívají

  Z domova

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Zemřel ing. Marcel Mimra
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
 • Digitální mapy Prahy
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička
 • Sud piva na vaši geodetickou akci zdarma
 • Kultovní společenská akce G++
 • Krádež 1500 dokumentů ze Sbírky listin v Chebu
 • G++ dvacetileté

  Ze zahraničí

 • VI. vědecko-odborná konference „Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010

  ČSGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • VI. ples zeměměřičů
 • Legendy českého zeměměřictví slaví svá jubilea
 • Analýza cen vybraných geodetických prací

  KGK

 • Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
 • Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
 • Analýza cen vybraných geodetických prací
 • Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Sud piva na vaši geodetickou akci zdarma

  V roce 2011 spousta firem oslavuje 20. výročí svého vzniku. Navázali jsme spolupráci s rodinným pivovarem Bernard, který věnuje čtenářům časopisu Zeměměřič, co s kolegy z oboru něco slaví, několik sudů piva zdarma. Na každou akci vždy jeden 50 litrový sud zdarma. Výběr akcí provede redakce, napište nám tedy včas.

  Vždy uveďte o jakou akci se jedná, kolik bude mít účastníků z oboru, kdo bude garantem akce (je předplatitel časopisu a napíše o akci odstavec pro časopis a pošle několik fotek z akce) a proč by měl být sud přidělen právě vám. :-) Tento garant od nás získá poukaz na odběr 30 nebo 50 litrového sudu (dle vlastního výběru) ve velkoobchodu v příslušném kraji. Zde nechá vratnou zálohu na sud. Redakce si vyhrazuje případnou účast na akci, kterou zároveň ověří vámi poskytnuté údaje. V případě vašeho zájmů, můžeme akci zveřejnit v Diáři a umožnit i dalším zeměměřičům účast na vaší oslavě.

  Sudy piva nejsou omezeny pouze na firemní oslavy, ale mohou se účastnit i katastrální pracoviště a pozemkové úřady. Důležité zde je, aby oslava probíhala po pracovní době a bylo co oslavovat.

  První sud piva Bernard dle vlastní chuti je věnován na 6. Ples zeměměřičů 4. března 2011 v Brně (viz diář akcí). Sud piva získá firma nebo úřad za vítězství v minisoutěži Když geodeti tančí. Z jedné firmy nebo úřadu musí být alespoň 2 páry, které se přihlásí nebo je někdo přihlásí do soutěže. Porota na plese vyhodnotí nejlepší družstvo, kterému předáme poukázku na sud. Pro vítěze platí stejné, že musí o vypití sudu poslat odstavec textu a několik publikovatelných fotografií)...

  Pro taneční soutěž a pro sudy na geodetické akce nejsou žádná omezení. Pouze je potřeba buď se nebát tančit a nebo být čtenářem časopisu Zeměměřič a mít důvod k oslavě. Předplatné časopisu vyřizuje společnost SEND.

  Takže pijte s rozumem, Zeměměřičem a Bernardem... a taky přijďte na ples zeměměřičů.

  informace k plesu

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 18.02.2011
  ID článku: 3950              Používané zkratky
  další informace:www.zememric.cz/predplatne
  www.bernard.cz
  csgk.fce.vutbr.cz/public/aktualitaDetail.asp?id=164


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů