[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2011

Resort ČÚZK

  • Jiří Šíma oslavuje 75 let
  • Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
  • Inovované Nahlížení do katastru
  • Ing. Vladimír Simonov zemřel

    Katastr nemovitostí

  • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
  • Geometrický plán a KMD
  • Inovované Nahlížení do katastru
  • LEICA GNSS technologie
  • Aplikace AKatastr

    Geodézie

  • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
  • Přesné geodetické měření v průmyslu
  • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
  • LEICA GNSS technologie
  • Tři v jednom u Leica Geosystems

    Kartografie

  • GISáček 2011
  • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
  • Mapa roku 2010 – výsledky
  • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

    Pozemkové úpravy

  • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

    GIS

  • GISáček 2011
  • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
  • Diskusní seminář k tématice cenových map
  • Kulaté razítko a geoinformatici
  • Aplikace AKatastr

    GPS

  • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
  • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
  • LEICA GNSS technologie
  • Aplikace AKatastr

    DPZ

  • Jiří Šíma oslavuje 75 let
  • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

    Fotogrammetrie

  • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

    Software

  • Bentley Forum 2011
  • Bentley PowerCivil for Czech Republic
  • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
  • Aplikace AKatastr

    Různé

  • Volejbalový turnaj G+K 2011
  • Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku
  • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
  • Geomatika v projektech
  • Radim Zenkl opět exceloval

    Školství

  • Jiří Šíma oslavuje 75 let
  • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
  • Autoři bakalářských a diplomových prací
  • Stanovisko děkanů technických fakult
  • Mapa roku 2010 – výsledky
  • Volejbalový turnaj G+K 2011
  • Naučte se MicroStation snadno a rychle
  • Kulaté razítko a geoinformatici

    Internet

    Historie

  • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

    Přečtěte si

  • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
  • GISáček 2011
  • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

    Zajímavosti

  • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
  • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
  • Radim Zenkl opět exceloval

    Z domova

  • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
  • Bentley Forum 2011
  • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
  • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
  • Přesné geodetické měření v průmyslu
  • GISáček 2011
  • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
  • Diskusní seminář k tématice cenových map
  • Mapa roku 2010 – výsledky
  • Country koncerty v Praze
  • Volejbalový turnaj G+K 2011
  • Radim Zenkl opět exceloval
  • Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?

    Ze zahraničí

  • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
  • Geomatika v projektech

    ČSGK

  • Geometrický plán a KMD
  • Ing. Vladimír Simonov zemřel

    KGK

  • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

    NZK

    Úvodník

    Katalog

    Vševědna

  • Kulaté razítko a geoinformatici

    Zeměměřičský věstník

    Zeměměřická oborová rada

    Průvodce číslem

    Sborník rozhodnutí

    Historie novinek

    Archív

    Neplatiči

    Památky

    Informace pro předplatitele

    Používané zkratky - Zkratkovník

    Vševědna

    Diář

    Krádeže

    Volná místa - Z první ruky

    SECOND HAND - Z druhé ruky

    Objednávky

    Píšete nám

    Koncepce oborů zeměměřictví
    a katastru nemovitostí-příspěvky

    Galerie katastrálních map

  • Tři v jednom u Leica Geosystems

    Totální stanice LEICA systému Viva s vestavěným fotoaparátem


    Jedinečná možnost fotodokumentace měření, obrazově podporované měření s totální stanicí a nově i digitální vyhodnocování snímkových informací s vyhodnocením fotografií ve speciálním programu.
    Díky nové generaci geodetických totálních stanic Leica nejvyšší třídy (známou jako Leica Viva) TS11 a TS15 je vedle zjednodušení obsluhy, zvýšení přesnosti měření, nových paměťových médií a efektního hlasového syntezátoru uživatelům k dispozici také mnoho nových měřických funkcí. Mezi ně patří u modelů označených “I“ také vestavěný fotoaparát.

    Co takový přístroj umí navíc?

    » Náčrty a poznámky přímo v terénu:

    • z kontroleru nebo od totální stanice můžete udělat libovolnou fotografii
    - do takové fotky můžete psát náčrty stylusem (výběr z různých barev, typů čáry, tloušťky čáry)
    - takovou fotku můžete uložit ke konkrétnímu bodu!
    - název fotky = název bodu (jednoduchá identifikace fotek v kanceláři)
    • máte k dispozici prázdný kus „papíru“
    - na tento papír můžete zase malovat libovolné náčrtky, poznámky
    - můžete si to zase uložit ke konkrétnímu bodu (poslednímu změřenému) – to dokonce umějí i všechny ostatní modely řady Viva
    • mapové okno můžete uložit jako obrázek
    - do této „mapy“ si můžete malovat libovolné poznámky, místopisy apod.
    - ase lze uložit třeba ke konkrétnímu bodu – to také umějí i všechny ostatní modely řady Viva

    » Na displeji přístroje (a na kontroleru one man systému) vidíte to, co vidí totální stanice. V systému jedonomužné obsluhy můžete tedy:

    • měřit bez hranolu i od výtyčky
    • podívat se s hranolem, proč vás totální stanice ztratila, a jedním kliknutím ji na sebe zpátky zacílit V terénu pořízené obrázky, propojené během měření s jakýmkoli měřeným bodem (nebo uložené jen tak do zakázky) je pak dále možno importovat, prohlížet a spravovat v již známém obslužném softwaru Leica Geo Office. Tohle všechno můžete provádět již dnes.

    Zanedlouho ale bude též možné v nafocených snímcích i měřit. Partner firmy Leica Geosystems, firma Photo Mess Systeme AG s mnohaletými zkušenostmi s průsekovou fotogrammetrií, vyvinul aplikaci pro vyhodnocování detailů z jednoho snímku, ze snímkových dvojic, resp. vícero fotografií. Vlastníte-li AutoCAD 14-2010, 2012 nebo BricsCAD V10 & V11, budete moci již brzy všechny jejich kreslící funkce s výhodou využít. Standardní přesnost měření ve snímcích se pak bude pohybovat od < 5 mm ve vzdálenosti 30–35 m od snímaného objektu resp. < 15 mm ve vzdálenosti okolo 100 m.

    » Varianty vyhodnocení:

    1 Měření z jednoho orientovaného snímku – 2,5 - 3D
    Princip: Protínání 1 paprsku s rovinou v prostoru
    Výsledek: Bod ve 2,5 až 3D
    Předpoklad: 1 orientovaný snímek z kalibrovaného fotoaparátu v totální stanici Leica Viva TS11 nebo TS15, 1 rovina – definovaná v softwaru
    Přesnost: střední až nízká
    Automatické rozpoznání měřické chyby: Není možné
    Možný zdroj chyby: Měření ke špatné ploše
    Výhody: Velmi rychlé, pokrývá 75 % měřických úloh
    2 Měření ze dvou orientovaných snímků – 3D
    Princip: Protínání 2 paprsků
    Výsledek: Bod ve 3D
    Předpoklad: 2 orientované snímky z kalibrovaného fotoaparátu v totální stanici Leica Viva TS11 nebo TS15, 1 rovina – definovaná v softwaru
    Přesnost: velmi vysoká až vysoká
    Automatické rozpoznání měřické chyby: ANO (případně chybové hlášení)
    3 Možnost vložení kresby (bodů. liníí a dalších AutoCADu dostupných tvarů v knihovně prvků) do snímku – pro kontrolu přesnosti a disponibility detailů při tvorbě podkladů pro rekonstrukce.

    Navštivte www.gefos-leica.cz.

    Vl. Černohorský

    vyvěšeno: 12.08.2011
    ID článku: 4030              Používané zkratky
    další informace: www.gefos-leica.cz...


    Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
    [Server] [Pošta]
    vytisknout

    Geodézie

  • MĚŘENÍ V PRŮMYSLU - doprovodný odborný program mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
  • Zavery z konferencie GEODÉZIA A KARTOGRAFIA V DOPRAVE (2017)