[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2011

Resort ČÚZK

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Veřejného slyšení se nezúčastním
 • Já zaměstnanec KP se veřejného slyšení zúčastním
 • Také se veřejného slyšení zúčastním
 • V Chomutově na KP zavedli školácké notýsky
 • Šikana a ponižování je na denním pořádku
 • Ředitelka KP v Chomutově si na každého zaměstnance něco našla
 • Chomutov konečně vyřešen
 • Žádná stížnost ze strany zaměstnanců nebyla vyřešena
 • Hledá se ředitel/-ka na KP v Chomutově
 • Vtipný dopis na katastr
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška

  Katastr nemovitostí

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků
 • Vtipný dopis na katastr

  Geodézie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Aktuální problémy IG 2011

  Kartografie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010

  Pozemkové úpravy

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  GIS

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Praha vydala nové Územně analytické podklady

  GPS

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  DPZ

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Satelitní snímky z Japonska, před a po zemětřesení a tsunami

  Fotogrammetrie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze

  Software

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Různé

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma

  Školství

 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ

  Internet

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Historie

 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Přečtěte si

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Zajímavosti

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Z domova

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Aktuální problémy IG 2011
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010
 • 17. setkání uživatelů GEPRO & ATLAS

  Ze zahraničí

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  ČSGK

 • S čistou hlavou odešel málokdo

  KGK

 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Jmenný seznam ÚOZI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru

  Bojíte se chodit do práce?, zkuste se obrátit s podnětem třeba na Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci...

  Pracovní prostředí se v důsledku zavádění nových technologií, materiálů a pracovních procesů výrazně mění. Změny v rozvržení, organizaci a řízení práce mohou vyvolat vznik nových oblastí rizik, jež mohou vést ke zvýšené úrovni stresu a posléze mohou mít velmi neblahý dopad na duševní i fyzické zdraví pracovníků. Nová zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ukazuje, že hlavní psychosociální rizika souvisejí s novými formami pracovních smluv, nestálostí zaměstnání, zvyšováním intenzity práce, vysokými emocionálními nároky spojenými s prací, násilím při práci a s nedostatečnou rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem. Stres při práci je jedním z nejsložitějších problémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), se kterými se v Evropě setkáváme, a počet lidí trpících stresujícími podmínkami vyvolanými či zhoršenými vlivem práce navíc pravděpodobně dále vzroste. Stres je druhým nejčastěji uváděným zdravotním problémem souvisejícím s prací a postihuje 22 procent pracovníků v EU (2005). Studie naznačují, že stres stojí v pozadí 50 až 60 % všech zameškaných pracovních dní. V roce 2002 byly roční ekonomické náklady na stres při práci odhadovány v rámci EU na 15 na 20 miliard EUR.

  Práce v rámci nejisté pracovní smlouvy představuje pro pracovníky zdravotní riziko
  Nejistá práce je obecně definována jako nekvalitní zaměstnání s nízkým příjmem, které skýtá nepatrnou možnost vzdělávání a kariérního postupu. Pracovníci s nejistými smlouvami obvykle vykonávají ty nejnebezpečnější práce, pracují v horších podmínkách a dostává se jim v menší míře školení o BOZP. Práce v nestabilním pracovním prostředí může vést k pocitu nestálosti zaměstnání, který značně zvyšuje stres při práci.

  Zvyšování intenzity práce vede ke zdravotním problémům
  Ve snaze dodržet přísné termíny a udržet vysoké pracovní tempo je v EU velké pracovní zátěži a tlaku vystaveno čím dál tím více pracovníků. Rovněž snižování počtu pracovníků, rostoucí množství informací, jimiž se pracovníci musejí v důsledku nových komunikačních technologií zabývat, a vyšší nároky kladené na menší počet pracovníků mohou vést k většímu stresu při práci.

  Nedostatečná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem má vliv na rodinu
  Velká pracovní zátěž a nepružná pracovní doba znesnadňují dosažení přiměřené rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, zvláště pak u žen, které mnohdy stále pracují „na dvě směny”, v práci a pak doma. To může vést ke stresu a dalším negativním dopadům na lidské zdraví, především nemají-li zaměstnanci možnost přizpůsobit si pracovní podmínky svým osobním potřebám. Více než 40 % zaměstnanců v EU-27, kteří pracovali hodně přesčas, uvedlo, že není s rovnováhou mezi pracovním a rodinným životem spokojeno. — (zs)

  Evropské observatorium rizik bylo zřízeno v roce 2005 jako součást Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Demografické změny a vývoj v organizaci práce a výrobních metodách vytvářejí nové typy rizik pro bezpečnost a zdraví pracovníků, které vyžadují nová řešení. Cílem observatoria rizik je stanovit nová a vznikající rizika a propagovat včasná preventivní opatření. Observatorium popisuje tendence a základní faktory a předpovídá změny pracovního prostředí a jejich pravděpodobný vliv na bezpečnost a zdraví.

  Text vyšel v časopisu Zeměměřič 3+4/2008.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 18.03.2011
  ID článku: 3963              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK