[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2011

Resort ČÚZK

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Stres, šikana a mobbing v geodézii a katastru
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Veřejného slyšení se nezúčastním
 • Já zaměstnanec KP se veřejného slyšení zúčastním
 • Také se veřejného slyšení zúčastním
 • V Chomutově na KP zavedli školácké notýsky
 • Šikana a ponižování je na denním pořádku
 • Ředitelka KP v Chomutově si na každého zaměstnance něco našla
 • Chomutov konečně vyřešen
 • Žádná stížnost ze strany zaměstnanců nebyla vyřešena
 • Hledá se ředitel/-ka na KP v Chomutově
 • Vtipný dopis na katastr
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška

  Katastr nemovitostí

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků
 • Vtipný dopis na katastr

  Geodézie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Aktuální problémy IG 2011

  Kartografie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010

  Pozemkové úpravy

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  GIS

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Praha vydala nové Územně analytické podklady

  GPS

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  DPZ

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Satelitní snímky z Japonska, před a po zemětřesení a tsunami

  Fotogrammetrie

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze

  Software

 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Různé

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Pro velkoformátový skener nově i do HSI
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma

  Školství

 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ

  Internet

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Historie

 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Přečtěte si

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  Zajímavosti

 • Vážený pane doktore
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • Ukázkový výtisk časopisu Zeměměřič zdarma
 • Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

  Z domova

 • S čistou hlavou odešel málokdo
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • HSI nejlepší v prodeji SW Bentley pro vertikálu Geospatial (geoprostorové produkty) ve Střední a Východní Evropě v roce 2010
 • Chomutovské události zpozdí vydání Zeměměřiče
 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis
 • CIPA Symposium proběhne v září v Praze
 • Aktuální problémy IG 2011
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Zkouška
 • 9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Svět knihy pokřtí nový atlas
 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010
 • 17. setkání uživatelů GEPRO & ATLAS

  Ze zahraničí

 • Geodis pro své zákazníky vydává časopis

  ČSGK

 • S čistou hlavou odešel málokdo

  KGK

 • Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
 • Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
 • Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
 • Jmenný seznam ÚOZI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Publikovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ke sporům o hranice pozemků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010

  Kartografická společnost zve na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010, které se koná na veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti ve čtvrtek 12.května 2011 od 13 hodin (v Literárním sále).


  NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2010

  Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila kartografická díla vydaná v roce 2010, určila nominace v jednotlivých kategoriích, vyhodnotila vítěze a udělila zvláštní ocenění. V pořadí již 13. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku tak zná své vítěze, kteří budou vyhlášeni v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha.
  O titul Mapa roku 2010 bojovalo celkem 75 produktů, které do soutěže přihlásilo 28 producentů z celé České republiky.

  Počet přihlášených produktů dle kategorií:
  Kategorie (Počet přihlášených produktů)
  Atlasy, soubory a edice map (14)
  Samostatná kartografická díla (33)
  Kartografická díla pro školy (1)
  Kartografické výsledky studentských prací (13)
  Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu (14)


  NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2010:

  V kategorii Atlasy, soubory a edice map:
  • Kapesní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
  • Atlas krajiny ČR (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
  • Edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
  • Svědectví map – lesní mapy (Národní zemědělské muzeum Praha)

  V kategorii Samostatná kartografická díla:
  • Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (ROSY)
  • CHKO Český ráj (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
  • Cykloráj Ralsko (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
  • Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
  • Jižní Morava, rybářská mapa (SHOCart, spol. s r. o.)

  Kategorie Kartografická díla pro školy
  Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny.

  V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:
  • Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS BRNO, spol. s r. o.)
  • Komplexní mapa veřejné dopravy v Českých Budějovicích (SmartGIS, spol. s r. o.)
  • Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace (Stanislav Popelka)
  • SmartMaps Office – Mapový IS pro PC, verze 2.2.0 (PLANstudio, spol. s r. o.)
  • Časové animace starých map (Martin Mikloš)

  V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:
  • Vývoj toponym na starých mapách (Klára Brašnová)
  • Časové animace starých map (Martin Mikloš)
  • Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ (Jiří Sedoník)
  • Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Zuzana Zapletalová)

  Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2010 udělila nad rámec cen udělovaných v rámci jednotlivých kategorií dvě zvláštní ocenění.

  Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku

  V Olomouci dne 4. května 2011

  Mgr. Alena Vondráková – mail: alena.vondrakova@upol.cz, telefon: 604 402 502

  Česká kartografická společnost (KS ČR)

  vyvěšeno: 04.05.2011
  ID článku: 3998              Používané zkratky
  další informace:www.czechmaps.cz
  www.czechmaps.cz/maparoku

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů