[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2011

Resort ČÚZK

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Veřejného slyšení se nezúčastním
 • Já zaměstnanec KP se veřejného slyšení zúčastním
 • Také se veřejného slyšení zúčastním
 • V Chomutově na KP zavedli školácké notýsky
 • Šikana a ponižování je na denním pořádku
 • Ředitelka KP v Chomutově si na každého zaměstnance něco našla
 • Chomutov konečně vyřešen
 • Žádná stížnost ze strany zaměstnanců nebyla vyřešena
 • Hledá se ředitel/-ka na KP v Chomutově
 • Vtipný dopis na katastr
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška

  Katastr nemovitostí

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků
 • Vtipný dopis na katastr

  Geodézie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Aktuální problémy IG 2011

  Kartografie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010

  Pozemkové úpravy

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  GIS

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Praha vydala nové Územně analytické podklady

  GPS

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  DPZ

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Satelitní snímky z Japonska, před a po zemětřesení a tsunami

  Fotogrammetrie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze

  Software

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Různé

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma

  Školství

 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ

  Internet

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Historie

 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Přečtěte si

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Zajímavosti

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Z domova

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Aktuální problémy IG 2011
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010
 • 17. setkání uživatelů GEPRO & ATLAS

  Ze zahraničí

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  ČSGK

 • S čistou hlavou odešel málokdo

  KGK

 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Jmenný seznam ÚOZI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Hledá se ředitel/-ka na KP v Chomutově

  ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ
  Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem
  vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
  ředitel / ředitelka Katastrálního pracoviště Chomutov

  Požadujeme:

  - vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zeměměřictví, právo, ekonomiku, informatiku nebo veřejnou správu znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
  - vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost
  - velmi dobré komunikační schopnosti, schopnost řídit kolektiv
  - občanskou bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů) splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon)
  - praxe ve správě a vedení katastru nemovitostí, případně v oblasti zeměměřických činností výhodou
  - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb. výhodou
  - znalost anglického / německého jazyka výhodou

  Náplň práce a místo výkonu práce:
  - organizace a řízení veškeré činnosti katastrálního pracoviště v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy resortu a katastrálního úřadu
  - odpovědnost řediteli katastrálního úřadu za plnění a kontrolu stanovených úkolů
  - místem výkonu práce je sídlo katastrálního pracoviště a obvod jeho územní působnosti

  Nabízíme:
  - odměňování podle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (pět týdnů dovolené, příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování, pružná pracovní doba, FKSP)
  - možnost odborného růstu

  Požadované dokumenty:
  - strukturovaný profesní životopis s popisem dosavadní odborné praxe
  - písemnou představu o řízení katastrálního pracoviště v oblasti odborné, personální a ekonomické
  - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně i kopie dalších dokladů (např. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb.;
  - doklad o jazykových znalostech apod.)
  - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
  - osvědčení a čestné prohlášení dle zákona číslo 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971)

  Termín nástupu:
  - co nejdříve, nejpozději 1. 7. 2011
  Uchazeč může být podroben konkursním psychologickým testům.

  Písemné přihlášky včetně požadovaných dokumentů zašlete do 22. 4. 2011 v elektronické podobě na adresu karel.ctvrtecka@cuzk.cz, nebo v listinné podobě na ředitele katastrálního úřadu - Ing. Karel Čtvrtečka, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, který je zároveň připraven Vám poskytnout podrobnější informace k výběrovému řízení.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 02.04.2011
  ID článku: 3981              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=560-REDITEL_CHOM_2011...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK