[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2011

Resort ČÚZK

 • 47. geodetické dny
 • Katastrální (a související) judikatura
 • Výběr pracovníků do týmu
 • Odškodnění za výpadek služby ISKN?
 • Zemřel JUDr. Václav Kliment
 • Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Katastr nemovitostí

 • Problémy při vytyčování pozemků aneb proč se vytyčení nedostane do katastru
 • 47. geodetické dny
 • Katastrální (a související) judikatura
 • Odškodnění za výpadek služby ISKN?
 • Zemřel JUDr. Václav Kliment

  Geodézie

  Kartografie

 • 19. kartografická konference
 • Seminář o digitalizaci mapových archivů
 • Krajina a společnost v geografickém názvosloví

  Pozemkové úpravy

 • Konference k 20. výročí založení pozemkových úřadů

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Soutěž Bentley Student Design 2012 odstartována

  Různé

 • 47. GEODESIA RALLYE ČR
 • Majetkové změny v Geodisu
 • Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Školství

 • 19. kartografická konference
 • Petice za zachování SPŠZ
 • BRDY 2011
 • Soutěž Bentley Student Design 2012 odstartována
 • Pozvánka na Geopárty 2011
 • Petr Skála opět kandiduje na děkana

  Internet

 • Odškodnění za výpadek služby ISKN?

  Historie

 • Seminář o digitalizaci mapových archivů
 • XXXII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Krajina a společnost v geografickém názvosloví

  Přečtěte si

 • Petice za zachování SPŠZ
 • Výběr pracovníků do týmu

  Zajímavosti

 • Sloužit mši svatou bude geodet P. František Hylmar
 • 47. GEODESIA RALLYE ČR
 • Majetkové změny v Geodisu
 • Výběr pracovníků do týmu
 • Petr Skála opět kandiduje na děkana
 • Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Z domova

 • Sloužit mši svatou bude geodet P. František Hylmar
 • 47. GEODESIA RALLYE ČR
 • 19. kartografická konference
 • Seminář o digitalizaci mapových archivů
 • Petice za zachování SPŠZ
 • Konference k 20. výročí založení pozemkových úřadů
 • BRDY 2011
 • 47. geodetické dny
 • Pozvánka na Geopárty 2011

  Ze zahraničí

 • Slovenské geodetické dny 2011

  ČSGK

 • 47. geodetické dny

  KGK

 • Slovenské geodetické dny 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 47. geodetické dny

  47. geodeticke dny

  Registrace pro čtenáře Webu Zeměměřiče prodloužena do 4. listopadu.

  Vystoupení předsedy ČÚZK Karla Večeře
  /
  / Vystoupení předsedkyně ÚGKK SR Hedvigy Májovské
  // Změny v KN od 1.1.2012 dané novelou zákona 265/2001 Sb. (Eva Barešová, ČÚZK)
  /
  / Podávání návrhů na vklad do KN prostřednictvím formulářů (Lenka Vrzalová, ČÚZK)
  // Možnosti předávání dat KN prostřednictvím výměnného formátu (Petr Kokeš, ČÚZK)
  /
  / 20 let pozemkových úprav v ČR (Martin Malec, Asociace PSPÚ)
  // Pozemkové úpravy z pohledu projektanta (Petr Doležal, Agroprojekt PSO)
  /
  / Nebojme se RÚIAN (Tomáš Holenda, ČÚZK)
  // Zkušenosti územních samospráv s editací adresy v ISÚI
  /
  / Metodika evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele
  // Vzdělávání zeměměřičů (Petr Polák)
  /
  / Činnost SFDP a vybrané poznámky k aktuálním tématům (Karel Vach, EuroGV, s.r.o.)
  // Posuzování kvality a tvorba cen zeměměřických činností pro KN (Karel Svoboda)
  /
  / Novinky v nabídce Bentley Systems pro geodety (Ondřej Patočka, Bentley, s.r.o.)
  // Geocatching – turistika jinak (Vladimír Plšek, Geodis Brn,o s.r.o.)
  /
  / Hvězdárna a planetárium Brno v novém (Jiří Dušek)
  // Určovanie geometrických parametrov a monitoring továrenského komína pomocou TLS (Marek Bajtala a kol., STU Bratislava)
  /
  / Monitoring mostného objektu technológiou TLS (Jan Erdélyi, STU Bratislava)
  // Aplikácia fotogrametrickeho skenovania pri testovani protipoziarnej ochrany tuneloveho ostenka (Miroslava Chlepková, STU Bratislava)
  // Přechod permanentní služby CZEPOS na duální systém (Jan Řezníček, ZÚ)
  /
  / Zpracování geodetických měření a využití digitálních modelů (Filip Pěnčev, ATLAS, s.r.o.)
  // ASHTECH a Spectra Precision - jedna značka (Aleš Rucký, geoobchod, s.r.o.)
  /
  / Měření ocel. konstrukce při zátěžových zkouškách (Tomáš Křemen, Bronislav Koska, ČVUT)
  // Poznatky z testovania automatizovaného meracieho systému na kontrolu mostných konštrukcií (Miroslav Lipták a kol., STU Bratislava)
  /
  / Určovanie posunov a pretvorení technol. reaktora (Peter Kyrinovič a kol., STU Bratislava)
  // Plánování přesnosti měření v inženýrsko-geod. aplikacích (Martin Štroner, ČVUT v Praze)
  /
  / Železniční geodézie v podmínkách státní organizace Správa železniční dopravní cesty (Radomír Havlíček, SŽDC, s.o.)
  // IG z pohledu ekonomiky a řízení ve stavebnictví (Robert Šinkner, Gefos, a.s.)

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 02.11.2011
  poslední aktualizace: 07.11.2011
  ID článku: 4056              Používané zkratky
  další informace: csgk.fce.vutbr.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK