[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06 /2011

Resort ČÚZK

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  Katastr nemovitostí

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Geometrický plán a KMD
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  Geodézie

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • LEICA GNSS technologie
 • Tři v jednom u Leica Geosystems

  Kartografie

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Pozemkové úpravy

 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

  GIS

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Kulaté razítko a geoinformatici
 • Aplikace AKatastr

  GPS

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  DPZ

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Fotogrammetrie

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Software

 • Bentley Forum 2011
 • Bentley PowerCivil for Czech Republic
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • Aplikace AKatastr

  Různé

 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Geomatika v projektech
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Školství

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Autoři bakalářských a diplomových prací
 • Stanovisko děkanů technických fakult
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Naučte se MicroStation snadno a rychle
 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Internet

  Historie

 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Přečtěte si

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • GISáček 2011
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Zajímavosti

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Z domova

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Bentley Forum 2011
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Country koncerty v Praze
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Radim Zenkl opět exceloval
 • Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?

  Ze zahraničí

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Geomatika v projektech

  ČSGK

 • Geometrický plán a KMD
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Diskusní seminář k tématice cenových map

  Sdružení Nemoforum si Vás dovoluje pozvat na Diskusní seminář k tématice cenových map v úterý 7. června 2011 od 9 hodin v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8, Pod sídlištěm 9 (konferenční sál, 6. patro)

  Motto
  Prezentace širších souvislostí, názorů, přístupů a zkušeností + diskuse k tématu cenových map a k finanční a daňové problematice ve vazbě na nemovitosti.
  Garanti akce - členové Pléna Nemofora
  JUDr. Alena Holmes, ředitelka odb. Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování, MF ČR
  Ing. Zbyněk Smejkal, prezident České společnosti certifikovaných odhadců majetku

  Předběžný program
  9:00 Úvodní slovo
  Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální (místopředseda Nemofora)
  JUDr. Alena Holmes, Ministerstvo financí ČR
  9:10 Možnosti evidování cen v ISKN a RÚIAN
  Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální
  9:30 Zkušenosti z pilotních studií k mapám pro daňové základy v oblasti daně z nemovitosti
  Ing. Vlasta Scholzová, Ing. Petra Zuzaňáková, Ph.D., Ministerstvo financí ČR
  10:00 Cenové mapy stavebních pozemků
  Ing. Zbyněk Smejkal, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
  10:30 Diskuse

  10:45 p ř e s t á v k a
  11:05 MMR – Mapa místně obvyklého nájemného
  zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
  11:25 K mapě nájemného podle MMR
  Ing. Zbyněk Smejkal, Česká společnost certifikovaných odhadců majetku
  11:55 Diskuse
  12:15 Závěr

  Přihlášky
  Z organizačních důvodů je nezbytné, aby se účastníci jmenovitě přihlásili mailem na adresu sekretariátu Nemofora v termínu do 2. června 2011. (uveďte jméno a titul účastníka, instituci, e-mail – přihlášku vám potvrdíme). Vložné se neplatí.

  Vzhledem ke kapacitě sálu doporučujeme přihlásit se co nejdříve.
  Registrace účastníků na místě od 8:30 hodin. Ukončení semináře do 12:30 hodin.
  Kontakt: Nemoforum – sekretariát, Ing. Růžena Zimová, Ph.D., e-mail: nemoforum@cuzk.cz

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.05.2011
  ID článku: 4007              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz/nemoforum...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů