[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2011

Resort ČÚZK

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Veřejného slyšení se nezúčastním
 • Já zaměstnanec KP se veřejného slyšení zúčastním
 • Také se veřejného slyšení zúčastním
 • V Chomutově na KP zavedli školácké notýsky
 • Šikana a ponižování je na denním pořádku
 • Ředitelka KP v Chomutově si na každého zaměstnance něco našla
 • Chomutov konečně vyřešen
 • Žádná stížnost ze strany zaměstnanců nebyla vyřešena
 • Hledá se ředitel/-ka na KP v Chomutově
 • Vtipný dopis na katastr
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška

  Katastr nemovitostí

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků
 • Vtipný dopis na katastr

  Geodézie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Aktuální problémy IG 2011

  Kartografie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010

  Pozemkové úpravy

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  GIS

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Praha vydala nové Územně analytické podklady

  GPS

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  DPZ

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Satelitní snímky z Japonska, před a po zemětřesení a tsunami

  Fotogrammetrie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze

  Software

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Různé

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma

  Školství

 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ

  Internet

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Historie

 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Přečtěte si

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Zajímavosti

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Z domova

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Aktuální problémy IG 2011
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010
 • 17. setkání uživatelů GEPRO & ATLAS

  Ze zahraničí

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  ČSGK

 • S čistou hlavou odešel málokdo

  KGK

 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Jmenný seznam ÚOZI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy

  V posledním čísle Zeměměřiče (3+4/2011) se mi velmi líbil článek Ing. Milana Hromádky: "Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy".

  Nechci tímto reagovat na tvorbu cen v geodézii, ale na jiný problém, na který autor stručně a výstižně poukázal - a sice na velký počet pracovníků v oboru geodézie, kteří by svým profesním zařazením měli pracovat úplně někde jinde!

  Přemýšlím, kdo z nás by si nechal např. vyoperovat slepé střevo absolventem gymnázia, který si o této operaci něco přečetl a nabyl dojmu, že na ni vlastně nic složitého není ...?

  V době, kdy se neustále volá po zvyšování prestiže našeho oboru, by nám nemělo být lhostejné, kolik procent skutečných geodetů dostane možnost skutečnou geodézii dělat.

  Vždyť už přece tady máme zástupy rychlokvašených geodetů, kteří jsou přece tak šikovní a hlavně jsou levní.

  Zdravím redakci i autora článku.
  Michal Mudra, Jeseník


  I já vidím jako jeden z problémů zaměstnávání nekvalifikovaných osob na zeměměřické činnosti. Přitom zákon č.200/1994 Sb. v §3 odst. 3 a 4 jasně definují, kdo je oprávněný zeměměřické činnosti vykonávat. Myslím, že legislativa toto řeší zcela jasně. Pokud to nebudeme respektovat my geodeti a strpíme vedle sebe tyto nekvalifikované síly, nemůžeme se divit, že jsme tak, kde jsme. Ano, stát u stroje a mačkat tlačítka je snadné, ale v některých situacích jsou právě znalosti a vzdělání ty aspekty, které rozhodují o kvalitním výsledku naší práce. V opačném případě by měly nastoupit kontrolní orgány (ZKI, ČOI), a tyto prohřešky postihovat.

  Děkuji, s pozdravem
  Ing. Zdeněk Drápela, Geocart CZ, a.s.


  Pane ing Milane Hromádko,
  se zájmem jsem si přečetl v Zeměměřiči 3+4/2011 Vaši úvahu „Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy“.
  Máte pravdu ve věci „kvalifikovanosti“ rychlokvašek, vůbec máte v lecčems pravdu, jen s posledním odstavcem se nemohu zcela ztotožnit.
  Domnívám se, že velká firma (mimochodem: to je od kolika pracovníků?) by měla nabídnout i širší spektrum prací než „vlk samotář“ orientovaný na geometrické plány. Velká firma potřebuje vytvořené systémy (kvalita – ISO, ekonomika – dlouhodobé výhledy, finanční rezervy, technické vybavení atd.). Velká firma když se zastaví na týden, nese daleko větší škodu než malá firma (ten „vlk samotář“). Velká firma má podstatně větší režii než samotář vyrábějící v obýváku Nehledě k tomu, že když malá firma propustí 30% lidí, jedná se o jednotlivce, u velké firmy to znamená zásadní ovlivnění životního standardu až u desítek lidí a jejich rodin. Je to tedy nesouměřitelné. Kdo tedy může být levnější?
  Ceny jsou v současnosti skutečně nereálné, urážející naši odbornou veřejnost, chce se mi konstatovat, že by měly být přímo žalovatelné. Ale ruku na srdce: vše souvisí s přidanou hodnotou prací a společenským postavením oboru. My zpracujeme mapový podklad za 10 tisíc a klient se diví jak jsme drazí, projektant vezme tlustou fixu, udělá do našeho podkladu tlustou čáru a klient zcela bez výhrad zaplatí za tuto čáru 50 tisíc. Z toho plyne poučení: pokud bude zeměměřič pouhým sběračem dat, bude muset být i sběračem kořínků, červíků a larv, to aby se uživil.
  Společenské postavení si nevybudujeme v montérkách, holínkách a čepicích „hadovkách“. To když se objeví na vesnici, tak budou domorodci nikoliv objednávat geometrické plány, ale zavírat slepice a další drobné hospodářské zvířectvo před nájezdem geodetů.
  Zkrátka: všechno má svoje! Zkrátka: zřejmě na zničených cenách našich prací mají všichni zhruba stejný podíl.
  František Janovský, Litoměřice

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 13.04.2011
  poslední aktualizace: 19.04.2011
  ID článku: 3987              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku