[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2011

Resort ČÚZK

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Veřejného slyšení se nezúčastním
 • Já zaměstnanec KP se veřejného slyšení zúčastním
 • Také se veřejného slyšení zúčastním
 • V Chomutově na KP zavedli školácké notýsky
 • Šikana a ponižování je na denním pořádku
 • Ředitelka KP v Chomutově si na každého zaměstnance něco našla
 • Chomutov konečně vyřešen
 • Žádná stížnost ze strany zaměstnanců nebyla vyřešena
 • Hledá se ředitel/-ka na KP v Chomutově
 • Vtipný dopis na katastr
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška

  Katastr nemovitostí

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků
 • Vtipný dopis na katastr

  Geodézie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Aktuální problémy IG 2011

  Kartografie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010

  Pozemkové úpravy

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  GIS

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Praha vydala nové Územně analytické podklady

  GPS

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  DPZ

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Satelitní snímky z Japonska, před a po zemětřesení a tsunami

  Fotogrammetrie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze

  Software

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Různé

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma

  Školství

 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ

  Internet

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Historie

 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Přečtěte si

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Zajímavosti

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Z domova

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Aktuální problémy IG 2011
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010
 • 17. setkání uživatelů GEPRO & ATLAS

  Ze zahraničí

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  ČSGK

 • S čistou hlavou odešel málokdo

  KGK

 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Jmenný seznam ÚOZI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov

  pořádá pro představitele ČÚZK, profesní organizace a odbornou veřejnost sdružení nespokojených místních geodetických firem.


  Pozvánka na veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov:

  Sdružení firem za podpory časopisu Zeměměřič pořádá ve středu 30. března 2011 od 10.00 do 13.00 hod. v zasedacím sále č. 51 v 2. patře Střediska knihovnických a kulturních služeb (SKKS), ul. Palackého 4995/85, VEŘEJNÉ SLYŠENÍ O POMĚRECH na Katastrálním pracovišti v Chomutově.

  Žádáme, aby se všichni pozvaní seznámili s výsledky ankety „Chomutovské události 2011“, uveřejněné na webových stránkách http://chomutovskeudalosti2011.webnode.cz a které jsou přílohou této pozvánky, a zaujali k nim stanovisko, jenž by mohli na veřejném slyšení prezentovat.
  Dále žádáme všechny pozvané, aby si rozmysleli, jakými konkrétními postupy lze tyto záležitosti řešit.

  Program:
  1. shrnutí výsledků ankety (chomutovští geodeti)
  2. příspěvky k otázkám neřešených anketou (chomutovští geodeti)
  3. vyjádření bývalého zaměstnance KP Chomutov
  4. příspěvky pozvaných zástupců rezortu
  5. návrh způsobu řešení vzniklé situace (chomutovští geodeti)
  6. diskuze

  Pozvaní zástupci:
  • Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK
  • Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
  • Ing. Karel Čtvrtečka, ředitel KÚ pro Ústecký kraj
  • Ing. Lumír Nedvídek, ředitel odboru kontroly a dohledu
  • Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů
  • Ing. Jiří Barták, ředitel ZKI v Liberci
  • Ing. Martina Becková, ředitelka KP v Chomutově
  • Ing. Václav Šanda, předseda ČSGK
  • Ing. Radek Petr, vydavatel časopisu Zeměměřič
  • osvědčené a zkušené ředitelky KP Most a KP Louny:
  o Ing. Stanislava Marešková, ředitelka KP Most
  o Ing. Ivana Řeháková, ředitelka KP Louny

  Pozvaní jsou dále všichni zaměstnanci KP v Chomutově, bývalí zaměstnanci KP v Chomutově, široká odborná veřejnost a starostové obcí.

  Prosíme o potvrzení účasti na adresu: chomutovskeudalosti2011@seznam.cz

  Za organizační výbor „CHOMUTOVSKÉ UDÁLOSTI 2011“
  Bc. Martina Veselá, ing Jan Kubricht

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 10.03.2011
  ID článku: 3960              Používané zkratky
  další informace:chomutovskeudalosti2011.webnode.cz
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3951


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku