[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2011

Resort ČÚZK

 • 47. geodetické dny
 • Katastrální (a související) judikatura
 • Výběr pracovníků do týmu
 • Odškodnění za výpadek služby ISKN?
 • Zemřel JUDr. Václav Kliment
 • Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Katastr nemovitostí

 • Problémy při vytyčování pozemků aneb proč se vytyčení nedostane do katastru
 • 47. geodetické dny
 • Katastrální (a související) judikatura
 • Odškodnění za výpadek služby ISKN?
 • Zemřel JUDr. Václav Kliment

  Geodézie

  Kartografie

 • 19. kartografická konference
 • Seminář o digitalizaci mapových archivů
 • Krajina a společnost v geografickém názvosloví

  Pozemkové úpravy

 • Konference k 20. výročí založení pozemkových úřadů

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Soutěž Bentley Student Design 2012 odstartována

  Různé

 • 47. GEODESIA RALLYE ČR
 • Majetkové změny v Geodisu
 • Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Školství

 • 19. kartografická konference
 • Petice za zachování SPŠZ
 • BRDY 2011
 • Soutěž Bentley Student Design 2012 odstartována
 • Pozvánka na Geopárty 2011
 • Petr Skála opět kandiduje na děkana

  Internet

 • Odškodnění za výpadek služby ISKN?

  Historie

 • Seminář o digitalizaci mapových archivů
 • XXXII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Krajina a společnost v geografickém názvosloví

  Přečtěte si

 • Petice za zachování SPŠZ
 • Výběr pracovníků do týmu

  Zajímavosti

 • Sloužit mši svatou bude geodet P. František Hylmar
 • 47. GEODESIA RALLYE ČR
 • Majetkové změny v Geodisu
 • Výběr pracovníků do týmu
 • Petr Skála opět kandiduje na děkana
 • Statistiky transakcí v rezortu ČÚZK za rok 2011

  Z domova

 • Sloužit mši svatou bude geodet P. František Hylmar
 • 47. GEODESIA RALLYE ČR
 • 19. kartografická konference
 • Seminář o digitalizaci mapových archivů
 • Petice za zachování SPŠZ
 • Konference k 20. výročí založení pozemkových úřadů
 • BRDY 2011
 • 47. geodetické dny
 • Pozvánka na Geopárty 2011

  Ze zahraničí

 • Slovenské geodetické dny 2011

  ČSGK

 • 47. geodetické dny

  KGK

 • Slovenské geodetické dny 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Krajina a společnost v geografickém názvosloví

  Vážené kolegyně, vážené kolegové,
  srdečně Vás zveme na 8. historickogeografickou konferenci Krajina a společnost v geografickém názvosloví, která se koná ve středu dne 25.1. 2012 od 9,30 hod. ve Velké geologické posluchárně, PřF UK, Albertov 6, Praha 2.
  Přihlášky prosím zasílejte na moji e-mailovou adresu semotanova@hiu.cas.cz nejpozději do 10. 1. 2012.
  Referenti přihlášky zasílat nemusejí.
  Těšíme se na Vás ! Zároveň Vás prosíme, abyste pozvánku na konferenci předali svým kolegyním, kolegům a známým. Děkujeme.
  Se srdečným pozdravem
  Eva Semotanová


  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8. historickogeografická konference
  25.1. 2012 od 9,30 hod, Velká geologická posluchárna, PřF UK, Albertov 6, Praha 2
  pořádají Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK


  Program:
  Úvod
  – Eva Semotanová (Historický ústav AV ČR), Praha, Pavel Chromý (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK)

  Geografické názvosloví ve slovníkových dílech a databázích

  Pavel Boháč (Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního), Databáze GEONAMES a možnosti jejího využití pro historickou a geografickou obec
  Milan Harvalík (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha) - Robert Šimůnek (Historický ústav AV ČR, Praha), Index českých exonym; Historická exonyma jako kulturněhistorický pramen
  Milena Šipková (Ústav pro jazyk český AV ČR, Brno) Výzkum a lexikografické zpracování pomístních jmen z území českého národního jazyka
  Ivan Bičík - Jana Winklerová (PřF UK, Praha), Vytváření a pojmenování srovnatelných územních jednotek v Databázi LUCC

  Geografické názvosloví jako historický pramen

  Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR, Praha), Proměny názvosloví veřejných prostranství českých měst v letech 1945-1948
  Jaroslav David (Ostravská univerzita v Ostravě), Toponymické vytváření prostoru budovatelského města (na příkladu Havířova a Ostravy)
  Milan V. Drápela (PřF MU, Brno), Názvosloví na Komenského mapě Moravy
  Tomáš Klimek (Národní knihovna, Praha), Toponomyma a staré cesty
  Jiří Kupka (ČVUT, Praha), Geografické názvosloví a hodnocení krajinného rázu
  Michal Semian (PřF UK, Praha), Název jako symbol regionu

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 17.10.2011
  ID článku: 4060              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů