[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2011

Resort ČÚZK

 • ČÚZK: Statistiky transakcí za 1.–2. čtvrtletí 2011
 • Plná moc, pověření a GP
 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků
 • Centralizace ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • ČÚZK: Statistiky transakcí za 1.–2. čtvrtletí 2011
 • Plná moc, pověření a GP
 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků
 • Centralizace ISKN

  Geodézie

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia
 • Geodézia a kartografia v dopravě

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • 3D modely významných objektů
 • Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

  GPS

 • 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Seminář ProGEO v11 proběhl v Praze
 • Centralizace ISKN

  Různé

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana
 • Kácet nebo nekácet na Šumavě?
 • 3D modely významných objektů
 • Rozkaz zněl jasně, zastavit brouka s koženou brašnou!

  Školství

 • Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

  Internet

 • 3D modely významných objektů
 • Centralizace ISKN

  Historie

 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana

  Přečtěte si

 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků

  Zajímavosti

 • 3D modely významných objektů

  Z domova

 • Seminář ProGEO v11 proběhl v Praze
 • 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia
 • Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

  Ze zahraničí

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie
 • Návštěva Intergea 2011
 • Geodézia a kartografia v dopravě

  ČSGK

 • Návštěva Intergea 2011
 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana

  KGK

 • Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zfalšoval podpisy při vytyčení pozemků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vzpomínka na Ing. Jaroslava Kolmana

  Na úterý 26. července 2011 připadlo významné výročí narození jedné z nepřehlédnutelných osobností oboru zeměměřictví – žel výročí nedožité... Tento den by oslavil pětasedmdesátiny někdejší ředitel Katastrálního úřadu v Třebíči a neúnavný organizátor odborných akcí Ing. Jaroslav Kolman. Pan ředitel už bohužel není sedm dlouhých let mezi námi, a tak mu jeho přátelé a bývalí spolupracovníci mohou věnovat jen tichou vzpomínku a symbolické poděkování za jeho celoživotní práci a činnost, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin oboru.

  S panem Kolmanem jsem se poprvé osobně setkal v roce 1984, coby člen legendárního oddílu "Čtyřka Třebíč" rozvíjejícího i v dobách socialismu pod vedením ing. Otakara Veselého činnost dle skautských ideálů a zásad – tehdy jsme tábořili v Českém ráji a za mým kamarádem Víťou, se kterým jsme tři neděle společně sdíleli stan s podsadou o výměře sotva 2 m2, přijel nablýskaným žigulíkem jeho otec – inženýr Kolman. Tábor byl u konce, pan Kolman nám přijel pomoci jej bourat. Bez velkých řečí si vyhrnul rukávy kostkované košile a začal s námi nosit podsady, konstrukce a všechno to tábornické harampádí – jako by byl jedním z nás, hochů sotva patnáctiletých. Na tomto táboře se tak vlastně sešly dvě významné třebíčské osobnosti: ing. Veselý a ing. Kolman měli mnoho společného. Oba již tehdy pracovali na významných stavebních dílech – Veselý jako hlavní stavbyvedoucí na vodním díle Mohelno a později u Hydroprojektu, Kolman jako hlavní geodet na JE Dukovany. Společné měli nejen svoje zaměstnání, ale především morální a lidské vlastnosti – přímost, cílevědomost, pracovitost a slušnost...

  O deset let později jsem se s Ing. Kolmanem setkal opět – již jako s ředitelem třebíčského katastrálního úřadu a tedy mým nadřízeným. Ing. Kolman měl jednu z výjimečných vlastností: dokázal plně spojit svoji práci a koníčka! Jemu svěřenou organizaci tak vedl s naprostým nadhledem, dalo by se říci až s noblesou. Žádný problém pro něj nebyl neřešitelný, byl dokonalým odborníkem a mistrem své profese. Při řízení zaměstnanců a chodu úřadu postupoval dle zásad takřka baťovských, nepotřeboval žádné tabulky, grafy, psychotesty, charakteristiky – nad tím vším doslova ohrnoval nos. Měl totiž zcela ojedinělou schopnost vyznat se v lidech, uměl se vcítit do jejich myšlení, jednal velice přímočaře a přitom lidsky a důstojně. Doslova hltal výdobytky moderní techniky a informačních technologií, dokázal se hodiny bavit o počítačích, o nejnovějších typech fotoaparátů, o tehdy nastupujícím internetu... V informačních technologiích viděl budoucnost – a jako vždy se nemýlil. Neváhal a nestyděl se však i mnoho let mladšího člověka a podřízeného zeptat: "To mi musíš vysvětlit, tomu nerozumím." Na druhou stranu dokázal předat jedinečným způsobem mnoho informací z oboru, za což mu osobně vděčím dodnes.

  Samostatnou kapitolou Kolmanova odborného života jsou legendární třebíčské semináře, kterým se soustavně věnoval od počátku devadesátých let. Vybudoval tak v našem městě zcela ojedinělou tradici. Po jeho odchodu do důchodu v roce 2001, kdy mu již doba příliš nepřála, se s jeho typickou buldočí vytrvalostí do organizace seminářů doslova zakousl, připravoval je doma takřka na koleně a s pomocí přátel z třebíčského pozemkového úřadu. Škoda jen, že po Kolmanově skonu zcela zapadlo přání redaktora Petra Skály – aby tyto třebíčské akce nesly Kolmanovo jméno... Ing. Kolman byl též sportovec, v mládí se aktivně věnoval atletice. Později se podílel na studiích úprav třebíčského atletického stadionu, působil i jako rozhodčí. Dodnes si pokládám za čest, když mě v roce 1999, společně s jeho přítelem, třebíčskou atletickou legendou Miloslavem Zemanem, oslovil, zda mu nechci pomoci při technické realizaci sborníku u příležitosti tehdejšího stého výročí "královny sportu" v Třebíči. Výsledkem byla jedinečná publikace o historii tohoto sportu v našem městě.

  Na pana Kolmana by se dalo vzpomínat ještě dlouho... Jedinečným způsobem se zapsal nejen do dějin českého zeměměřictví, ale i do historie našeho města. Třeba se jednou in memoriam dočká řádného ocenění a jeho jméno – když už se dnes pojem "Kolmanova Třebíč" zřejmě vůbec nenosí – tak bude alespoň zapsáno po boku významných Třebíčanů. Uvidíme... Inženýr Kolman zkrátka patří k tak výjimečným osobnostem, že ti, kteří s ním měli tu čest spolupracovat, na něj budou s úctou vzpomínat po celý život. Čest jeho památce!

  pro časopis Zeměměřič a server VimeVite.cz – Ivo Krčmář, Třebíč

  Ivo Krčmář, Třebíč

  vyvěšeno: 27.07.2011
  ID článku: 4035              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=399...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK