[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2011

Resort ČÚZK

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Veřejného slyšení se nezúčastním
 • Já zaměstnanec KP se veřejného slyšení zúčastním
 • Také se veřejného slyšení zúčastním
 • V Chomutově na KP zavedli školácké notýsky
 • Šikana a ponižování je na denním pořádku
 • Ředitelka KP v Chomutově si na každého zaměstnance něco našla
 • Chomutov konečně vyřešen
 • Žádná stížnost ze strany zaměstnanců nebyla vyřešena
 • Hledá se ředitel/-ka na KP v Chomutově
 • Vtipný dopis na katastr
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška

  Katastr nemovitostí

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků
 • Vtipný dopis na katastr

  Geodézie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Aktuální problémy IG 2011

  Kartografie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010

  Pozemkové úpravy

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  GIS

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Praha vydala nové Územně analytické podklady

  GPS

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  DPZ

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Satelitní snímky z Japonska, před a po zemětřesení a tsunami

  Fotogrammetrie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze

  Software

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Různé

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma

  Školství

 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ

  Internet

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Historie

 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Přečtěte si

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Zajímavosti

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Z domova

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Aktuální problémy IG 2011
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010
 • 17. setkání uživatelů GEPRO & ATLAS

  Ze zahraničí

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  ČSGK

 • S čistou hlavou odešel málokdo

  KGK

 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Jmenný seznam ÚOZI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Veřejného slyšení se nezúčastním

  # ------------ Původní zpráva ------------
  # Od: Ivana.Rehakova@cuzk.cz
  # Komu: chomutovskeudalosti2011@seznam.cz,
  # Kopie: karel.ctvrtecka@cuzk.cz, Martina.Beckova@cuzk.cz,
  # Jiri.Bartak@cuzk.cz, Stanislava.Mareskova@cuzk.cz,
  # Předmět: RE: Pozvánka na veřejné slyšení
  # Datum: 24.3.2011 15:26:56

  # ----------------------------------------
  # Dobrý den, sděluji Vám, že se veřejného slyšení dne 30.3.2011 v Chomutově
  # nezúčastním. Nesouhlasím s tímto způsobem jednání a domnívám se, že nezajistí
  # Vámi požadovanou nápravu.
  # Po dohodě s Ing.Beckovou jsem někdy koncem února oslovila několik (cca 10-12)
  # geodetů a firem, abych zjistila, co je tím hlavním problémem při vzájemné
  # spolupráci geodetů a katastrálního pracoviště Chomutov. Tyto poznatky včetně
  # mých dlouholetých zkušeností jsem shrnula, zobecnila a (bez uvádění konkrétních
  # jmen dotázaných)jsem je přetlumočila Ing. Beckové, Kamile Veselé a paní
  # Matulové. Je jen jejich věcí, zda z toho vyvodí nějaké závěry.
  # Ráda budu i dále jednat s každým geodetem o věcných a odborných otázkách, ale
  # nepřikloním se k všeobecnému proudu, který na KP Chomutov vidí jen samé vady. Do
  # ankety jsem se nezapojila proto, že převážná část příspěvků není věcná a anketa
  # se zvrhla ve vyřizování osobních antipatií.
  # Velmi mi vadí, jak si všichni stěžují na atmosféru na pracovišti. Chtěla bych
  # upozornit geodety na to, že jsou klienty katastrálního úřadu stejně jako
  # ostatní. Takže pokud funguje vydávání podkladů pro geometrické plány a jejich
  # následné potvrzování, pak ať se nestarají o to, jaká je atmosféra na
  # katastrálním pracovišti. Atmosféra není podstatná, pokud je Vám v krátké lhůtě
  # třeba jen na základě mailové žádosti přiděleno ZPMZ,parcelní číslo a zaslán
  # výřez.
  # Tzv. "dvojstupňové" potvrzování GP já osobně považuji za zbytečné a za ztrátu
  # času, ale je věcí ředitele KP, jak si chod pracoviště zorganizuje. Organizace
  # práce na KP Chomutov je zřejmě celkově dobrá, protože dosahuje mimořádně dobrých
  # výsledků, které Český úřad zeměměřický a katastrální posuzuje podle lhůt
  # vkladových i záznamových řízení a podle postupu digitalizace.
  # Co se týče kvality map FUO, tak všichni víme, že jsou mizerné a digitalizace je
  # asi nevylepší. Velká část DKM již v ISKN existovala, když Ing.Becková nastoupila
  # do funkce. Problém údržby a zapracování nových geometrických plánů do DKM/KMD
  # řešíme všude a tak se nedomnívejte, že jediné problémy máte na Chomutovsku.
  # Tzv. Chomutovské události mi připadají jako velká nafouknutá bublina a nehodlám
  # dělat 30.3. publikum pro osobní výpady vůči Ing.Beckové. Cestu k urovnání
  # rozjitřených vztahů vidím ve vzájemném jednání vybraného zástupce(ů) geodetické
  # veřejnosti s Ing.Čtvrtečkou a Ing.Beckovou, případně s dalšími přizvanými. Pokud
  # mě Ing.Čtvrtečka vyzve, že bych já osobně mohla v nápravě vztahů něčím pomoci,
  # pak budu v konkrétních krocích ochotně spolupracovat.
  #

  # S pozdravem Ing.Řeháková KP Louny
  # Pokud bude třeba, souhlasím s otištěním mého názoru v Zeměměřiči.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 25.03.2011
  ID článku: 3969              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK