[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2011

Resort ČÚZK

 • ČÚZK: Statistiky transakcí za 1.–2. čtvrtletí 2011
 • Plná moc, pověření a GP
 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků
 • Centralizace ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • ČÚZK: Statistiky transakcí za 1.–2. čtvrtletí 2011
 • Plná moc, pověření a GP
 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků
 • Centralizace ISKN

  Geodézie

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia
 • Geodézia a kartografia v dopravě

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 3D modely významných objektů
 • Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

  GPS

 • 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Seminář ProGEO v11 proběhl v Praze
 • Centralizace ISKN

  Různé

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana
 • Kácet nebo nekácet na Šumavě?
 • 3D modely významných objektů
 • Rozkaz zněl jasně, zastavit brouka s koženou brašnou!

  Školství

 • Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

  Internet

 • 3D modely významných objektů
 • Centralizace ISKN

  Historie

 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana

  Přečtěte si

 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků

  Zajímavosti

 • 3D modely významných objektů

  Z domova

 • Seminář ProGEO v11 proběhl v Praze
 • 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia
 • Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

  Ze zahraničí

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • Návštěva Intergea 2011
 • Geodézia a kartografia v dopravě

  ČSGK

 • Návštěva Intergea 2011
 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana

  KGK

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Plná moc, pověření a GP

  Otázka na KP od kontrolního orgánu na KÚ byla: "Jak vydáváte GP když nemáme plné moci a pověření?"

  Odpověď: Rychle to doplníme.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Všem katastrálním pracovištím

  S účinností od 1.7.2011 je možné přijímat žádosti o potvrzení GP pouze na nových formulářích ČÚZK.

  Ohledně doložení plné moci k projednání vad a k převzetí GP se sděluje následující:
  * plnou moc vždy uděluje ÚOZI
  * správní řád vyžaduje úředně ověřený podpis plné moci v případě tzv. generální plné moci upravené v § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu (plná moč pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem), pokud není tato plná moc udělena do protokolu
  * plná moc se uděluje pouze jednomu zmocněnci, jak je patrné z ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu, jímž může být fyzická osoba nebo právnická osoba. Za zmocněnce - právnickou osobu jsou podle § 30 odst. 1 správního řádu, oprávněny jednat osoby uvedené v § 21 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, t.j. zejména zaměstnanci pověření statutárním orgánem
  * protože lze očekávat, že někteří ÚOZI budou plné moci zasílat na KÚ, bude na KÚ zřízeno centrální úložiště plných močí, do kterého budou mít přístup všechna KP.

  O zprovoznění centrálního úložiště budou všechna KP včas informována sdělením OMaK.


  Jelikož v plné moci je napsáno, že ÚOZI dává plnou moc (většinou) právnické osobě (firmě), musí ještě firma dodat "pověření", kde budou vyjmenováni zaměstnanci firmy, kteří budou přebírat GP nebo budou projednávat vady v GP.


  O novém formuláři informoval Web Zeměměřiče v lednu 2011.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.07.2011
  ID článku: 4034              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3940...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí