[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06 /2011

Resort ČÚZK

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  Katastr nemovitostí

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Geometrický plán a KMD
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  Geodézie

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • LEICA GNSS technologie
 • Tři v jednom u Leica Geosystems

  Kartografie

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Pozemkové úpravy

 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

  GIS

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Kulaté razítko a geoinformatici
 • Aplikace AKatastr

  GPS

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  DPZ

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Fotogrammetrie

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Software

 • Bentley Forum 2011
 • Bentley PowerCivil for Czech Republic
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • Aplikace AKatastr

  Různé

 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Geomatika v projektech
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Školství

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Autoři bakalářských a diplomových prací
 • Stanovisko děkanů technických fakult
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Naučte se MicroStation snadno a rychle
 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Internet

  Historie

 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Přečtěte si

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • GISáček 2011
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Zajímavosti

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Z domova

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Bentley Forum 2011
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Country koncerty v Praze
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Radim Zenkl opět exceloval
 • Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?

  Ze zahraničí

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Geomatika v projektech

  ČSGK

 • Geometrický plán a KMD
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mapa roku 2010 – výsledky

  Porota Kartografické společnosti České republiky vyhlásila vítěze soutěže Mapa roku. Celkem soutěžilo o toto ocenění 75 mapových děl, tištěných i online, které do soutěže přihlásilo 28 českých producentů.

  Vítězné práce

  V třináctém ročníku soutěže v kategorii atlasů a souborů map zvítězil Atlas krajiny ČR, financovaný Ministerstvem životního prostředí.

  V kategorii samostatných mapových děl zvítězila turistická mapa Pomezí Krkonoš a Jizerských hor, vydaná ve vydavatelství ROSY.

  V kategorii digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byla oceněna Historická ortofotomapa ČR od společnosti GEODIS BRNO.

  V kategorii školních produktů nebyla oceněněna žádná díla.

  V kategorii výsledků studentských prací byla v konkurenci děl z pěti vysokých škol za nejlepší vyhlášena práce Zuzany Zapletalové s názvem Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace. Zuzana Zapletalová studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.

  Komise udělila dvě čestná ocenění. První převzali tvůrci mapového souboru Svědectví map – lesní mapy, které vydalo Národní zemědělské muzeum. Druhé čestné uznání putovalo do společnosti SmartGIS za Komplexní mapy veřejné dopravy.


  Přehled všech nominací

  Počet přihlášených produktů dle kategorií:

  Kategorie a počty přihlášených produktů:

  Atlasy, soubory a edice map - 14
  Samostatná kartografická díla – 33
  Kartografická díla pro školy – 1
  Kartografické výsledky studentských prací – 13
  Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – 14


  NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2010:

  V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

  • Kapesní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
  • Atlas krajiny ČR (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
  • Edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
  • Svědectví map – lesní mapy (Národní zemědělské muzeum Praha)

  V kategorii Samostatná kartografická díla:

  • Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (ROSY)
  • CHKO Český ráj (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
  • Cykloráj Ralsko (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
  • Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
  • Jižní Morava, rybářská mapa (SHOCart, spol. s r. o.)

  Kategorie Kartografická díla pro školy

  Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny.

  V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:

  • Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS BRNO, spol. s r. o.)
  • Komplexní mapa veřejné dopravy v Českých Budějovicích (SmartGIS, spol. s r. o.)
  • Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace (Stanislav Popelka)
  • SmartMaps Office – Mapový IS pro PC, verze 2.2.0 (PLANstudio, spol. s r. o.)
  • Časové animace starých map (Martin Mikloš)

  V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:

  • Vývoj toponym na starých mapách (Klára Brašnová)
  • Časové animace starých map (Martin Mikloš)
  • Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ (Jiří Sedoník)
  • Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Zuzana Zapletalová)
  • redakce Zeměměřiče

   vyvěšeno: 19.05.2011
   poslední aktualizace: 20.05.2011
   ID článku: 4008              Používané zkratky
   další informace:www.czechmaps.cz
   www.czechmaps.cz/maparoku


   Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
   [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů