[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06 /2011

Resort ČÚZK

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  Katastr nemovitostí

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Geometrický plán a KMD
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  Geodézie

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • LEICA GNSS technologie
 • Tři v jednom u Leica Geosystems

  Kartografie

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Pozemkové úpravy

 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

  GIS

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Kulaté razítko a geoinformatici
 • Aplikace AKatastr

  GPS

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  DPZ

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Fotogrammetrie

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Software

 • Bentley Forum 2011
 • Bentley PowerCivil for Czech Republic
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • Aplikace AKatastr

  Různé

 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Geomatika v projektech
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Školství

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Autoři bakalářských a diplomových prací
 • Stanovisko děkanů technických fakult
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Naučte se MicroStation snadno a rychle
 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Internet

  Historie

 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Přečtěte si

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • GISáček 2011
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Zajímavosti

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Z domova

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Bentley Forum 2011
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Country koncerty v Praze
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Radim Zenkl opět exceloval
 • Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?

  Ze zahraničí

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Geomatika v projektech

  ČSGK

 • Geometrický plán a KMD
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Nové zdroje geoprostorových dat pokrývající celé území státu od roku 2010 - první výsledky výzkumu jejich kvalitativních parametrů představil doc. Šíma na GIS Ostrava 2011

  Rok 2010 se stal v České republice historickým přelomem pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat pokrývajících celé území státu. Na 36 % území České republiky bylo realizováno digitální letecké měřické snímkování v barevném (RGB) a blízkém infračerveném (NIR) pásmu spektra s rozlišením cca 0,20 m na zemi s primárním cílem vytvořit v rámci dlouhodobého projektu periodického leteckého měřického snímkování databanku těchto digitálních obrazových záznamů a digitální barevné ortofotografické zobrazení celého území státu s rozlišením 0,25 m na zemském povrchu. Tím bylo v zásadě ukončeno dosavadní letecké měřické snímkování na film a následné přesné skenování fotografických snímků do rastrové formy nutné pro další počítačové zpracování.

  Současně bylo úspěšně realizováno letecké laserové skenování cca 42 % území státu v rámci Projektu tvorby nového výškopisu území České republiky. Jeho cílem je vytvořit digitální model reliéfu vysoké hustoty a přesnosti (High Resolution Elevation Data) a také digitální model povrchu celého státního území do konce roku 2015. Tím budou uspokojeny požadavky řady odvětví státní správy na poskytování kvalitních výškopisných informací a závazky České republiky v rámci projektu INSPIRE.

  Investory obou projektů jsou Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavními zpracovateli prvotních geoprostorových dat jsou Zeměměřický úřad a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Oddělení geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni spolupracuje již od zrodu obou projektů na definování a hodnocení kvalitativních parametrů všech předpokládaných či již realizovaných výsledných produktů.

  Referát docenta Šímy na GIS Ostrava 2011 uvádí první výsledky výše popsaných aktivit v roce 2010 a některé informace o dostupnosti nových zdrojů geoprostorových dat pro tvůrce a uživatele geografických informačních systémů - viz link další informace.

  Docent Šíma dnes 22. dubna 2011 oslavuje 75. narozeniny.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 22.04.2011
  ID článku: 3982              Používané zkratky
  další informace: gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2011/sbornik/papers/Sima.pdf...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku